ارتباط بهائيت با اسرائيل صهيونيسم

ارتباط بهائيت با اسرائيل صهيونيسم

   عباس عبدالبهاء که این موضوع را متوجه می‌شود پس از گفتگو با افسران ارشد انگلیسی آنها را از نگرانی خارج می‌کند و می‌گوید : " من به اندازه ارتش شما آذوقه دارم و درب انبارهای خویش را که از قبل آذوقه زیادی در آن پنهان کرده بود بر روی سپاهیان انگلیسی می‌گشاید " و این موضوع باعث پیروزی سپاهیان انگلیس در فلسطین می‌شود ( کتاب معروف لیدی بلامفیلد بنام    " the chosen highway  "  صفحه 210 ناشر این کتاب در پاورقی همین صفحه اضافه می‌کند که خانم بلامفیلد اکثرا یادآوری می‌کرد که این مخازن گندم عبدالبهاء در زمان سلطه قشون عثمانی مخفی گاه خوبی برای حفظ گندم ها بوده است!) و بدین ترتیب راه برای تحکیم تسلط ارتش انگلیس و مقدمات حمایت از تشکیل یک دولت یهود در منطقه فلسطین هموار می‌گردد جالبتر آنکه عبدالبهاء این سلطه غاصبانه دولت استعمارگر انگلیس را بر سرزمین فلسطین به " برپا شدن خیمه‌های عدالت " تعبیر نموده و بر این نعمت عظمی خدای را سپاس میگذارد و تاییدات جرج پنجم امپراطور انگلستان را مسئلت و جاودانگی سایه این امپراطور تجاوزگر را بر آن سرزمین آرزو میکند!!! ( به نقل از کتاب مکاتیب جلد 3 صفحه 347 نامه به شرح متن زیر خطاب به امپراطور انگلیس صادر نموده است:
"الهم اید الامبراطور الاعظم جرج الخامس عاهل انکلترا بتوفیقاتک الرحمانیه و ادم ظلها الضلیل علی هذا الاقلیم الجلیل " ( مکاتیب جلد 3 ص 347 نوشته عبدالبها ) یعنی خداوندا جرج پنجم پادشاه انگلستان را بتوفیقات رحمانی خویش تایید کن و سایه اش را بر این سرزمین ( فلسطین ) همیشگی و جاودانه دار ...این موضوع اثرات فراوانی بر مبارزان فلسطینی می‌گذارد بطوریکه جمال پاشا حاکم دولت عثمانی که در مقابل سپاه انگلیس مقاومت مینمود آنقدر از این موضوع عصبانی میشود که می‌گوید‌: " هرطور میل عباس افندی باشد بین دارزدن و کشتن مختار است هرکدام را خواست او را مجری کنم ( خاطرات حبیب جلد 1 صفحه 446 )
عبدالبهاء مراحم عالیه خویش را نثار یهودیان می‌کند بلکه با هدایت استعمارگران انگلیسی به ظاهر پیشگوئی می‌کند که: " اینجا فلسطین است اراضی مقدسه است عنقریب قوم یهود باین اراضی بازگشت خواهند نمود سلطنت داودی و حشمت سلیمانی خواهند یافت. این از مواعید صریحه الهیه است و شک و تردیدی ندارد قوم یهود عزیز می‌شود در ظل امر وارد می‌شود و تمام این اراضی بایر آباد و دائر خواهد شد تمام پراکندگان یهود جمع می‌شوند و تردیدی در آن نیست مقام اعلی به بهترین طرزی ساخته خواهد شد، دعا و مناجات انبیای الهی به هدر نمی‌رود و وعده های الهی تماما تحقق خواهد یافت. اسارت و دربدری و پراکندگی یهود مبدل به عزت ظاهری آنها می‌شود حتی بحسب ظاهر عزیز خواهند شد" ( خاطرات حبیب جلد1 صفحه 20 ) و سپس زمانی که پیروزی اسرائیل مسجل میشود عبدالبهاء دست به آستان الهی برداشته برای عزت اسرائیل و شوکت یهودیان که توانسته‌اند مردم فلسطین را آواره و در بدر نمایند دعا میکند و می‌گوید: اسرائیل عنقریب جلیل گردد و این پریشانی بجمع مبدل شود، شمس حقیقت طلوع نمود و پرتو هدایت بر اسرائیل زد تا از راههای درو با نهایت سرور به ارض مقدس ورود یابند " و سپس از صمیم قلب بزرگی یهود را از خداوند بزرگ مسئلت دارد که: " ای پروردگار وعده خویش آشکار کن و سلاله حضرت جلیل را بزرگوار فرما توئی مقتدر و توانا و توئی بینا و شنوا و دانا "( خاطرات حبیب جلد1 صفحه 53 ) در مقابل دولت اسرائیل بسیار نمک ناشناس خواهد بود اگر به این الطاف پاسخ نگوید این است که وظیفه خویش را عمل نموده همه گونه وسائل راحتی و آسایش اهل بهاء را فراهم می‌آورد شوقی افندی می‌گوید: " دولت اسرائیل وسائل راحتی ما را فراهم کرد " ( اخبار امری سال 107 بدیع شماره 8 صفحه 2 ) و سپس درحالیکه در اغلب کشورهای اسلامی شعائر امر بهائی ممنوع اعلام گردیده دولت اسرائیل همه گونه آزادی را به بهائیان ارزانی داشته حتی آنها را از مالیاتهای گزاف معاف می‌کند: " در ارض قدس شعائر امریه بی پرده و حجاب مجری گشت و تسجیل عقدنامه بهائی در دوائر حکومتی و معافیت مقامات و توابع آن از رسوم دولت از طرف اولیای امور تصویب گردید گ ( توقیعات مبارکه نوروز 101 بدیع صفحه 159 ) می‌دانید که برای کشوری که در حال جنگ است کمک‌های مالی بسیار حیاتی است تا بتواند دشمن را از پای درآورد، دولت اسرائیل هم که در آن زمان با ملت محروم فلسطین در حال جنگ بوده به این کمک‌های مالی بسیار محتاج بوده و در پی جمع آوری اعانات مختلف از یهودیان و دول اروپائی بوده است، اما یادش نمی‌رود که هرگز به " دوستان خودش" فشاری وارد نیاورد و " متحدانش " را در مضیقه نگذارد به این خاطر تمام مصالح ساختمانی سنگین قیمت بهائیان را که از خارج ( بخصوص ایتالیا ) برای ساختن مقام اعلی ( مقبره علی محمد باب ) و دیگر ساختمان‌های مقر بهائیان در حیفا و عکا وارد می‌شود از گمرکی‌های سرسام آور بکلی معاف می‌کند: " دولت اسرائیل برای مصالح ساختمانی مقام اعلی گمرک نمی‌گیرد " ( اخبار امری شهریور 1330 شماره 5 ص 11 ستون دوم ) و از همه جالبتر ، سخنان خانم روحیه ماکسول، همسر آمریکائی شوقی ربانی است که الحق در مقام کنیز بهاالله ( امه البها ء) حرف آخر را در مورد رابطه بهائیت با اسرائیل و صهیونیسم ادا کرده است و ابراز داشته که: " من ترجیح می دهم که جوانترین ادیان ( بهائیت ) از تازه ترین کشورهای جهان ( اسرائیل ) نشو و نما نماید و در حقیقت باید گفت آینده ما ( یعنی بهائیت و اسرائیل ) چون حلقه‌های زنجیر بهم پیوسته است " ( اخبار امری دیماه 1340 شماره 10، شماره صفحات مسلسل 601، ژانویه 1962، آخرین پاراگراف ) واقعا چشم خلق‌های مستضعف جهان بویژه ملت آواره فلسطین به این کلمات روشن باد!!! حتما شایسته است که تمامی محافل بهائی جهان این جمله سرکارخانم را بر سر در ورودی مراکز خویش نصب کنند تا خیلی صریحتر " متحدان اسرائیل " شناسائی شوند و آرمانهای بهائیت واضح گردد و معلوم شود که اهداف بهائیت چیست. که با اهداف دولت اسرائیل چون حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته است؟ دقت کنید: " حلقه های یک زنجیر" یعنی ایندو همراه و همگام ، با تمامی قوا از اهداف شوم خویش دفاع می کنند و بسوی یک هدف گام برمیدارند!!!

 
 

نقدي بر بهاييت، از آغاز تا دوره ي معاصر
تاریخ  :  1389/07/03
كلمات كليدي  :  بهائيت،تورات، فرقه، خاتم، ادعايالوهيت، ادعاي¬نبوت، عوام فريبي، اقدس
نوع مقاله : نشريات
موضوع مقاله : فرق غير شيعي

قریب یکصد و هفتاد سال قبل ایران سرزمین پاکان شاهد ادعای دروغین و بی اساس یکی دیگر از مکذّبین و سوءاستفاده کنندگان از احساسات و عواطف بسیط جامعه بشری بود. در کتاب «دید» از کتب مقدس هندوان آمده: « در آخر الزمان ملکی ظهور خواهد کرد که پیشوای مردم و مقتدای آنها خواهد بود و نامش منــــصــور است بر تمام اهل عالم چیره خواهد شد و تمام انسانهای مؤمن و کافر را می‌‌‌شناسد.»[1] و ما نیز با این نام حضرت را در دعای زیارت عاشوراء می‌¬نامیم.
در کتاب «جاماسب » شاگرد زرتشت آمده: مردی ظهور خواهد کرد که بر دین جدش می‌¬باشد و زمین را پراز عدل وداد خواهد کرد و از شدت عدالت او گرگ و می‌ش با هم در یک ظرف تناول خواهند کرد.[2] نظیر همین تعابیر در کتاب «زند» نیز موجود می‌¬باشد.[3]
در کتاب آسمانی «تورات» متعلق به امت یهود آمده است: « در باره¬ی نسل اسماعیل نیز شنیدم و من نیز مبارک و خجسته می‌¬دانم واز نسل آن پیامبر دوازده امام و سید بزرگوار می‌¬آیند و آنها را امتی بزرگ قرار می‌¬دهم.»[4] در قرآن کریم نیز آیات و روایات فراوانی دال بر این موضوع وجود دارد(سو ره مبارکه:انبیاء-آیه شریفه :۱۰۵)(سو ره مبارکه :نور- آیه شریفه :۵۵) (سو ره مبارکه: قصص-آیه شریفه :۵) (سو ره مبارکه :توبه - آیه شریفه :۳۳). در کتب برادران شریف اهل سنت نیز اشارات زیادی شده است که از باب اختصار به چند کتاب اشاره می‌¬شود:( تفسیرابن کثیر دمشقی –ج۲-ص۴۵///ج۳-ص۴۰۱) (تفسیر قرطبی –ج۸-ص۱۱۱) (الدر المنثور – سیوطی –ج۷-ص۴۸۳-۴۸۴) (روح المعانی –آلوسی-ج۷-ص۱۱۱///ج۱۲-ص۱۴///ج۱۳-ص۱۷۱) (المنار المنیف –محمد ابن ابی بکر ایوب الزرعی-ج۱-ص۱۵۵) (فتح الباری –ابن حجر العسقلانی-ج۷-ص۱۶۹) (ابن حجر هیثمی – الصواعق المحرقه-ج۲-ص۴۸۰) (الفتوحات الاسلامیه-احمد زینی دحلان –ج۲-ص۲۹۹-۳۰۰)(التاج الجامع للاصول-شیخ منصور علی ناصف-ج۵-ص۳۴۱-۳۶۰) (نور الابصار –محمد شبلنجی-ص۱۸۹) و ... که ذکر همه¬ی آنها در حوصله¬ی این مقال نمی¬گنجد. این اسناد و کتب گواه و شاهدی بر ظهور سیدی مطهر از ذریه¬ی غضنفر و از احفاد ابی قاسم طوبی و سقر و نسل ابی شبیر و شبر حضرت صاحب العصر و القدر می‌باشند.
نکته¬ای که در بحث و گفتگوی محترمانه با اتباع فرقه¬ی معدود بهاییت به ذهن هر انسان ساده اندیشی خطور می‌¬کند آن است که :کدام کتاب آسمانی و الهی مژ ده و بشارت به ظهور "بهاءالله "داده است؟ "قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بدون تردید در کتب عهد عتیق موجود نمی¬باشد . و شاید درآینده با کمک بنی اسراییل زمان در این کتب ارجمند دستبردی شود و آیاتی مفتریه ساخته شود که جای تعجب نیز نمی¬باشد چون محصول خود شان می‌¬باشد.
جالب است کج فهمی و عدم درایت مبررین این فرقه را در فهم بعضی از آیات کریمه الهی اشاراتی داشته باشم.
 
1- سوء برداشت از کریمه ۵ از سوره مبارکه "سجده":
بسیار تلاش نمودند تا بتوانند آیه¬ی شریفه پنجم از سوره مبارکه سجده را سند قرآنی در بشارت به ظهور پیامبر!! خود قرار دهند
یدبّر الأمر من السماء إلی الأرض ثم یعرج إلیه فی یوم کان مقداره ألف سنه مما تعدّون صد ق الله العلی العظیم
"اوامر عالم را (نظام اکمل و احسن) از آسمان تا زمین تدبیر می‌¬کند سپس روزی که مقدارش به حساب شمابندگان هزار سال است باز به سو¬ی او بر می‌گردد(ترجمه ی مرحوم الهی قمشه ای).
 
فرقه بهاییت معتقد است با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به سال ۲۵۹ قمری با استناد به این کریمه عدد۱۲۵۹حاصل می‌¬گردد که به زعم آنها سال ظهور طلعت باب است. چرا با این همه غفلت دوران ولایت امام زمان(ع) را نادیده انگاشتید؟ حال آنکه این موضوع چنانکه پیشتر اشاره شد بر کسی جز جناب بهاءالله پوشیده نیست و بشارت به ظهور کسی دادید که در هیچ کتاب آسمانی و معتبر ارضی وجودش قابل اثبات نیست. البته نگارنده در سطور بعدی وجودش را ثابت خواهد کرد.
در کتب تعلیمی فرقه¬ی بهاییت در شرح و بررسی کریمه ۱۰۵و۱۰۶از سوره مبارکه "انبیاء"که مژده به ارث بردن زمین توسط عباد صالح خداست آورده¬اند: از امام باقر علیه السلام نقل شده است مقصود از بندگان در این آیه همان یاران مهدی موعود است و دلیل درستی این روایت اتفاق عامه و خاصه از فرق شیعی و سنی است.[5]
چگونه است در کتب سماوی بطور مباشر و غیر مباشر به ظهور حضرت در آخر الزمان اشاره شده و لی فرقه بهاییت معتقد است تدبیر و تنظیم عرش الهی بوسیله محمد بن عبدالله و یازده وصی او کامل شد و حال آنکه در دیگر کتب آورده اند: پیغمبر گفت: اگر نماند از دنیا مگر یک روز خدای آن روز را چنان درازش گرداند تا برانگیزد مردی صالح از اهل بیتم و آن مرد از اولاد فاطمه سلام الله علیها است.[6]
کدام مفسر و عالم علوم قرآن از صدر اسلام تا کنون از این آیه کریمه برداشت بشارت به ظهور داشته که وی چنین برداشت نمود.؟؟!! نگارنده این مقال که خداوند او را توفیق مطالعه هفتاد و نه دوره از کتب ارجمند تفسیری شیعه وسنی داده تاکنون به چنین موضوعی برخورد نکرد.
۲- سوء استفاده از واژه¬ی" خاتَم " و اراده باطل از این سخن حق.
در کریمه¬ی چهل از سوره مبارکه¬ی احزاب این واژه شریف آمده در فرهنگ¬های لغت عربی مانند لسان العرب ابن منظور آمده است: "ختَم یختِم ختماً و ختاماً و الختَم و الخاتِم و الخاتَم و الخاتام : من الحلی کأنّه اوّل وهله خُتم به : به معنی :از زیبایی است گویا آن نخستین مرتبه چیزی است که بدان نیز پایان یافته است ( لسان العرب ابن منظور ماده ختم ) این معنی را قوامیس ذیل نیز آورده¬اند:
( العین – خلیل بن احمد // النوادر –ابوزید انصاری //جمهره اللغه –ابن درید // تهذیب اللغه-– ازهری //الصحاح – جوهری //اساس البلاغه – زمخشری // القاموس المحیط – فیروز آبادی //تاج العروس -- زبیدی // مفردات القرآن – راغب اصفهانی ) و بسیاری از کتب لغت عربی و تفسیری که این معنی را تایید نمودند . با این معنی فرقه بهاییت که معتقد است این واژه اسم فاعل نیست و معنی پایان بخشی از آن اراده نمی¬شود نه تنها اثبات ظهور نیست بلکه اثبات ختم نبوت است چون معتقدیم پیامبر اعظم (ص) اول و آخر نبوت است و سایر انبیاء و رسل از نور وجودی ایشان بهره¬مندند .
در صورتی که این معنی را نپذیرند و این واژه را به معنی مهر و انگشتر بدانند بازهم چنانکه بر جامعه بشری و مناسبات انسانی و اجتماعی حاکم است مهر را در پایان و ختم هر قرار داد و قانون می‌¬زنند و سطو ر و مطالب بعد از آن فاقد هر گونه اعتبار است. چگونه است خط دهندگان فرقه بهاییت این آیات الهی را در قرآن نمی¬بینند:
«إنَّ الدین عند الله الاسلام[7] رضیت لکم الاسلام دینا[8] من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخره من الخاسرین[9] الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی[10]».
 
عوام فریبی در نزد فرقه بهاییت:
۱- سوره مبارکه بقره آیه شریفه ۱۱۳ به اختلافات دو گروه یهود و نصاری اشاره دارد:
«و قالت الیهود لیست النصری علی شیء و قالت النصری لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب صد ق الله العلی العظیم».
این دو گروه در حالی که صاحب شریعت الهی می‌¬باشند یکدیگر را تحقیر می‌نمودند . فرقه بهاییت معتقد است:
« بدیهی است حل این اختلافات و بیان حقیقت مسائل بایستی در این جهان شود تا شاید سبب هدایت شود. این کیفیت در ظهور اعظم الهی و نزول آیات محکمه شریعت بهایی به تمام معنی تحقق یافت.»[11]
و گفته اند حل این مشکلات در قرآن به قیوم قیامت موکول شد در حالی که در شریعت بهایی حل شد.
جناب بهاء!
پیروان شما شاهد جنگهای جهانی اول و دوم و سوزاندن سه می‌لیون یهود در کوره¬های آدم سوزی نبودند؟ و همین امروز شاهد هتاکی و بی حرمتی یهود و نصاری نسبت به هم نمی باشند. در یک اندیشه عقلانی این اختلاف موجود چگونه در فرقه بهاییت حل شده و کشور غاصب اسرائیل که به لحاظات مختلف مورد توجه این فرقه است قادر به حل مشکلات فیمابین نمی¬باشد؟ چگونه همین رژیم غاصب از تفکرات شما استفاده نمی¬کند ؟ پس همان پیش بینی قرآنی صحیح می‌باشد.
 
2- عرفان در نزد فرقه بهاییت:
«برای شناخت آن مراحل شما را به مطالعه کتاب "هفت وادی "نازله از قلم حضرت بهاءالله
توصیه می‌کنیم:
وادی اول: طلب
دوم: عشق
سوم: معرفت
چهارم: توحید
پنجم: استغناء
ششم: حیرت هفتم: فناء فی الله
 
جناب بهاء !
اگر قریب ۱۷۰سال قبل این موضوعات در دیدگاه شما بکر و جدید و با استعانت حق با قلم شما نازل گردید بهتر است بدانید و به اتباع خود بگویید ۱۲۰۰سال قبل از ولادت خودتان عرفاء و حکماء اسلام شکل کاملتر آنرا بیان نمودند که ازباب اختصار نام چند تن از این بزرگان را که هرگز مانند..ادعایی ننمودند یاد آور می‌شوم:
رابعه عدویه – سفیان ثوری – فضیل عیاض – معروف کرخی – با یزید بسطامی – سری سقطی – سهل بن عبدالله تستری – جنید بغدادی – شبلی – ابونصر سراج - ابوعلی دقاق - شیخ ابوالحسن خرقانی – شیخ ابوسعید ابوالخیر – خواجه عبدالله انصاری – امام محمد غزالی – احمد غزالی – شیخ احمد جام – سنایی غزنوی – عبدالقادر گیلانی – شیخ شهاب الدین سهروردی – ابوحفص سهروردی – شیخ عطار - ابن عربی صدر الدین قونیوی – مولوی – حافظ – سعدی – محمود شبستری – صفی الدین اردبیلی –علاءالدوله سمنانی - اوحدی - عماد فقیه – سیدقاسم انوار- جامی – شمس الدین لاهیجی و عثمان هجویری و...
 
۳- نوروز در نزد بهاییان است ؟!!!
در کتاب "اقدس "آمده:« یا قلم الاعلی قل یا ملأالانشاء ....وجعلنا النیروز عیداً لکم بعد اکما لها»[12] قطعاً ایرانیان پاک سرشت و فرخ نهاد و صاحب بیش از ۷۰۰۰ سال تمدن و فرهنگ می‌دانند چنانکه تمام ایران شناسان فرهیخته همچون پروفسور گوستاولوون و پروفسور آرتور کریستن سن و ریچارد و ... نیک می‌¬دانند نوروز و رسوم وآداب وابسته به آن قبل از ظهور بسیاری از ادیان الهی وحتی دین مبین اسلام در ایران اجراء می‌شد و اینک نیز می‌¬شود و در آینده نیز خواهد شد.
آیا نوروز متعلق به تمام جهانیان است یا متعلق به پارسی زبانان خوش گفتار؟ آیات و احکام یک دین متعلق به بشریت است یا یک قوم خاص؟؟. اسلام نیز با آشنایی کامل از نوروز و این سنت حسنه ایرانی آنرا تصدیق نمود و بدان سفارش نمود .این موضوع چه ارتباطی با اقدس دارد جای بسی اندیشه است. و اگر قرار باشد این آیه الهی باشد باید برای تمام آداب و سنن کشورهای جهان آید و در آن صورت اقدس و کتب مشابه آن باید چند صد جلد باشد و این از خصایص کتب الهی دور به نظر می‌رسد.
 
4- ایرادات ادبی " اقدس":
اشکالات صرفی و نحوی و زبان شناسی و بلاغی در کتاب "اقدس "که در دیدگاه آنان منزل الهی است.
بسیار دیده می‌شود. چگونه تاکنون ابناءالبشر حتی یک اشتباه قابل اثبات از قرآن مطرح ننموده¬اند ولی هرکسی تنها با مطالعه یک دوره زبان و ادبیات عربی متوجه بسیط¬ترین اشکالات مذکور در این کتاب خواهد شد. اگر آسمانی است چگونه این همه اشکال وجود دارد ؟! آیا دانش خداوند به هنگام نزول این کتاب دچار نوسان می‌شده؟؟؟!!! بنا براین خلاف این مدعی به سهولت ثابت است.
 
۵- زبان " اقدس":
در قرآن کریم بیان شده:
و ما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبّین لهم صدق الله العلی العظیم.[13]
خداوند می‌فرماید: هر پیامبری را با زبان قوم خود فرستادیم..
آقا می‌رزا حسینعلی خـــان نـــوری مازندرانی از توابع مازندران-که افتخار علوی بودن و اولین نژاد ایرانی در محبت وعشق به اهل البیت علیهم السلام را دارند-می¬بایست کتاب منزلش یا به لهجه مازندرانی باشد یا به زبان فارسی. ولی چنانکه مشهود است به زبان عربی می‌¬باشد. نیک می‌¬دانیم تورات به زبان (عبری ) و انجیل به زبان (سریانی ) و قرآن به زبان (عربی) و اقدس به زبان (عربی)!!! شاید شما نیز مانند نگارنده¬ی این مقال گمان کنید "مردم مازندران وبه دیگر تعبیر ایرانیان پارسی گوی در ۱۶۹ سال قبل عربی صحبت می‌¬نمودند و دوباره ایرانی گشتند؟؟!!! و یا باید و به ناچار به بطلان این کتاب و.. معتقد باشیم.
 
۶- رد نبوت بهاء از زبان فرزندش:
عبد البهاء غصن اکبر بهاءالله به می‌رزا حسن نامی اطلاع داده است:«ما داعیه نداریم ما که دعوی نبوت و امامت و رسالت نکرده‌ایم چه سؤالی وچه جوابی ؟من بنده‌ای از بندگان جمال مبارکم. ودر راه محبت در بین بشر خدمت می‌‌کنم. آقای می‌رزا حسن اگر سؤ الی دارد علماء و فقهاءو حکماءدر عالم بسیارند مشکل غامضه و مطالب معضله حل می‌‌کنند و ما که دعوی علم و دانش نکرده‌ایم وبه ما چه کار دارد؟»[14]( نوشته های عبد البهاء ویارانش تناقض دارد و آنانکه سخن او و پدرش را وحی می‌دانند حکم دلسوزان مشفق تر از مادر دارند.
ادعای شگفت انگیز " خدا بودن ( الوهیت ) "جناب بهاءالله در کتب فرقه‌ی بهاییت:
قبل از بیان این بخش استعاذه می‌کنم و گویم :اعوذبالله من الشیطان الرجیم و شبهه
۱-میرزا حسینعلی خان نوری معروف به "بهاءالله"در کتاب "بدیع"گفته:"«اننی انا الله لا اله الا انا کما قال النقطه (میرزا علی محمد الشیرازی) من قبل و بعینه یقول من یأتی من بعد» .بدون تردید من خدا هستم و خدایی جز من نمی‌باشد چنانکه می‌رزا علی محمد شیرازی هم گفت خداست و بعد از این افرادی مدعی این مقام خواهند شد.!!![15]
۲- عباس افندی در کتاب " تاریخ صدر الصدور گفته:«مقام حضرت اعلی می‌رزا علی محمد الو هیت شهودی و مقام جمال اقدس و اقدم (میرزا حسینعلی)احدیت ذات هویت وجودی ورتبه این عبد (عباس افندی)عبودیت حقیقی وهیچ تفسیر و تاویلی ندارد.!!!![16]
۳- جمال مبارک (میرزا حسینعلی) در قصیده ورقاییه می‌¬گوید:«کل الالوه من رشح امری تالهت کل الربوب من طفح حکمی تربت» همه خدایان از اثر من به خدایی می‌‌رسند وتمام پروردگاران از ریزش حکم من به مقام ربوبیت رسیدند.!!!![17]
۴- یکی از بهاییان از عبد البهاء پرسید:مقصود ا زمالک دنیا در انجیل چیست؟ پاسخ داد: مالک دنیا جمال مبارک (میرزا حسینعلی) است.!!!![18]
۵- عباس افندی وخواهرش (ورقه علیا) بهاییان را به پرستش وبندگی و ستایش بهاءالله تشویق می‌‌کردند و عبودیت اغنام در برابر بهاءرا می‌ستودند و بهاییان را "بندگان جمال مبارک ابهی و بندگان صادق جمال مبارک "خطاب می‌¬کردند.!!!![19]
۶- «اسجدوا الله ربکم العلی الاعلی الذی کان فی جبروت البقاء باسم البهاء و فی ملکوت السماء بالعلی مذکورا.»
در برابر پروردگار علی اعلی سجده کنید که در جبروت بقا آسمانها با نام بهاء است ودر ملکوت اسما با نام علی خوانده می‌شود.!!!![20]
 
هویت جناب بهاءالله با استفاده از کتب فرقه¬ی بهاییت:
۱- صفت ونعت " عِلّیه " از آن دولت ایران و صفت"فخیمه"از آن دولت بریطانیا و صفت و نعت "بهیه"از آن دولت روسیه بود. با پناهندگی جناب بهاء به سفارت روس قول داد دینش را به پاس داشت خدمات آنها به وی "بهایی" نامد. و دخترش را "بهیه "نامید. و آواره می‌نویسد: طاهره اولین کسی بود که می‌رزا حسینعلی خان را "بهاء"لقب داد.[21]
۲- مورخان بهایی معتقدند: لقب "بهاءالله"از روی قرعه در دشت بدشت انتخاب گردید.!!![22]
۳- شوقی افندی می‌گوید:هدف ما در تلاشهای روس بهیه و انگلیس فخیمه ایجاد دین و مذهب نبود.[23]
۴- بهاء مشوق معاشرت بهاییان با تمام ادیان با روح و ریحان است الا درباره‌ی مسلک خود که هیچ بهایی حق تحری حقیقت را ندارد.
بنده مخلص جناب می‌رزا حسینعلی (بهاءالله) و آقای عبد البهاء که در عوامفریبی دست اسلافش را بسته گوی سبقت را از ایشان ربود افتخار کشور انگلستان بود و در ازای خدمات صادقانه¬اش!! مورد توجه دولت انگلیس قرار گرفت و مفتخر به لقب "سر عبد البهاء" گردید.[24]
۵- سخن تاریخی بهاء پیامبر ادب و عرفان!!!!
هرکس بهاءرا منکر شود سزاوار است از مادرش وضع خود را بپرسد و هر کس دشمن او با شد قطعا شیطان در بستر و رختخواب مادرش رفته است.[25]
 
جناب بهاء!
عزت قلمم را بیش از آن م¬دانم که ادامه دهم و شرمنده¬ی خواننده¬ی محترم این مقال گردم. شما که با وحی ارتباط داشتید نپرسیدید " ادب نبوت چیست؟"
 
یک حرکت خزنده و فریبنده در فرقه¬ی بهاییت:
بهاییان در یک حرکت خزنده و حالتی حق به جانب قصد انتخاب دوست برای "بهاءالله"دارند و با تعابیر خدعه آمیز "اعراض از آیات الهی ظلم است و معرضین به علت انکار آیات دلهایشان مختوم و گوش هایشان نا شنوا است و هرگز راه هدایت را نخواهند یافت. جملات در ظاهر زیباست وبدون ایراد. اما نیت آنها در زیر نهفته است و می‌¬گویند یهودیان کتب بسیاری را در رد عیسی بن مریم علیهما السلام و عیسویان آثار زیادی را در رد پیامبر اسلام نگاشتند و مسلمین نیز دیباجه هایی در رد بهاییت به زیور طبع رساندند. به هوش باشیم:
اولا: می‌ان پیامبران هیچ اختلافی نیست و هرچه هست متعلق به افراد کم دانش و متعصب آنهاست. و به فرموده خداوند در سوره مبارکه "بقره"لا نفرق بین احد منهم.
ثانیا: شما نخست "نبوت "بهاءالله را با کتب آسمانی ثابت کنید سپس وارد این تظلم و دادخواهی شوید. و بقول عامه:اول برادری را به اثبات برسان بعد ادعای ارث نما.
ثالثا: هیچ پیامبری رسول قبل از خود را رد نکرده و پیامبر بعد از خود را نیز معرفی نمود و در ختم رسل بودن پیامبر عظیم الشأن اسلام و ختم اوصیاء بودن حضرت صاحب العصر و الزمان نه تنها شکی نیست که مجال برای بحث نمی ماند. و از باب یاد آوری به چند کتاب دگر باره مراجعت می‌نماییم.
۱- در جزء دوم از کتاب پنجم ( سفر خامس ) تورات آمده:
«نابی أقیم لاهیم مقارب اجئهیم کاموخا ایلا وشیما عون»ترجمه عربی آن:نبیا أقیم لهم من وسط اخوتهم مثلک به فلیؤمنوا. یعنی: از می‌ان خودتان پیامبری برای آنها انتخاب شده مانند خودت پس به او ایمان آورید.[26]
۲- در کتاب مقدس "کتاب دانیال" ص۱۵۶۷-فصل ۱۲ –بند ۳۱/// و کتاب اشعیای نبی -باب ۵۹- کتاب حیقوق نبی -فصل ۲ –بند ۳ /// وهمان کتاب ص۱۲۲۰ –فصل ۱۱ –بند ۱۰۱ اشاره مستقیم به ظهور امام زمان سلام الله علیه در آخر الزمان دارند.
۳- در کتاب مقدس "انجیل"(متی) باب ۲۵- ص۶۰-بندهای ۳۱/۳۳/// در کتاب مقدس "انجیل"(لوقا)باب ۱۲- ص۱۵۴-بندهای ۳۵/۳۷//// در کتاب مقدس "انجیل"(مرقس) باب ۱۳- بندهای ۳۲/۳۷////
در کتاب مقدس "انجیل"(یوحنا) باب ۵- -بندهای ۲۶/۲۸ نیز به ظهور آقا صاحب الامر در آخر الزمان اشاره دارند.
۴- در کتاب "زند بهمن یسن" ص۱۹ و جاماسب نامه ص۲۵ و بشارت ظهور ص ۲۰نیز با چنین مفاهیمی برخورد می‌کنیم.
در مکتب ارجمند اهل البیت علیهم السلام نیز ۱۴۸ روایت پیرامون ذریه امام حسین بودن و ۱۴۷ روایت در فرزند امام حسن عسکری بودن و ۳۹ روایت در اقتدای حضرت عیسی بن مریم پیامبر محبت به وجود نازنین امام زمان در زمان ظهور موجود می‌باشد. این کتب موجود است و فنا وری اطلاعات نیز پیشرفته است. حال نوبت شماست که جناب "بهاءالله"را در کتب پیشین ثابت کنید. ولن تفعلوا.
نگارنده قصد تبیین تاریخ پنهان را داشته و بنا بر تعالیم زیبای قرآنی " لا اکراه فی الدین " نیت دعوت نداشته و رجای واثق دارد که با مطالعه وکنکاش رهِ گم کرده¬ی خویش را بیابید.


________________________________________
[1]. بشارات العهدین –ص۲۴۵.
[2]. بشارات العهدین –ص۲۵۸.
[3]. همان مصدر –ص۲۳۸.
[4]. کتاب التکوین -۲۰: ۱۷.
[5]. گلگشتی در قرآن مجید –ص۶۰- چاپ:کانادا.
[6]. مسند احمد حنبل –ج۱ص۳۷۶ // ص۴۳۰ //ص ۹۹، المستدرک علی الصحیحین – ج ۴-ص ۵۵۷.
[7]. آل عمران: ۱۹.
[8]. مائده: ۳.
[9]. آل عمران: ۸۵.
[10]. مائده:۵.
[11]. گلگشتی در قرآن مجید –ص۱۳۹- چاپ:کانادا.
[12]. اقدس –ص ۱۵- بند ۴۳.
[13]. ابراهیم : ۴.
[14]. خاطرات نه ساله /ص۱۰۷.
[15]. بدیع –ص۱۵۴.
 [16]. تاریخ صدر الصدور –ص۲۰۷.
[17]. مکاتیب –ج۲-ص ۲۵۴/۲۵۵.
[18]. مکاتیب –ج۳-ص۴۰۴.
[19]. مکاتیب –ج۲-ص۵۶/ ص۱۲//۱۴//۳۳//۳۷.
[20]. مبین –ص۱۶۷.
[21]. کواکب –ج۱-ص۲۵۷//۲۷۱//۲۷۲.
 [22]. ظهور الحق –ص۱۱۰-؛کتاب حضرت بهاءالله-ص۳۹.
[23]. کتاب خصایل اهل بهاء –ص۹۱، نظر اجمالی –ص۱۱۵.
[24]. کواکب –ج۲-ص۲۹۶.
[25]. گنج شایان -ص۷۸//۷۹؛مائده آسمانی –ج۴-ص۳۵۵.
[26]. افحام الیهود –سموأل المغربی – ج۱-ص۱۱۳-تحقیق د. شرقاوی.