جاسوسی رژیم صهیونیستی در آمریکا رژیم صهیونیستی

علی رغم آنکه کشورهای متعددی مبادرت به انجام فعالیتهای جاسوسی علیه آمریکا می کنند اما رژیم صهیونیستی تنها رژیمی است که از محل کمک های خارجی آمریکا مخارج این عملیات را تامین کرده است.
اهداف اساسی نیروهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در آمریکا عموما عبارتند از; اهداف نظامی و دفاعی صنایعی که کاربردی دوگانه (کاربرد نظامی و غیرنظامی) دارند و همچنین اهداف اقتصادی.
رژیم صهیونیستی نمونه منحصر به فردی ار این حوزه می باشد. چرا که از میان دهها کشوری که از نگاه ارزیابی های مرکز حفاظت) علیه منافع آمریکا فعالیت اطلاعاتی می کنند تنها کشوری است که متحد استراتژیک آمریکا نامیده می شود.

NACIC اطلاعات ملی
مرکز حفاظت اطلاعات ملی واحدی میان سازمانی است که موارد جاسوسی را بخصوص در حوزه اقتصادی و صنایع نظامی تحت نظر دارد و در صدد جلوگیری و طرح گزینه های مقابله و حفاظت اطلاعات می باشد. این نهاد با بخش خصوصی نهادهای فدرال و همچنین شورای روابط خارجی همکاری دارد. طبق گزارش های سالانه این نهاد 90 درصد از اطلاعات جمع آوری شده از آمریکا توسط کشورهای: چین کوبا فرانسه آلمان ایران اسرائیل ایتالیا ژاپن روسیه کره جنوبی سوئد و تایوان انجام گرفته است. هرچند نیمی از کشورهای یادشده متحد ایالات متحده هستند اما وجه تمایز رژیم صهیونیستی در این است که سرویسهای اطلاعاتی و نظامی دو طرف روابط بسیار نزدیکی با هم دارند و نیز صنایع نظامی رژیم صهیونیستی پیمانها و ارتباطات بسیار نزدیکی با شرکتهای دفاعی آمریکایی دارند. با این وجود رژیم صهیونیستی عملیات کسب اطلاعات را تا وسعت زیادی در آمریکا پیگیری می نماید که عمده اهداف آن عبارتند از توسعه برنامه تسلیحات هسته ای و مدرنیزاسیون موشکهای استراتژیک به عنوان سیستمهای حمل این تسلیحات.
رژیم صهیونیستی تفاوت دیگری هم با سایر کشورها دارد و آن اینکه هیچ کدام از کشورهای فوق از «روابط خاص» و بی همتایی که این رژیم با آمریکا دارد برخوردار نیستند. هیچ یک از کشورهایی که در آمریکا جاسوسی سیستماتیک انجام می دهند به جزاسرائیل ـ حتی کشورهای دوست مانند تایوان سوئد و کره جنوبی ـ از کمک های خارجی بلاعوض آمریکا برای عملیات اطلاعاتی و جاسوسی به اندازه رژیم صهیونیستی با لایه های درونی NACIC علیه این کشور استفاده نمی کنند. هیچ یک از کشورهای موجود در لیست سیستم سیاسی آمریکا روابط صمیمانه ندارند و هیچ یک به مانند این رژیم حمایت سیاسی استواری از سوی کنگره دریافت نمی کنند.

الف) روند جاسوسی رژیم صهیونیستی در آمریکا
جاسوسی رژیم صهیونیستی با کمک برخی از یهودیان آمریکا طی دهه های 1320 و 1130 به صورت پنهانی و زیرزمینی جریان داشت اما تلاش سیستماتیک برای کسب و جمع آوری اطلاعات فنی نظامی و علمی به سال 1339 یعنی زمانی که وزارت دفاع رژیم) را بوجود آورد باز می گردد. «اداره ماموریت های ویژه» به زودی LAKAM صهیونیستی سازمانی به نام «اداره ماموریتهای ویژه» (تبدیل به شبکه تعمیق اطلاعات فنی و تکنیکی با هدف تقویت صنایع دفاعی رژیم صهیونیستی شد. به گفته کارشناسان طی جنگ سرد رژیم صهیونیستی تبدیل به دومین دولتی شد که بیشترین فعالیت جاسوسی را در ایالات متحده آمریکا انجام می داد. سازمان سیا در سال 1375 در گزارشی که به صورت عمومی منتشر ساخت رژیم صهیونیستی و فرانسه را به عنوان کشورهایی که «به طور گسترده) رژیم صهیونیستی در میان GAO مشغول جاسوسی در آمریکا هستند» معرفی کرد. همچنین طبق گزارش «اداره بازرسی کل آمریکا» (کشورهای دوست تهاجمی ترین عملیات جاسوسی را علیه آمریکا هدایت می کند. در ادامه این گزارش آمده است که این رژیم فعالیت هایی را با کنترل دولت در حوزه سرقت اطلاعات طبقه بندی شده راجع به تکنولوژی های حساس نظامی و اطلاعات اقتصادی مهم انجام می دهد.
براساس اعلام جامعه اطلاعاتی آمریکا انگیزه های رژیم صهیونیستی عبارتند از: تقویت پایه های صنایع بخصوص صنایع نظامی این رژیم فروش و مبادله اطلاعات با سایر کشورها از جمله چین به منظور کسب سود یا اطلاعات و سرانجام ارائه اطلاعات به برخی کشورها برای ایجاد ارتباطات سیاسی و نفوذ در آنها.
ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در 1330 توافق کردند درباره یکدیگر جاسوسی نکنند. اما این توافق به کرات و به انحای مختلف توسط رژیم صهیونیستی نقض شد. تا آنجا که دامنه فعالیتهای جاسوسی این رژیم به سازمانها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا کشیده شده و باعث بی اعتمادی به این نهادها گردید. چنین فعالیتهایی وارد حوزه های بسیار حساس امنیتی نیز شده FBI بخصوص است. پرونده جاناتان پولارد در سال 1364 که روابط دیپلماتیک و همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی را تحت تاثیر قرار داد از این جمله است. با این وجود هیچ وقت این مسایل روابط استراتژیک امنیتی آمریکا را با این رژیم به طور عمیق تحت تاثیر قرار نداده است. امروزه در عمل روابط امنیتی ـ اطلاعاتی میان این دو نزدیک تر از هر زمان دیگری است. توافقنامه امنیتی ضدتروریسم که در سال 1375 به امضا رسید و کمک های مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی برای راه اندازی سامانه موشکهای بالستیک از مصادیق نزدیکی روابط امنیتی و نظامی است.

ب) اهداف و فعالیتهای جاسوسی رژیم صهیونیستی

1) صنایع نظامی
صنایع نظامی رژیم صهیونیستی گستردگی وسیعی دارد که هم کیفیت آن هم تنوع و هم توان رقابت شرکتهای تسلیحاتی مختلف این رژیم مرهون فعالیتها و عملیات جاسوسی این رژیم در صنایع نظامی کشورهای مختلف بخصوص آمریکا است. برخی از اهداف فعالیتهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در مورد صنایع نظامی آمریکا شامل موارد زیر بوده است: صنایع تولید لوله توپ تولیدات روکش موشک سیستم های دورسنج در موشک و هواپیما سیستم های ارتباط هوایی و غیره. یکی از مصادیق این امر پرونده «ریکون») است. ریکون شرکت تولید تجهیزات مراقبت هوایی و وابسته به پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا است. در سال 1360 Ricon (ماموران امنیتی ریکون 3 افسر نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را در حال سرقت 50 هزار صفحه از اسناد فنی که مربوط به اطلاعات بسیار حیاتی شرکت بود دستگیر کردند. پس از تحقیقات معلوم شد این افراد حداقل به مدت یکسال از جواز عبور خود ـ که طی موافقتنامه ای دوجانبه بدست آورده بودند ـ سواستفاده کرده و اسناد مهم شرکت را به شرکت اسرائیلی به نام «ال اوپ» یا «الکترواوپتیکس» منتقل کرده اند. فناوری به سرقت رفته از شرکت ریکون مبنای اصلی و پایه اساسی پروژه افق ـ 3 یعنی اولین ماهواره جاسوسی رژیم صهیونیستی را تشکیل داد.
می باشد. براساس این پرونده چند فرد اسرائیلی که اسناد طبقه بندی F 61 پرونده دیگری که در این حوزه اهمیت زیادی دارد پرونده را در اختیار داشتند دستگیر شدند. پرونده های بسیار دیگری از جمله سرقت اطلاعات مربوط به فناوری F 61 شده طرح های هواپیمای بمب خوشه ای فناوری ساخت لوله های 120 میلی متری تانک و همچنین اقدام مدیر «شرکت بین المللی کاربرد علوم» در انتقال فناوری یا سیستم کنترل از راه دور در RPV موشکی آمریکا به رژیم صهیونیستی و یا تلاش برای سرقت اطلاعات فناوری بسیار پیشرفته تجهیزات نظامی نیز در این خصوص قابل اشاره هستند. گزارش های دولتی آمریکا نشانگر این مطلب است که دامنه و گستره جاسوسی رژیم صهیونیستی پس از جنگ سرد ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. برای مثال در سال 1376 فردی به نام دیوید تتبام کارمند ستاد روشن شد FBI فرماندهی توپخانه و تانک سازی ارتش آمریکا به جرم افشای اطلاعاتی طبقه بندی شده دستگیر شد. طبق تحقیقات این فرد اطلاعاتی راجع به سیستم های دفاع موشکی قالبهای ساخت تجهیزات توپخانه و غیره را به مدت 10 سال به افراد اسرائیلی منتقل ساخته است. مصرف کنندگان این اطلاعات بیشتر شرکتهای اسرائیلی مازلوت و البیت بوده اند.

2) تسلیحات هسته ای و سامانه موشکی
در سیا و جامعه اطلاعاتی آمریکا اعتقادی راسخ وجود دارد که در دهه 1339 سازمان اطلاعاتی اسرائیل 200 پوند (90 کیلوگرم)) در NUMEC اورانیوم بسیار غنی شده (که غنای آن تا حد استفاده در ساخت سلاح بوده است) را از «شرکت تجهیزات مواد هسته ای» (از ابتدا در خدمت اسرائیل بوده است. NUMEC آپولوی پنسیلوانیا ربوده است یکی از ماموران سیا در گزارش خود نوشته است وقتی این گفته منطقی تر به نظر می رسد که می بینیم این شرکت خصوصی در مالکیت «زلمان مردخای شاپیرو» یکی از اعضای فعال بارها توسط سیا اف بی آی کمیته امنیتی کنگره و... بررسی گردید اما اسناد NUMEC سازمان صهیونیستی آمریکا بوده است پرونده آن هرگز از حالت طبقه بندی شده خارج نشد.
مصداق دیگر در اردیبهشت 1364 اتفاق افتاد. در این پرونده «ریچارد اسمیت» یکی از یهودیان آمریکا متهم به انتقال 810 چاشنی انفجار بمب هسته ای شد ولی با پرداخت 100 هزار دلار آزاد و از محاکمه گریخت. وی بعدها به تابعیت رژیم صهیونیستی درآمد. جاسوسی دزدی اطلاعات خرید دانشمندان و عملیات مخفی (مانند همکاری با آفریقای جنوبی در آزمایش هسته ای) راهبردهای اساسی دستیابی به فناوری هسته ای و موشکی توسط رژیم صهیونیستی بوده است. با این وجود مسئله اساسی در همکاری نظامی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی نهفته است. با وجود حوزه های تعامل دو طرف همچون پروژه موشکی آرو رژیم صهیونیستی حفره ای برای فعالیت های جاسوسی و کسب تکنولوژیهای موشکی و هسته ای از طریق غیرقانونی بدست می آورد. نکته دیگر بازدیدها و ملاقات های دانشمندان هسته ای و موشکی رژیم صهیونیستی از تاسیسات آمریکا است. طبق گزارش های رسمی چند مورد از سرقت اطلاعات نظامی حاصل بازدیدهای رسمی و سفرهای علمی دانشمندان رژیم صهیونیستی به تاسیسات نظامی و آزمایشگاههای آمریکا بوده است.
در رابطه با امنیت صنایع نظامی به آمریکا توصیه می کند از بازدیدهای کنترل نشده از تاسیسات مهم حتی از سوی GAO گزارش هم پیمانان جلوگیری به عمل آید. از آنجا که تسلیحات استراتژیک رژیم صهیونیستی بیش از پیش متکی بر فناوریهای پیشرفته مانند کنترل ماهواره ای و دیجیتالی می شود لذا جاسوسی و کسب اطلاعات در این حوزه نیز در محور فعالیت های سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی قرار می گیرد.

ج) مکانیسم ها و تاکتیک های کسب اطلاعات
جاسوسی و عملیات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در آمریکا (همانند سایر کشورها) از چند تاکتیک تبعیت می کند که عبارتند از: فرآیند فریب توسط مقامات اسرائیلی انجام ماموریت های خرید استفاده از تعهد دوگانه یهودیان آمریکا بده بستان اطلاعاتی با سایر دوستان آمریکا و سواستفاده از بازدیدهای رسمی و علمی در قالب موافقتنامه های نظامی و امنیتی.
به طور خلاصه پرونده «رامی دوتان» ژنرال رژیم صهیونیستی که در سال 1370 به فریب و کلاهبرداری از شرکت جنرال الکتریک متهم شد و پرونده «استیندلر» که از همکاری نظامی آمریکا ـ اسرائیل سواستفاده کرده بود از مصادیق این تاکتیک است. در کنار موارد فوق تعداد بیشماری عملیات و کنش های فریبکارانه مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی بخصوص در رده های بالا قابل اشاره است.
ماموریت های خرید اطلاعات توسط عاملین رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک از سال 1331 آغاز شده است چرا که از این سال آمریکا به عنوان طرف اصلی فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی مطرح شد. به موازات خرید مجاز تسلیحات خرید غیرمجاز و غیرقانونی اطلاعات نظامی نیز توسط افسران نظامی و مقامات دفاعی این رژیم و حتی دانشجویان یهودی شاغل به تحصیل در آمریکا آغاز گردید. «ماموران خرید» یعنی کسانی که در برنامه غیرقانونی اطلاعات نظامی حضور داشتند معمولا بیشتر و زودتر از مسئولان واشنگتن در جریان ابتکارات و اختراعات دانشمندان نظامی و دفاعی آمریکا در حوزه های استراتژیک قرار می گرفتند. دستیابی رژیم صهیونیستی به تکنولوژی بمب های خوشه ای از نتایج این تاکتیک بوده است.
هیچ تاکتیکی مانند تعهد دوگانه یهودیان آمریکا موجب خدشه به امنیت ملی این کشور نشده است. پرونده «جاناتان پولارد» در فناوری هسته ای و دیوید تتبام در سال 1376 مصادیق یهودیان معتقدی است که بی شائبه در خدمت صهیونیسم هستند تا آنجا که این وضعیت یهودیان ساکن آمریکا را نسبت به ایجاد ذهنیت خصمانه در میان مردم آمریکا نگران ساخته است.
فعالیت های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با استفاده از یهودیان آمریکا به اندازه ای گسترش یافت که در سال 1375 منجر به تصویب قوانینی در این رابطه گردید و نیز وزارت دفاع آمریکا به همراه جامعه اطلاعاتی و سرویس تحقیقات دفاعی آمریکا در گزارشها و تحقیقات ضداطلاعاتی خود پروفایلی به نام اسرائیل ایجاد کردند. این تیم تخصصی سرویس تحقیقات دفاعی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: «تلاش های بسیار موفق اسرائیل برای جمع آوری اطلاعات در ایالات متحده با استفاده از حربه های نژادی و قومیتی و پیوندهای محکم ساکنان آمریکا با اسرائیل به پیش رانده می شود. اسرائیلی ها تلاش می کنند از پیوندهای مذهبی و نژادی یهودیان آمریکا استفاده و سیا نیز پیشتر از این مسئله آگاهی داشته اند. به عنوان مثال سیا FBI کرده و اسرائیل این تکنیک را مکررا مورد استفاده قرار داده است.» در گزارشی می نویسد: «اطلاعات اسرائیل به شدت وابسته به سازمانها و انجمنهای مختلف یهودی بین المللی است.» در عمل یهودیان زیادی در سطوح بالای ساختار امنیتی آمریکا مشغول به فعالیت هستند و اغلب آنها منافع رژیم صهیونیستی را بر منافع ایالات متحده ترجیح می دهند.
تکنیک هایی همچون ; مبادله اطلاعاتی و بده بستان با سایر کشورها که اطلاعات موردنیاز رژیم صهیونیستی را دارند و نیز کسب اطلاعات در دیدارها و بازدیدهای پیش بینی شده از تاسیسات و آزمایشگاهها و سرانجام تاکتیک خرید اطلاعات از دانشمندان و تکنسین های کشورهای دیگر که دسترسی به اطلاعات موردنظر دارند امروزه کاربرد فراوانی در موساد یافته است. برای مثال کسب اطلاعات از تکنسین های روس حاضر در عراق یا فرانسوی حاضر در سوریه یا دانشمندان ژاپنی حاضر در آمریکا از تکنیک های پرکاربرد و در عین حال خطرناک برای کشورهایی است که حجم بالای دانشمندان خارجی در تاسیسات آنها رفت وآمد دارند.

د) واکنش آمریکا به جاسوسی رژیم صهیونیستی
شاون توینگ در مقاله خود تحت عنوان «پنتاگون جاسوسی اسرائیلی و انتقال غیرقانونی تکنولوژی به اسرائیل» که در نشریه) چاپ شده می نویسد: گزارش اداره بازرسی کل نشان می دهد که کنگره از حجم جاسوسی و Defense and Intelligence (عملیات اطلاعاتی اسرائیل در ایالات متحده آگاه بوده اما تاکنون اقدامی علنی توسط حکومت آمریکا در پاسخ به آن صورت نگرفته است».
گزارش اداره اطلاعات نیروی دریایی تحت عنوان «چالشهای جهانی علیه جنگ افزارهای نیروی دریایی» جز معدود گزارش های رسمی است که به روشنی بیان می دارد رژیم صهیونیستی تکنولوژی نظامی بسیار حساس و حیاتی آمریکا را به چین ارائه کرده است اما مقامات رسمی آمریکا همیشه از اعلان رسمی و انتشار گزارش ها در این باره پرهیز می کنند. مقاله ای تحت عنوان «متحدین و جاسوسی» که در اسفند 1381 منتشر شده جاسوسی تعداد FBI) چاپ شده اظهار می دارد; گزارش Janes Intelligence که در نشریه معتبر (زیادی از دانشجویان اسرائیلی مقیم آمریکا را تایید کرده اما هیچ پاسخ مناسبی به این متحد نزدیک آمریکا داده نشده است. سئوالی که به ذهن متبادر می شود اینست که چرا شاهد سستی در حفاظت اطلاعات آمریکایی در مقابل عملیات اطلاعاتی اسرائیلی می باشیم در این رابطه می توان از 4 فاکتور نام برد که باعث جلوگیری از ارائه پاسخ و واکنشی مقتضی از سوی آمریکا به رژیم صهیونیستی شده است. اول شائبه رنجاندن یک متحد استراتژیک دوم حمایت و حفاظت بیش از حد کنگره از رژیم صهیونیستی سوم پیوندها و مبادلات استراتژیک ویژه میان دو کشور و چهارم اینکه قانون ضدجاسوسی مصوب 1375 که افراد را مجازات کرده و گنهکار می داند نه کشورها را.
آمریکا در موارد مختلفی نشان داده این فعالیت ها نمی تواند باعث کاهش روابط این کشور با متحدش باشد. این امر درباره سایر کشورها هم مصداق دارد. به عنوان مثال در پرونده روبرت کیم یک کره ای تبعه آمریکا که اسناد طبقه بندی شده نیروی دریایی را در سال 1376 به کره جنوبی منتقل ساخت شاهدیم که روابط استراتژیک دو کشور هیچ صدمه ای ندید.
مسئله دیگر اینکه نمایندگان کنگره هر از چندگاهی کشورهای فرانسه یا ژاپن را به جرم «متحدینی که اطلاعات می دزدند» محکوم می کنند اما چنین کنشی در برابر ژریم صهیونیستی معمولا در پرده و خفا باقی می ماند. کنگره بدلیل قدرت لابی های صهیونیستی منافع رژیم صهیونیستی را تامین کرده و آنرا از خطر هرگونه اتهام نقض قوانین ایالات متحده دور نگاه می دارد. در پرونده ریکون اپتیکال شاهدیم که کمیته به وضوح از ایستادن در برابر رژیم صهیونیستی پرهیز نموده و علت آن هم نفوذ بسیار اعضای سازمان صهیونیستی آمریکا در میان اعضای کمیسیون امنیتی است.
روابط استراتژیک رژیم صهیونیستی با ایالات متحده از همان روزهای آغازین پیدایش رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. در دهه 1359 این روابط از نظر وسعت و عمق بسیار گسترده شد و در دوره کلینتون با مشارکت در عملیات ضدتروریسم و برنامه های موسوم به تحقیقات دفاعی و ارائه سیستم اعلام خطر ماهواره ای به رژیم صهیونیستی و سرمایه گذاری در برنامه موشکی و ضدموشکی آرو به اوج خود رسید. افزون بر این ایالات متحده نشان داده است که دیر یا زود رژیم صهیونیستی را از پیشرفته ترین تکنولوژی های خود بهره مند خواهد ساخت و سرقت اطلاعات نظامی فقط دسترسی به آنها را تسریع می کند.
سرانجام اینکه هرچند در قانون مبارزه با جاسوسی مصوب 1375 مجازات و تعقیب قضایی جاسوسان تسهیل گردیده اما نوک پیکان مجازاتها متوجه اشخاص است نه دولتها. هیچ مکانیسمی همچون تحریم دولتها مجازات قضایی بین المللی تشکیل دادگاه بین المللی صالحه و... پیش بینی و توصیه نگردیده است در حالی که دولت ها ذینفع اصلی اطلاعات نظامی هستند و مهمتر اینکه دوستان و متحدان مهمترین جاسوسان هستند. در سال 1376 در پرونده «مگا» که طی آن اطلاعات حساس دیپلماتیک به رژیم صهیونیستی منتقل شد ابتدا اعتراضاتی نسبت به این رژیم مطرح شد اما به محض آنکه تاثیرات منفی این اعتراضات متوجه روابط دو کشور گردید مسئله مذکور به تدریج به فراموشی سپرده شد.

نتیجه گیری
فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی در آمریکا بخشی از «بازی دولت ها» است. اما آنچه باعث جلب توجه کارشناسان گردیده تعاملات استراتژیک و پیوندهای محکم دو طرف و کمک های بی شمار سیاسی مالی و اقتصادی آمریکا به رژیم صهیونیستی است که بخش اعظم آن به صورت خرید اطلاعات حساس و فعالیتهای اطلاعاتی علیه آمریکا به مصرف می رسد.
افزون براینکه هیچ کشور خارجی به اندازه رژیم صهیونیستی از حمایت مجموعه ها و لابی های مذهبی نژاد و اقتصادی آمریکایی برخوردار نیست تا جاییکه لابی های صهیونیستی به صورت آشکار در مبارزات انتخاباتی این کشور وارد شده و حتی کاندیداها سعی در جذب همراهی آنها دارند.
با این همه نگرانی اصلی در رفتار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیست بلکه در حفاظت اطلاعات یا ضداطلاعات آمریکایی است ; یعنی ذهنیتی که نخبگان سیاسی ایالات متحده از آن تبعیت می کنند تعهدی که به روابط ویژه با رژیم صهیونیستی دارند و رفتار بوروکراسی امنیتی در قبال پرونده های جاسوسی رژیم صهیونیستی. این تعامل خاص در درجه اول موجب تحمیل ضررهای هنگفتی به صنایع نظامی آمریکا در بازار رقابت بین المللی می شود. در نتیجه این وضعیت و از نظر رژیم های منع گسترش و تکثیر سلاح های کشتارجمعی شاهد تشکیل بازارهای سیاه و گسترش غیرقابل کنترل تسلیحات کشتار جمعی خواهیم بود. افزون بر اینکه از منظر امنیت بین المللی نیز توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی موجب برهم خوردن موازنه نظامی در برخی مناطق جهان از جمله خاورمیانه شده است. همچنین اشاعه تسلیحات و فناوریهای استراتژیک از حوزه غیررسمی ممکن است منجر به دستیابی گروهها و بازیگران غیردولتی و تروریستی به آنها گردد و شاهد ظهور «تروریسم استراتژیک» باشیم.