بحران برای اسراییل

هم مردم جهان و هم فلسطینیان به استقبال سال جدید میلادی می روند، اما این استقبال در میان فلسطینیان با سال جدیدی که دیگر مردم جهان آغاز می کنند، فرق دارد. آری امسال، سال دیگری در مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست است.
سکوت جهان عرب و سکوت جوامع بین المللی که رژیم صهیونیستی را در دل جهان عرب کاشته اند در برابر جنایتهای همه روزه رژیم غاصب "اسرائیل" بر ضد ملت بی دفاع و ستمدیده فلسطین اکنون خود به تقبیح این سکوت انجامیده است. جهان با سکوت خود در برابر جنایتهای اشغالگران صهیونیست در 55 سال گذشته به نوعی در این جنایتها سهیم بوده است. انتفاضه دوم که هم اکنون چهارمین سال خود را می گذارند، فقط یک قیام نیست، بلکه میدان نبردی بین نیروی تا بن دندان مسلح یک رژیم غاصب و یک ملت بی دفاع به نام ملت فلسطین است که فقط روحیه و ایمان قوی او را بر دشمنش چیره ساخته است. اگر ما توانایی نظامی دو طرف را مد نظر قرار دهیم می توانیم معادله به وجود آمده در واقعیتهای موجود در سرزمینهای اشغالی را یک پیروزی بزرگ برای فلسطینیان بنامیم.
هنگامی که به قتل عام رفح به دست اشغالگران که اخیراً به وقوع پیوست، اندیشیدم تصمیم گرفتم که در ابتدای سال جدید با استفاده از اعداد و ارقام سبب عملیاتهای جنون آمیز رژیم صهیونیستی بر ضد ملت فلسطین را پیدا کرده و ببینیم که آیا این یک انتفاضه است یا یک نبرد میان دو طرف که نتایجی دوره ای و نتیجه ای که در پایان آن مشخص می شود، دارد. نتایج به دست آمده نشان داد که این درگیری واقعاً یک جنگ تمام عیار است. بخشی از نتایج این جنگ در کوتاه مدت قابل مشاهده است و برخی نیز در بلند مدت آشکار می شود. من تلاش کرده ام که ماحصل نتایج به دست آمده از این نبرد در سه سال گذشته را در قالب چند نکته بیان کنم:
الف: در سطح نظامی آوی دیختر رئیس سازمان امنیت رژیم صهیونیستی (شاباک) در کنفرانسی که در 16 دسامبر 2003 در قدس اشغالی تشکیل شد، اعلام کرد:" بسیار روشن است که سازمان امنیت رژیم صهیونیستی نتوانسته است به شکل مناسب سیستمی امنیتی برای شهروندان خود فراهم کند." این گفته ها به مثابه اعتراف به شکست رئیس سازمانی است که مسئول برقراری امنیت برای صهیونیستهاست. دیختر در نشستی که روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت جزئیات آن را منتشر کرد به خنثی سازی سه عملیات شهادت طلبانه در مرکز سرزمینهای اشغالی 48 ( خط سبز) طی فقط ده روز اشاره کرد و گفت که این امر نشان دهنده شکست رژیم صهیونیستی در نابودی سلاحهای فلسطنیان است. او اعتراف کرد که طی سه سال انتفاضه 901 صهیونیست کشته و 6000 نفر دیگر زخمی شدند که قتل 540 تن از آنها در عملیاتهای شهادت طلبانه فلسطینیان در داخل سرزمینهای اشغالی صورت گرفت.
ما هنگامی که با استناد به منابع فلسطینی این ارقام را با 3000 شهید و 60000 مجروح فلسطینی مقایسه می کنیم و آن را با توانایی گسترده صهیونیستها و امکانات ناچیز فلسطینیان می سنجیم، درمی یابیم که در ازای هر سه شهید فلسطینی یک صهیونیست کشته و در ازای هر ده مجروح فلسطینی یک صهیونیست زخمی شده است. هنگامی که به جنگهای کشورهای عرب و رژیم صهیونیستی یا به صورت دقیق تر به شکستهای عربها موشکافانه نگاه می کنیم و توانایی نظامی دو طرف را در نظر می گیریم در می یابیم که جهان عرب به مانند فلسطینیان نتوانسته است این چنین معادله ای را برقرار سازد که این امر برای فلسطین یک پیروزی بزرگ محسوب می شود و همین بس که رئیس بزرگ ترین دستگاه امنیتی "اسرائیل" به ناتوانی خود در برقراری امنیت برای "اسرائیلیان" اعتراف می کند که آن نیز نشانه یک شکست روحی دیگر برای آنان است.
این شکست موجب شد که رژیم صهیونیستی به اقدامات جنون آمیز و ویرانگری در فلسطین دست بزند. نظامیان اشغالگر بیش از 8000 فلسطینی را بازداشت کردند، 4400 باب خانه را به طور کلی و 65 هزار باب خانه را به شکل جزئی ویران ساختند، 6100 هکتار زمین کشاورزی را از بین بردند، 166 هزار هکتار را به خاطر ساخت دیوار حایل مصادره و یک میلیون اصله درخت بارور را ریشه کن کردند. این اعداد و ارقام نشان می دهد که زیانهای وارده به اقتصاد فلسطینیان هم زیاد بوده است، اما بنابر گفته منابع صهیونیست خسارت رژیم اشغالگر قدس بسیار بیش تر از فلسطینیان است. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت و روزنامه های دیگر رژیم صهیونیستی در دسامبر سال گذشته میلادی گزارشهای مختلفی را از اثرات انتفاضه در سه سال گذشته بر اقتصاد رژیم صهیونیستی منتشر کردند. مهم ترین بخش این گزارشها مربوط بود به آنکه انتفاضه سبب بسته شدن 150 هزار کارگاه کوچک و متوسط و تعطیلی کامل 18درصد شرکتهای رژیم صهیونیستی شده است. درصد تولیدات به نسبت سالهای پیش از انتفاضه 6 درصد، تولیدات صنعتی بین 11 تا 15 درصد، مصرف کالاهای وارداتی 16 درصد و تولیدات داخلی 10 درصد کاهش یافته است. کسری در بودجه 2004میلادی علی رغم کاهش 10 میلیارد شیکلی آن، 8 میلیارد شیکل خواهد بود. خسارت کلی سه سال گذشته به 75 میلیارد شیکل رسید. رژیم صهیونیستی در بخش گردشگری 8 میلیون گردشگر را که 10 میلیارد شیکل ارز به سرزمینهای اشغالی 48 وارد می کردند از دست داد و میزان ورود گردشگران به فلسطین اشغالی 60 درصد کاهش یافت.
واقعیتهایی که رژیم صهیونیستی خود را مجبور به مواجه شدن با آن می بیند، دیوید کلاین رئیس بانک مرکزی این رژیم را در 21 دسامبر گذشته بر آن داشت که هشدار دهد، "بحران اقتصادی به سمت فاجعه ای اجتماعی به پیش می رود".