كمك هاى بى دريغ آمريكا به اسرائيل

كمك هاى بى دريغ آمريكا به اسرائيل

كمك هاى آمريكا به اسرائيل، در طى54 سال گذشته و از طرف ديگر، اعطاى حق تشكيل دولتى خودگردان به فلسطينى ها، موجب شده است آتش اشغالِ غيرقانونى در سرزمين فلسطين همچنان برافروخته باقى بماند.
جيمى كارتر در دوران رياست جمهورى اش، با حمايت ضمنى از حس وطن پرستى فلسطينيان و انتقادى كه از سياست گذارى هاى اسرائيل در سرزمين هاى اشغالى به عمل آورد، خشم هيأت آمريكا ـ اسرائيلى AIPAC(آيپاك) و گروه هاى افراطى يهودى را برانگيخت، اما كارتر هرگز نتوانست سرزمين هاى فلسطينيان را به آنان برگرداند و روند استقرار يهوديان را در سواحل غرب و نوار غزه كند نمايد. در عوض، حمايت آمريكا از اسرائيل، در دوران رياست جمهورى ريگان به شكل قابل توجهى افزايش يافت و يك «جهش كوانتومى براى تثبيت سياسى اسرائيل و حذف فلسطينيان» در پيش گرفته شد. كمك هاى نظامى و اقتصادى به اسرائيل در زمان كلينتون نيز كه ظاهراً
در طى 25 سال گذشته، 60 درصد كمك هاى آمريكا به اسرائيل، نظامى و 40 درصد آن اقتصادى بوده است. با اين قبيل كمك هاست كه اسرائيل توانسته است به سياست غيرقابل انعطاف خود در اشغال گسترده اراضى در سواحل غربى و غزه ادامه دهد.
ابتكار صلح را به صورت مذاكرات فى مابين رهبرى مى كرد، همچنان با شدت ادامه يافت. مجموع كمك هاى آمريكا به اسرائيل طى سال هاى 1949 تا 1997 به بيش از 134 ميليارد دلار رسيد. در طى 25 سال گذشته، 60 درصد كمك هاى آمريكا به اسرائيل نظامى و 40 درصد آن اقتصادى بوده است.
آمريكا تنها مجاز است جنگ افزارهايى را در اختيار اسرائيل قرار دهد كه كاربرد قانونى آن صرفاً براى «دفاع شخصى» مجاز شمرده شده است، چرا كه مصوبه كمك هاى خارجى آمريكا، كمك هاى نظامى را به كشورهاى درگير كه از الگوى پايدار و شناخته شده حقوق بشر در نظام بين الملل تخلف فاحش دارند، ممنوع كرده است. اين مصوبه همچنين كمك هاى نظامى به كشورهايى كه حاضر نيستند معاهده منع توليد سلاح هاى هسته اى را امضا كنند و يا اجازه بازرسى از تأسيسات هسته اى را ندهند، ممنوع كرده است; اما عملا همه اين قوانين و مصوبات، به آسانى در كمك به اسرائيل زير پا نهاده شده است.
از سال 1982 به اين طرف، كمك هاى مالى به اسرائيل عمدتاً و همزمان با شروع سال مالى همراه بوده است، اما كمك مالى توزيع شده بين ساير كشورها، هر سال در 4 قسط مختلف در طول سال، آن هم پس از ارائه صورت هاى مالى و توجيه خريدهاى اختصاصى امكان پذير بوده است. اسرائيل لازم نيست براى خريدهاى اختصاصى خود كه ممكن است كمك مالى به برخى از موارد آن مجاز شمرده نشود، حساب پس دهد; چون خود را مختار مى داند اين كمك ها را در هر جايى، حتى در طرح هاى مربوط به گسترش شهرك هاى يهودى نشين در اراضى فلسطين مصرف كند. با اين قبيل كمك هاست كه اسرائيل توانسته است به سياست غيرقابل انعطاف خود در اشغال گسترده اراضى در سواحل غربى و غزه ادامه دهد.
اين روزها اسرائيل به راحتى زمين ها و درختان زيتون فلسطينيان را با بولدوزر خراب مى كند تا آن را با ديوارهاى بلند سيمانى به ارتفاع 30 پا محصور كند. اسرائيل در سايه تانك ها و زره پوش ها و به زور اسلحه و ديوارهاى الكتريكى، مبارزان فلسطينى را در همه سواحل غربى به بند مى كشد و براى اين كار خود، نيروهاى جانى و
مصوبه «كمك خارجى آمريكا»، كمك هاى نظامى به كشورهايى كه حاضر نيستند معاهده منع توليد سلاح هاى هسته اى را امضا كنند و يا اجازه بازرسى از تأسيسات هسته اى را ندهند، ممنوع كرده است; اما عملا همه اين قوانين و مصوبات، به آسانى در كمك به اسرائيل زير پا نهاده شده است.
هفت تيركش را به زور وارد ارتش كرده است. به اين ترتيب، بيش از 50 درصد از مناطق واقع در سواحل آب هاى غربى و هزاران متر مربع از زمين هاى كشاورزى فلسطينيان را با ديوارى محصور مى كنند. اين ديوار، منطقه «جروسالم» شهر بيت المقدس را به گونه اى تقسيم خواهد كرد كه آن شهر به طور كامل در اختيار اسرائيلى ها قرار گرفته و بدون شك، نابودى اقتصاد و كشاورزى ساكنان فلسطينىِ سواحل غربى را به دنبال خواهد داشت. ديوار ياد شده، منطقه خندق مانندى را بين دو طرف ايجاد كرده است كه عمق آن 15 پا و پهناى آن 20 پا و درون خندق، گندآبى از فاضلاب متعفن است. همچنين حفاظى الكتريكى نصب شده است تا مانع هرگونه تحرك فلسطينيان در نزديك شدن آنان به اين منطقه متعفن شود. ضمن آن كه جاده اى دو بانده در قسمت اشغالى و محل ديده بانى و گشت نيروهاى اسرائيلى قرار دارد.
از زمانى كه اسرائيل، فلسطينيان را از كار كردن در مناطق اشغالى محروم كرده است، بيكارى در ساحل غربى به بالاتر از 50 درصد رسيده است.
گزارش تكان دهنده از «باب وينگ»
يادداشت هاى خبرىِ «باب وينگ»، روايت تلخ و گواه مستندى است بر ماجراى تكان دهنده اشغال غيرقانونى و بى رحمانه فلسطين توسط نيروهاى اسرائيلى از يك طرف و مبارزات مخفى و چريكى متعدد فلسطينى ها از سوى ديگر و نيز همدستى پنهان آمريكا با اسرائيل. هيچ يك از اين يادداشت ها تا كنون در هيچ رسانه خبرى انعكاس نيافته است.
درست همزمان با نگارش اين مقاله، اسرائيلى ها همچنان به ساختن ديوار و اشغال بيش از پيش زمين هاى كشاورزى و ريشه كن كردن درختان زيتون و قطع آب مورد نياز فلسطينيان ادامه مى دهند. از طرف ديگر، مبارزات فلسطينيان و خصوصاً زيتون كاران ساكن در شرق ديوار «جروسالم» و «بيت لحم» همچنان استمرار دارد،
اسرائيلى ها همچنان به ساختن ديوار و اشغال بيش از پيش زمين هاى كشاورزى و ريشه كن كردن درختان زيتون و قطع آب مورد نياز فلسطينيان ادامه مى دهند.
هرچند اين مبارزات، مانعى جدّى در عمليات ساخت ديوار و تصرف زمين هاى كشاورزى ايجاد نكرده است.
متأسفانه تا كنون هيچ يك از رسانه هاى گروهى بزرگ و مطرح دنيا گزارش هاى او را منعكس نكرده اند، به جز تعداد كمى از روزنامه ها مانند «اِن ـ واى ـ تايمز» كه بخشى از مطالب مربوط به آن ديوار مخوف را در صفحات روزنامه شان به چاپ رسانده اند. حتى ساير نشريات كم تيراژتر نيز از درج اخبار مربوط به اين واقعه اسفبار كوتاهى كرده اند.
حركت هاى مردمى جهانى عليه اسرائيل
در زمان نوشتن اين مقاله، شرايط براى فلسطينيان و براى فعاليت هاى يكپارچه بين المللى در حمايت از مبارزات مردمى فلسطين بدتر شده است. «آريل شارون» ساخت ديوار آپارتايد و خراب كردن كامل روستاهاى فلسطين در طول جاده ها را ادامه مى دهد. سياست هاى اسرائيل در فروپاشى اقتصاد و معيشت فلسطينيان و تنبيه مردم فلسطين همچنان شدت مى يابد، اگرچه به نسبت اين شدت عمل، تقلاى روزانه براى بقاى نسل در فلسطينيان مضاعف مى شود. در كنار اين وقايع، ارتش اسرائيل به جد مى كوشد تا تمام فعاليت هاى غيرآشكار و صلح طلبانه جهانى و همچنين گروه هاى طرفدار فلسطين از جمله ISM (تلاش هاى وحدت آميز بين المللى) را نابود سازد.
«راشل كوريه» دانشجوى 23 ساله كالج المپياى واشنگتن، در 16 مارس 2003 توسط IDF به قتل رسيد. در همان زمان كه او به طور عمد توسط يك تانك ـ بلدوزر اسرائيل زير گرفته شد، دو تن از نيروهاى ISM نيز از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و تعداد زيادى نيز زخمى، مضروب و بازداشت شدند. گروه ISM به صورت غيرعلنى در هدايت فلسطينيان براى تداوم مقاومت مردمى عليه اسرائيل در تلاش است، اما اسرائيل با ايجاد رعب و وحشت، سركوب و شدت عمل، مى كوشد تا اين مقاومت و تداوم سازماندهى و اعزام نيرو به فلسطين و نيز تلاش هاى ISM را درهم شكند.
گروه هايى مردمى در آمريكا با شعار: «كمك هاى مالياتى آمريكا به اسرائيل را همين حالا متوقف كنيد» وارد عرصه مبارزه عليه اسرائيل شده اند
«ساستين» (نام گروه هايى مردمى در آمريكا كه با شعار: «كمك هاى مالياتى آمريكا به اسرائيل را همين حالا متوقف كنيد» وارد عرصه مبارزه عليه اسرائيل شده اند) موجى ناگهانى را پديد آورده است. «ساستين» با توجه به جريان هاى سياسى روز، مبارزه با سازندگان تانك ها و ساير تسليحات نظامى را كه موارد مصرف آن، كشتن جمعيت غيرنظامى فلسطينيان و نابودى مالكيت خصوصى آنان بوده را آغاز كرده است.
«ساستين» در يك اقدام اعتراض آميز، شركت هاى تانك سازى آمريكايى را در حومه شهرها به اشغال خود درآورده، كاركنان آن ها را بيرون و برنامه هاى توليدى اين شركت ها را مورد آسيب جدى قرار داده است. اين گروه، همچنين با راه اندازى تئاترهاى خيابانى مانند ژانويه 2003 كه در آن 200 تن از اعضاى كلوپ شبانه واشنگتن دى سى (D.C) در يك گردهمايى اعتراض آميز، حمله اسرائيل به اردوگاه جنين را در فلسطين، محكوم كرده بودند، مى كوشد تا افكار عمومى را متوجه جنايت هاى اسرائيل در فلسطين نمايد.
«ساستين» همچنين در اقدامى نمادگونه، مهارت هاى فلسطينيانى كه فرهنگ «مقاومت و بقاى نسل» را عملا آموخته و ترويج كرده اند، مورد تشويق قرار داده است. اگر شما نيز بخواهيد با «ساستين» مرتبط شويد و در منطقه خودتان شعبه اى داير كنيد، صفحه اخبار ما را به نشانى:
http://www.sustaincampaign.org
مطالعه كنيد. همچنين مى توانيد با گروه ISM همكارى كرده و براى رفتن به فلسطين با آنان مذاكره كنيد. نشانى سايت ISM عبارت است از:
http://www.palsolidarity.org
شايان ذكر است هر دو سازمان ياد شده، شديداً به كمك هاى مالى شما نيازمندند چرا كه ما دو سازمان مردمى هستيم و هيچ گونه درآمد و منبع مالى جداگانه اى نداريم، به اين منظور شما مى توانيد كمك هاى مالى خود را از طريق نشانى هاى اينترنتى فوق، برايمان ارسال كنيد.
اضافه مى شود، اگر بخواهيم منحصراً در مورد فعاليت هاى «ساستين» اطلاع پيدا كنيم، بايد به مقالات چاپ شده در ساير مجلاتى كه به مبحث «ساستين» پرداخته اند مراجعه كنيم. اين نشريات ارتباط آمريكا و اسرائيل را با ذكر جزئيات برملا كرده اند. علاوه بر مطالب ياد شده، مى توان عناوين خواندنى مربوط به «موج راست صهيونيسم» (محافظه كاران نوين) را كه هم اينك بخش مهمى از پست هاى كليدى دولت بوش را در اختيار دارند، از نظر گذراند.