رشوه‌اي كه سبب شناسائي اسرائيل شد!

رشوه‌اي كه سبب شناسائي اسرائيل شد!

ويليام شوكراس: دولت شاه از ابتدا به مأمورين موساد اجازه داد در تهران فعاليت كنند. شاه از اعراب حمايت لفظي مي‌كرد و به اسرائيل كمك پنهاني مي‌داد. دولت ايران با يك رشوه نقدي رژيم اسرائيل را به رسميت شناخت. متن کامل

ايران و رژيم صهيونيستي در عصر پهلوي

ايران و رژيم صهيونيستي در عصر پهلوي

روابط ايران و اسرائيل از سال 1327 تا كودتاي 28 مرداد 1332، محدود و از تعادل و توازن نسبي برخوردار بوده است؛ اما، پس از كودتا تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، اين روابط ، با تأثيرگذاري اسرائيل بر ايران به صورت آشكار و پنهان درابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، امنيتي ـ اطلاعاتي، نظامي و فرهنگي تحقق يافت. متن کامل

بكتاشيه و عشاق صهيون

بكتاشيه و عشاق صهيون

كمتر فرقه عارفانه و نحله صوفيانه مهمي را در تاريخ مي‏توان يافت كه منبعث از شرايط روزگار نبوده باشد و يا در ايجاد حشر و نشرها و سلك و سلوكهاي سياسي ـــ اجتماعي دوران خود تاثير نگذاشته باشد.متن کامل

اسرائیل: «شر» مطلق

اسرائیل: «شر» مطلق

اگر به گزارشهایى که تلویزیونها این روزها از غزه نشان مى دهند دقیقاً نگاه کنید این جمله را بر سر در برخى بناهاى دولت خودگردان فلسطینى خواهید دید که درشت نوشته شده است: «اسرائیل شر مطلق». اسرائیل به واقع امروز شرى مطلق است که گریبان نه تنها دنیاى اسلام، که جهان را گرفته است. متن کامل

بی‌اعتنایی شاه به تحریم نفتی اسراییل

بی‌اعتنایی شاه به تحریم نفتی اسراییل

به گفته وزير امور خارجه حكومت جمال عبدالناصر در مصر ، رژيم صهيونيستي سالانه بیش از سه میلیون تن نفت از ایران دریافت می‌کند که این میزان تقریبا 80 درصد نیاز اين رژيم به منابع انرژی را برآورده می‌کند. متن کامل