بهائیت و اسرائیل

بهائیت و اسرائیل

«آيين بهايي تأثير شگرف روحاني و اخلاقي خود را نشان داده است و همه كساني كه با بهاييان تماس نزديك داشته‎اند و شگفت آن‎كه حتي نفوسي كه با آنان مخالف بوده‎اند كمتر در اين نكته ترديد كرده‎اند كه بهاييان از نظر نوع دوستي، صداقت و خيرخواهي سرآمد ديگران بوده‎اند.متن کامل

فروش اراضي فلسطين به يهوديان از طرف ساكنانش دروغ انگليسي‌ها است

فروش اراضي فلسطين به يهوديان از طرف ساكنانش دروغ انگليسي‌ها است

در واقع يهوديان اراضي تحت تملك خود را از فلسطينيان نخريدند و حقايق موجود مويد اين مدعاست. بنا به آمار موجود بيش‌تر اين زمين‌ها كه دولتي بودند، توسط حاكم نظامي انگليس در فلسطين و يا به وسيله فئودال‌هاي بزرگ لبناني و سوري به يهوديان واگذار شده استمتن کامل

بهائیت و صهیونیسم، دو روي يك سكه

بهائیت و صهیونیسم، دو روي يك سكه

بهائيت و صهيونيسم ، هردو انديشه هايي استعماري هستند كه با هدف تضعيف كشورهاي اسلامي و ضربه زدن به مباني اعتقادي مسلمانان شكل گرفتند . به همين دليل بود كه استعمارگران هر دو تشكيلات را در يك سرزمين (فلسطين) جاي دادند . متن کامل

قبله فرقه ضاله بهائیت، اسرائیل است

قبله فرقه ضاله بهائیت، اسرائیل است

مهناز رئوفی متولد ۱۳۴۹ در سنندج است. از سادات طباطبایی است ولی به واسطه این که پدرش بهایی بود او نیز بهایی ماند. می گوید اگرچه اجداد او از مسلمانان سرشناس و صاحب احترام و معتمد بودند و هم اکنون آرامگاه های آنان مورد تکریم مسلمانان است ولی پدربزرگ های او به مسلک بهائیت درآمدند. متن کامل

کلید فهم سیاست آمریکا درقبال صهيونيسم

کلید فهم سیاست آمریکا درقبال صهيونيسم

دیپلماسی اعراب، در تمام جنگها و حملات اسرائیل علیه جهان عرب، به طور کامل در برابر موضع حمایت گرانه آمریکا نسبت به رژيم صهيونيستي قرار داشته است.متن کامل