بهائیان و هویدا

یکی از خیانت‌های هویدا در مدت نخست‌وزیری سیزده ساله‌اش، حاکم کردن بهاییان بر مقدرات و امور کشور مسلمان و شیعه ایران بود. بشنویم از زبان فریده دیبا: در زمان نخست وزیری هویدا، زندگی و فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهاییان کاملاً علنی شد. از بهاییان عمده راه یافته به مناصب حکومتی که اسم آنها به خاطرم مانده است می‌توانم به سپهبد اسدالله صنیعی (وزیر جنگ)، منصور روحانی (وزیر آب، برق و کشاورزی)، خانم فرح پارساد (وزیر آموزش و پرورش) و هوشنگ نهاوندی (وزیر کار، آبادانی و مسکن) اشاره کنم.
 دخترم فرح؛ ص 323
اشرف علناً سر برادرش محمدرضا، کلاه می‌گذاشت
وزارت، دانه‌ای چند؟
از جمله منابع واقعی ثروت اشرف، فروش پست‌های دولتی بود. فریده‌ دیبا مادر فرح می‌نویسد: اشرف در انتخاب وزراء، وکلای مجلس، سفرای ایران در خارج کشور و حتی معاونان وزراء و مدیران کل دخالت می‌کرد و با گرفتن پول‌های کلان، پست‌های نان و آب‌دار را می‌فروخت. فردوست هم در خاطرات خود بر این نکته صحه می‌گذارد و می‌افزاید: اشرف علناً سر برادرش محمدرضا، کلاه می‌گذاشت. اشرف رسماً پول می‌گرفت و شغل می‌داد، از وکالت، تا وزارت و سفارت، و هیچ ابایی نداشت.
 دربار به روایت دربار؛ ج 45؛ ص 71