استفاده از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی

استفاده از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی ، حقیقتی که بررسی های سازمانهای حقوق بشر و روایت شاهدان آن را تأکید کرده اند. نیروهای تروریست رژیم صهیونیستی از آغاز انتفاضه الاقصی سیاست تجاوزگرانه خود را علیه ملت بی دفاع فلسطینی گسترش داده اند. آنان وحشیانه ترین جنایات و اهانتها را در حق شهروندان فلسطینی انجام داده اند. بیشتر تجاوزات صهیونیستها خارج از تصور انسان است به طوری که نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی همه پیمانها و تفاهماتی را که از ارتکاب جنایات مانند آنچه که این رژیم بر ضد ملت فلسطین انجام می دهد ، زیر پا نهاده اند . اشغالگران طبق عادت از شیوه های مختلف برای سرکوب ، کشتار ، ترور و تحقیر فلسطینیان استفاده می کنند . همه اینها در چارچوب سیاست منظم و برنامه ریزی شده ای که رژیم صهیونیستی آن را به کمک آمریکا و در سایه سکوت اروپا طرح کرده است ، انجام می گیرد .
آخرین وسیله ای که تروریسم صهیونیستی به کرات از آن استفاده کرده است ، به کارگیری سپرهای انسانی از شهروندان فلسطینی برای اشغال و بازرسی منازل شهروندان فلسطینی به منظور دستگیری افراد تحت تعقیب بوده است .

:: رویه ثابت در همه دستگیری ها :
مرکز حقوق بشر فلسطین اعلام کرد ، نیروهای جنایتکار صهیونیست درماههای گذشته چندین بار به دستگیری های بی هدف و گسترده اقدام کرده اند . اشغالگران مدعی شده اند که این دستگیریها برای یافتن افراد تحت تعقیب است . درحالی که بیشتر این دستگیریها در مناطق الف که بر پایه توافق اسلو تحت سیطره تشکیلات خودگردان می باشد ، صورت گرفته است .
این مرکز آورده است ، اظهارات شاهدان عینی و گزارشهای سازمانهای محلی و بین المللی حقوق بشر تأکید کرده اند ، همه این دستگیریها به یک شکل بوده اند به طوری که ابتدا سربازان اشغالگر در نیمه های شب و یا ساعت های اولیه صبح وارد روستا یا اردوگاه می شوند به دنبال آن زرهپوشها و نفربرها نیز وارد می شوند ، بالگردهای جنگی نیز برای این نیروها پوشش هوایی فراهم می کنند . سپس سربازان مقررات منع آمد وشد را اعلام می کنند ، درپی آن نیروهای اشغالگر درهای خانه های فلسطینیان را می کوبند . آنان هیچ وقت درب منزل فرد تحت تعقیب را نمی کوبند بلکه با کوبیدن درهای منازل همسایگان ویا نزدیکان این افراد ، آنان را با اسلحه برای تحویل افراد تحت تعقیب تهدید می کنند . بارها اتفاق افتاده است که نیروهای اشغالگر شهروندان فلسطینی را تهدید کرده و یا ترسانده اند که منازل افراد مذکور را به آنان نشان دهند و یا اینکه آنان را مجبور می کنند به هنگام درگیری و تیر اندازی به همراه سربازان برای کوبیدن در منازل کسانی که تحت تعقیب اشغالگران هستند ، به خانه های آنان مراجعه کنند . شاهدان عینی و قربانیان در اظهارات خود بارها اعلام کرده اند که سربازان اشغالگر دوستان ویا نزدیکان افراد تحت تعقیب را با زور به در خانه های آنان برده اند تا این افراد به همراه سربازان وارد منازل افراد تحت تعقیب شوند و یا موارد مشکوک و یا منازلی که نیروهای اشغالگر احتمال می دهند افرادی در آن باشند ، مورد بازرسی قرار دهند .

:: شهروندان تکیه گاه سلاحهای اشغالگران:
کامل طوالبه (40 ساله ) و فرزند 14 ساله وی از ساکنان جنین می گویند ، اشغالگران در یکی از عملیاتهای نظامی خود در جنین از این دو به عنوان سپر انسانی استفاده کرده اند و آنان را مجبور کردند ، سه ساعت در محل تبادل آتش بمانند .
کامل طوالبه اظهار داشت : اشغالگران اسلحه را بر روی کتف او و فرزندش قرار دادند و به سوی مبارزان فلسطینی تیر اندازی کردند . در حادثه ای مشابه شش فلسطینی اظهار داشتند ، نیروهای اشغالگر آنان را با تهدید سلاح مجبور کردند در برابر بالکن یکی از منازل به عنوان پناهگاه سربازان قرار گیرند تا آنان بتوانند به سوی یکی از خیابانهای اطراف تیر اندازی کنند .

:: تهدید با اسلحه :
ماهر شلبی خبرنگار کانال ابوظبی در تاریخ 30/3/2002 م در گفتگو با شبکه بی بی سی در برنامه تاکتیکهای ”اسرائیلیها“ برای اشغال مقر عرفات اظهار داشت : نیروهای اشغالگر در عملیات موسوم به ” سپر بازدارنده “ وی را مجبور کردند ، لباسهای خود را در آورد و سپس وی را با سلاح تهدید کردند به سوی دفاتر بازرسی در رام الله برود .

:: توهین به مقدسات:
نیروهای اشغالگر صهیونیست درتاریخ 8/4/2002 م مسجد باق در شهرک قدیمی نابلس را که به دنبال اشغال شهر نابلس به وسیله اشغالگران ، فلسطینیان ، این مسجد را به درمانگاه موقت برای مداوای مجروحان تبدیل کرده بودند ، اشغال کرد . سربازان اشغالگر با ورود به مسجد و اهانت به این مکان مقدس ومجروحان موجود درآن , ابتدا مجروحان را از کادر پزشکی و پرستاران و داوطلبان جدا ساختند و به دنبال آن شروع به بازبینی اجساد و بازرسی در میان مجروحان پرداختند .
دکتر زهره الواوی پزشک این درمانگاه موقت در توضیح آن لحظات و حادثه اظهار داشت : سربازان صهیونیست در حالی وارد مسجد شدند که سلاحهایشان بر دوش گروهی از شهروندان فلسطینی که اشغالگران از آنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند ، قرار داشت .

:: از او به عنوان سپر استفاده کردند و سپس او را به قتل رساندند :
جدیدترین قربانی استفاده از شهروندان به عنوان سپر انسانی جوانی به نام نضال ابو محسن (19 ساله ) است. اشغالگران از این جوان به عنوان سپر انسانی برای ترور نصر جرار (44ساله ) استفاده کردند ، آنان نضال و دائی وی را در تاریخ 14/8/2002 از خانه شان ربودند و به قبرستان شهرک بردند . اشغالگران سپس نضال را با خود به مدرسه آموزش رانندگی که در حدود 100 متری قبرستان قرار دارد ، منتقل کردند . جنایتکاران صهیونیست در آنجا لباس ضد گلوله به او پوشاندند و او را مجبور ساختند که به سوی خانه های ساکنان شهرک برود و از آنان بخواهد منازل خود را ترک کنند . نزدیک به یک ساعت بعد ساکنان منطقه صدای چندین انفجار را شنیدند . آنان فهمیدند که نیروهای اشغالگر منزل یکی از ساکنان این منطقه را ویران کرده اند . غروب همان روز اشغالگران از این منطقه عقب نشینی کردند . با خروج اشغالگران گروه های امداد و اورژانس به سوی منزل تخریب شده شتافتند که در آن با پیکر تکه تکه شده جرار مواجه شدند . اهالی محل پس از آن به دنبال نضال گشتند که خبرها حاکی از شهادت وی بود . اشغالگران پس از نیمه های شب پیکر وی را به طرف فلسطینی تحویل دادند .

:: تیر اندازی مستقیم به سوی سر :
محمد استیتی (26 ساله ) ساکن اردوگاه جنین نیز به وسیله سربازان اشغالگر با تهدید سلاح در تاریخ 26/8/2002 م به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار گرفت . اشغالگران وی را مجبورکردند ، وارد منزل خود شود و پس از کندن لباسهای ساکنان آن همه را از آن خارج کند . سربازان تهدید کرده بودند اگر افراد تحت تعقیبشان خود را تسلیم نکنند خانه را بر سر ساکنان آن خراب خواهند کرد .

:: پایمال کردن حق اولیه ”مصونیت جانی “:
این مرکز (حقوق بشر فلسطین ) همچنین در گزارش خود آورده است ” نیروهای اشغالگر اقدام به اجبار شهروندان به همراهی آنان درعملیاتهای نظامی شان می کنند که این امر پایمال کردن یکی از اساسی ترین بندهای حقوق بشر بین الملل که مصونیت جانی نام دارد ، می باشد . (اسرائیل ) ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو را زیر پا می نهد و شهروندان را به صورت دائمی مورد تعرض قرار می دهد . استفاده از روش تهدید و اجبار شهروندان فلسطینی از سوی نیروهای رژیم اشغالگر قدس برای همکاری با آنان ، به صورت صریح در ماده 31 این کنوانسیون ممنوع شده است . به همین دلیل نیروهای صهیونیست باید فورا از این اقدامات دست بردارند و در مواردی که این سازمان و سازمانهای دیگر حقوق بشر دلایلی ارائه می کنند ، تحقیق کنند ...

:: سیاستهای پنهان و آشکار:
مواردی که این مرکز فلسطینی به آنها اشاره کرده است ، تنها برای مثال بوده است و بس . چرا که استفاده نیروهای اشغالگر از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی اکنون به پدیده ای تبدیل شده است که در مناطق مختلف سرزمین فلسطین تکرار می شود . چند مورد ازاین جنایت صهیونیستها قبل از آغاز عملیات سپر بازدارنده در بیت جالا مشاهده شده است و دهها مورد دیگر نیز پس از این عملیات در شهرهای جنین و نابلس و غیره به وسیله سازمانهای بین المللی حقوق بشر ثبت گردیده است .
نمونه های دیگر نیز همانند نمونه نضال که اخیرا مشاهده شده است ، تأکید جدیدی بر اهانتهای اشغالگران و اقداماتی است که تنها جزئی از آن آشکار شده است و مسایل پنهانی زیادی را در خود دارد .
رژیم صهیونیستی که مطالب مربوط به استفاده سربازان صهیونیست از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی را در قبل و بعد از عملیات سپر بازدارنده تکذیب کرده است ، نتوانست به ادعاها و دروغ پردازیهای خود در این باره ادامه دهد ، زیرا تحقیقات سازمانهای حقوق بشر از جمله سازمانهای صهیونیستی و آمریکایی حقوق بشر نیز گفته های شاهدان و قربانیان را مبنی بر لگد مال شدن قوانین بین المللی از سوی نیروهای اشغالگر تأیید کرده است به نحوی که سربازان اشغالگر بارها از فلسطینیان به عنوان سپر انسانی در جنایات خود استفاده کرده اند .
آنچه که گفته های شاهدان عینی و درستی تحقیقات سازمانهای مختلف حقوق بشر را تأیید می کند ، موضوع مربوط به نضال ابو محسن است که حتی دادستان صهیونیستها نیز مجبور به اعتراف به آن شد . تا این جوان نیز قربانی جدید دولت اشغالگر که آخرین مورد آن نیز نیست از نمونه های ارتکاب جنایات و لگد مال کردن قوانین بین المللی به وسیله این رژیم جنایت پیشه باشد .