جنگ نرم اسراییل علیه ایران در فضای سایبر

جنگ نرم اسراییل علیه ایران در فضای سایبر

از زمانی که جدال هسته‌ای ایران و غرب آغاز شده است، مقامات اسراییلی به طور جدی به دنبال این بوده‌‌اند که از توسعه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کرده و از طرق بزرگ نمایی و حتی شایعه‌پراکنی در بین کشورهای غربی مانعی بر سر راه آن قرار دهند.متن کامل

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم

در سال 1265 ق، شورش بابیها در ایران پیش آمد و در پی آن، میرزا تقیخان امیرکبیر، به دستور ناصرالدین شاه تصمیم به سرکوبی آنان گرفت. متن کامل

روابط رژیم شاهنشاهی و اسرائیل

روابط رژیم شاهنشاهی و اسرائیل

در تاریخ ایران از دوره قاجار تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ، سیاست خارجی ایران به بهانه دفاع و پشتیبانی از اقلیتهای مذهبی در ایران ، دست اندازی به کار یهودیان و نیز اقلیتهای دیگر را جزو اصلی برنامه سیاسی خود قرار داد و از راههای زیر سعی به خدمت گرفتن آنها نمود : متن کامل

صهيونيسم، میراث شوم استعمار انگليس

صهيونيسم، میراث شوم استعمار انگليس

هنگامی که تمدن اسلامي با غروب امپراتوري رو به زوال عثماني در مرحله اي حساس و دشوار قرار داشت، غرب با عبور از مسيرهاي پیشرفت و توسعه، عليه ساختار فرسوده قرون وسطايي در حال قيام بود. مرام و مشي غرب رها شده از قرون وسطي، نه عدالت خواهي و صلح طلبي، بلکه سلطه بر جهان بود و ساختارهاي امپراتوري فرسوده عثماني، اين توان را به غرب استعمارگر داد تا با سرعت و شتاب، باب کشور گشايي را در هر نقطه از قلمرو حکومت عثماني بگشايد و به غارت و استثمار منابع آن اقدام نمايد . متن کامل

نژادپرستي در اسرائیل ناقض قوانین و حقوق بین الملل

نژادپرستي در اسرائیل ناقض قوانین و حقوق بین الملل

تلفیقی که رهبران صهیونیست ها میان وابستگی دینی و وابستگی نژادی ایجاد کرده و مدعی اند که یهودیت به طور همزمان هم دین و هم نژاد است، خطرات زیادی را در بر دارد که پديده نژادپرستی صهیونیست ها، از آن سرچشمه گرفته است. بر این اساس است كه صهیونیستها در تاکید بر مشروعیت اشغال اراضی فلسطین و ساخت شهرک های صهیونیست نشين در این سرزمین، به ریشه های دینی خود استناد می کند. متن کامل