زوایای تاریکی از تأسیس و تثبیت اسرائیل

زوایای تاریکی از تأسیس و تثبیت اسرائیل

در قرن هیجدهم وقتی که پذیرش یهودیان در کشورهای جدید ملی اروپا دچار اشکال شد، ناپلئون از یهودیان خواست زیر پرچم او جمع شوند و اورشلیم قدیم را بدست آورند. این بیان به اندیشه برگشت به فلسطین فرصت تولد داد. در سال 1865 جوزف سالوادور گفت: «دولت جدید در سواحل شهرستان جلیل1 و در کنعان قدیم تأسیس خواهد یافت.متن کامل

فتح جهان با دروغي به نام «کوره يهودي سوزي»

فتح جهان با دروغي به نام «کوره يهودي سوزي»

طرح جدي «مظلوميت يهود» از مهمترين سياستگذاري هاي فرهنگي و هنري امروز در تمدن جهودزده غرب است. متن کامل

اسرائیل ، بهائیت ، پهلوي

اسرائیل ، بهائیت ، پهلوي

اسرائیل با حمایت همه جانبه از فرقه ضاله بهائیت و نفوذدادن آنها در پست های کلیدی رژیم شاه به ویژه در دربار، دولت و ارتش، در جهت اغراض و اهداف خود و ضربه زدن به فرهنگ اسلام به عنوان یک ابزار بهره برداری كرد. می توان گفت كه یکی از عوامل موثر در بسط و گسترش روابط رژيم شاه با اسرائیل، بهائیان بودند که نقش مهمی را در این زمینه ایفا کردند. متن کامل

نقش رژيم صهيونيستي در جشنهاي 2500 ساله‌

نقش رژيم صهيونيستي در جشنهاي 2500 ساله‌

محمد‌رضا پهلوي با برگزاري مراسم تاجگذاري و سپس جشن هنر شيراز و جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي و نهايتاً تغيير تاريخ رسمي كشور از هجري اسلامي به شاهنشاهي، عمق عناد خويش با اعتقادات مردم ايران را نشان داد. متن کامل

بررسی علل حمایت گسترده آمریکا از اسرائیل

بررسی علل حمایت گسترده آمریکا از اسرائیل

آمریکا در کمک‏های عظیم مالی و نظامی خود به اسرائیل، حد و مرزی نمی‏شناسد و هیچ شروطی را هم برای آن تعیین نمی‏کند؛ اگر این مساعدت‏ها به سایر کشورها به صورت اقساط سه ماهه صورت می‏گیرد و اگر از آنها خواسته می‏شود، وجوه دریافت شده خود را در ایالات متحده هزینه کنند، اسرائیل از همه این قیودات رها است. متن کامل