قلمرو اسراییل

آیا نومحافظه کاران آمریکا موافق صلح در فلسطین اشغالی هستند؟ باید دانست که پاسخ اصلی به این سوال یک «نه»بزرگ است. اندیشه های شیطانی تحریف گر در دُنیای مدرن ما کوشیده اند تا با ارائه یک «ایدئولوژی مجهول» و «تحریف شده»، سازواره جهان را به نفع خود و برای کسب قدرت و ثروت هر چه بیشتر و همچنین عطش سیری ناپذیر برای حاکمیت بر زمین، تغییر دهند. «امر مقدس»، برای ایشان تنها ثروت و قدرت و اراده قدرت است. حرف از عدالت زدن و ظالمانه ترین رفتارها را ازخود بروز دادن، یکی از نشانه های حامیان صهیونیزم است. جالب است که خداوند بارها در قرآن متذکرشده است که برخی اولیای بنی اسراییل، پس ازتحریف کلام خدا، باز حرف از بنده برگزیده خدا بودن و تفوق بر سایر اُمَّت ها زده اند. امروز نیز این جریان، درهمراهی با ابرقدرتِ ظالم جهان، پدیدار شده است. غیرمنطقی ترین و مهمل ترین حرف ها برای تحریف واقعیت ها، خصوصاً درباره فلسطین اشغالی، از سوی  اینان صادر می شود. جالب است که گاه برای موجه جلوه دادن خود، طرحی به نام «طرح صلح» ارائه می دهند، اما از سوی دیگر خود برای شکستن صلح اقدام می کنند. شاید طرح صلح برای آرام کردن حرکت های انتفاضه است تا سریع تر به اهداف پلیدخود برسند. اما تمام حرکت های ایشان در جهت حملاتِ ظالمانه ای است که فرزندان فلسطین را درخاک و خون می نشاند. به همین جهت، متن سخنرانی پَت رابرتسون،رییس کلوپ 700 آمریکا، با گرایش شدید صهیونیستی و در واقع محل تجمع مسیحیان صهیونیست را برای آشنایی خوانندگان و جوانان عزیز با سوداهای شیطانی این گروه ها، که اکنون در رأس قدرت هستند - درآمریکا - تقدیم می کنیم.

خانم ها و آقایان! اسراییل پایتخت معنوی جهان است. این همان چیزی است که خدا در عهد قدیم ازآن به »مرکز زمین« یاد می کند. چرا همه ملت ها خیلی به اسراییل می پردازند؟ به شما خواهم گفت؛ چرا، زیرااسراییل پُستِ دیده بانی خداست و باید باشد!، به یک معنا، اگر نقشه های او(خدا) توسط انسان هاتخریب شود، چشمان سیاهی در برابرش هستند و اوبه مردم اجازه نخواهد داد تا نقشه هایش را خنثی کنند.
هنگامی که به نقشه نگاه کنید، منطقه مشهور به کرانه غربی را می بینید. این همان چیزی است که فلسطینی ها آن را می خواهند. پایین سمت دریای مدیترانه، غزه قرار دارد. کشیدن یک خط ارتباطی بین این دو از میان اسراییل عملاً غیرممکن است. بنابراین فقط در این مورد ما با مشکل مواجهیم. اگر اسراییل رادر مقایسه با سرزمین های گسترده ای که در خاورمیانه هست بنگریم، می بینیم که تنها سه دهم از فضای آنجارا اشغال کرده است. در نقشه می توانید فضای گسترده سرزمین های عربستان سعودی، اردن، سوریه و عراق را بنگرید.مردمان این کشورها، سرزمین بزرگی دارند. مردمان این سرزمین ها می خواهند که با این حال، همه فلسطینی هارا به این سرزمین کوچک هُل بدهند، سرزمینی که تحمل آنها را نخواهد داشت. اکنون ببینیم ساحل غربی در چه وضعی است. اینجا شهرهایی واقع شده اند که شما درباره آنهامی شنوید.
حبرون، شهر معروفی است که در عهدقدیم از آن نام برده شده. بیت اللحم، شهر زادگاه عیسی است. رام الله، جنین و نابلس نیز از شهرهای کلیدی هستند که به ساحل غربی معروف شده اند. حال اگر فلسطینی ها این را به دست آورند [ساحل غربی] ببینید که در غرب اسراییل چیست؟ 7 تا 9 مایل از عرض کوچکترین بخش اسراییل، همان چیزی است که اینها در منطقه دریای مدیترانه خواهند داشت. فکرعرفات آن است که اسراییلی ها را به سمت دریا براند. اکنون فرض کنید که اسراییلی ها بخواهندنیروهایشان را جمع کنند. (نیروی نظامی) آنها ارتش آماده ندارند - آنچه هست پلیس شهری است - آنچه رخ خواهد داد، آن است که تروریست ها به سمت ساحل غربی حرکت می کنند و هر گونه تلاش برای تجهیز کردن ارتش اسراییل در این منطقه کوچک راخنثی می کنند.
اورشلیم، پایتخت اسراییل است. یهودیان ، اورشلیم شرقی را با خرسندی از پیشگویی درباره عیسی مسیح، تصرف کرده اند. این پیشگویی 2500سال پیش انجام شد: »اورشلیم تحت اقدام غیرکلیمیان است تا آن هنگام که زمانشان به پایان برسد.« یاسر عرفات شخصاً به من گفت که او شخصاً به دنبال تطابق اسراییل بر اورشلیم است. نتانیاهو،نخست وزیر وقت اسراییل، گفت موقعیت اورشلیم قابل مذاکره نیست. اکنون چهار طرف می گویند که برحسب مصلحت گروه های متخاصم در حال توافق برای انشعاب اورشلیم هستیم. من به شما می گویم! این یک خودکشی است. اگرآمریکا نقشی در انشعاب اورشلیم از اسراییل داشته باشد و آن را به یاسر عرفات و گروهی از تروریست هابدهد، ما شاهد فرود غضب خداوند بر روی این ملت خواهیم بود که توفان های سهمگینی بر آنها فرودخواهد آمد و سرزمینشان [آمریکا] را ویران خواهدکرد. اگر کمترین تلاشی در به نتیجه رسیدن »نقشه راه«داشته باشیم، باید در انتظار فرا رسیدن بدترین شرایط باشیم!
اسراییل، سرزمینی است که به عنوان سکونت گاه دائمی از سوی خدا به ابراهیم داده شده است و تمام این سرزمین قلمرو اسراییل است. در این قلمرو چیزی به نام دولت فلسطینی وجود نداشته است. اکنون ما به آن سمت می رویم که از متن مقدس منحرف شویم.خدا جرج بوش را دوست دارد! خدا آمریکا رادوست دارد! خدا همه ما را دوست دارد! اما اگر مادر برابر خدا بایستیم و نقشه های او را تخریب کنیم درگرداب آشفتگی خواهیم افتاد! گمان می کنم که همه ما باید به این هشدار توجه کنیم. «نقشه راه» توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا وروسیه ترتیب داده شده است. اینها دشمنان اسراییل هستند! اگر ما با دشمنان اسراییل متحد شویم درمقابل خواست خدا قرار گرفته ایم. و آن نقطه ای است که من نمی خواهم ما بدان وارد شویم. بعدالتحریر چنان که مشاهده شد، اکنون آمریکا! نماینده خداست در زمین برای ظهور مسیح! خنکا ظهوری که حامیانش آمریکای جهانخوار و اسراییل غاصب باشند!