نگاهی به پیشینه حضور موساد در ایران

نگاهی به پیشینه حضور موساد در ایران

شواهد موجود نشان می‌دهد که آمریکا در تلاش بود همزمان با گسترش روابط موساد و ساواک، بسیاری از مسئولیتهای سیا را در ایران و خاورمیانه به موساد واگذارد.متن کامل

قدس در طول تاريخ

قدس در طول تاريخ

قدمت شهر قدس به بيش از پنج هزار سال پيش باز مي‌گردد و بدين ترتيب يكي از قديمي‌ترين شهرهاي جهان محسوب مي‌شود. نام‌هاي مختلفي كه بر اين شهر اطلاق گرديد از عمق تاريخ اين شهر گواهي مي‌دهد. گوناگوني نامها به خاطر ملل مختلفي است كه در اين سرزمين سكونت داشتند. متن کامل

آپارتاید اسرائیلى

آپارتاید اسرائیلى

اسرائیلى هاى یهودى به مراتب از حقوق و آزادى هاى بیشترى نسبت به شهروندان فلسطینى اسرائیل برخوردارند. بیش از 20 قانون اسرائیلى به طور آشکارا یهودیان را بر غیر یهودیان برتر مى داند. رژیم اسرائیل ، خود را یک « دولت یهود » مى داند ، نه دولتى براى همه شهروندان. این نگرش ، زمينه ساز تبعیض هاى فراوانى علیه فلسطینیان شده است. متن کامل

سرنوشت حامیان انتفاضه و آینده نقشه راه

سرنوشت حامیان انتفاضه و آینده نقشه راه

رویداد با اشغال بغداد از سوی نظامیان آمریکایی و انگلیسی و پایان حیات سیاسی رژیم صدام، بخشی از توجه محافل سیاسی، رسانه‌های جهان و حتی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، روسیه و فرانسه به موضوع آیندة روند صلح خاورمیانه معطوف شده استمتن کامل

گستره نفوذ رسانه های صهیونیستي در جهان

گستره نفوذ رسانه های صهیونیستي در جهان

در سال‌هایی نه چندان دور، اروپاییان، یهود را مروج ربا و حرص و فساد و نیرنگ و دنیاطلبی می دانستند و موش کثیف می نامیدند. اما چه شده که امروز، در دانشگاه‌ها و رسانه های دنیا، یهودیان و به تبع آن صهیونیست‌ها سمبل هوشیاری و زیرکی و علم آموزی و نابغه نامیده می‌شوند؟ و چرا امروزه در هر فیلم و کارتونی موش سرآمد زیرکی، فهم و شعور است؟ متن کامل