تحریم ارتباط با اسرائیل از سوی امام خمینی رحمه الله در سال 1346

چکیده
فلسطین، حادثه تمام دنیای اسلام است و صهیونیزم خطری برای همه مسلمانان. ادامه حیات جهان اسلام به این وابسته است که خود را برای دفع این خطر آماده سازد و ریشه آن را بسوزاند. این وظیفه امروز و فردای دنیای اسلام است که حادثه فلسطین را در خود زنده و تازه نگهدارد. امام خمینی رحمه الله ، آن پیر فرزانه جبهه علم و عمل، یازده سال پیش از پیروزی پرشکوه ملت مسلمان ایران، در هجدهم خرداد 1346 در بیانیه ای خطاب به ملت ها و دولت های اسلامی، این مولود نامیمون استعمار را ریشه همه مشکلات حال حاضر دنیای اسلام دانست و به تحریم این رژیم پوشالی حکم داد. در این مقاله نکته های اساسی این حکم تاریخی را مطرح می کنیم و به بررسی هر کدام می پردازیم.
اسرائیل، مولود استعمار
انگلستان در آغاز قرن نوزدهم میلادی، هم زمان با تجزیه امپراتوری عثمانی، مخفیانه زمینه تشکیل دولتی غیرعرب و وابسته به خود را که از نظر فرهنگ و نژاد نیز امکان وحدت با اعراب را نداشته باشد، درحد فاصل قاره آسیا و افریقا فراهم آورد. در همین دوران بود که یکی از رهبران حزب صهیونیست، تشکیل دولتی یهودی تحت نظارت انگلستان را به این دولت پیشنهاد کرد و خواستار مهاجرت میلیون ها نفر از یهودیان سراسر اروپا به فلسطین شد. دولت انگلستان این پیشنهاد را فرصتی مناسب برای اجرای طرح استعماری خود دید و با آن موافقت کرد. بعدها این سرزمین های اشغالی، به پایگاه استعمار و کانون تهدید و تفرقه در منطقه حساس خاورمیانه تبدیل شد.
امام خمینی رحمه الله و اسرائیل
حضرت امام خمینی رحمه الله که به مسئله فلسطین اهمیت می داد، پیوسته با پشتیبانی خود از مردم مظلوم این سرزمین، آنان را به مبارزه رهایی بخش خود دل گرم می کرد. ایشان فلسطین را بخش جدایی ناپذیر از پیکر جامعه اسلامی می دانست. در روزگاری که سخن گفتن بر ضد اسرائیل ممنوع بود، در خرداد سال 1342، امام خمینی رحمه الله در نطق معروف خویش که به بازداشت ایشان و قیام پانزده خرداد انجامید، چنین فرمود: «امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده اند در سازمان امنیت و گفته اند: شما با سه موضوع کار نداشته باشید،... یکی اینکه با شاه کاری نداشته باشید و از او حرف نزنید و یکی هم اینکه با اسرائیل کار نداشته باشید و یکی هم اینکه نگویید دین در خطر است.» ایشان در سخنانی دیگر در اردیبهشت 1357، آغاز فعالیت خود را بر ضد اسرائیل از حدود سال 1337 می داند و می فرماید: «من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصیه می کنم با هم مجتمع شوید و این ماده فساد را طرد کنید».
خواسته های بیگانگان
تفرقه میان مسلمانان
صهیونیست ها همواره با رخنه در صفوف پیروان مذاهب اسلامی، سعی در ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان دارند. برخی از نویسندگان و تاریخ نگاران بی طرف، با مدارکی مستند ثابت کرده اند که بیشتر جنگ های منطقه ای و مذهبی و حتی جنگ های جهانی اول و دوم، به دست سرمایه دارای صهیونیست پدید آمده است. از این رو، تهدید اسرائیل بر ضد صلح و امنیت همسایگان اسلامی این رژیم، هرگز پایان نخواهد یافت. امام خمینی رحمه الله تفرقه افکنی اسرائیل را بدین سان یادآور می شود: «امروز اسرائیل با تمام وسایل شیطانی تفرقه افکنی می کند. بر هر مسلمانی لازم است خود را علیه اسرائیل مجهز کند».
اسارت مسلمانان
صهیونیست ها با تمسک به اندیشه های شیطانی خود، در پی سیطره بر سرزمین های اسلامی هستند. از این روست که مهم ترین هدف رژیم صهیونیستی، محافظت از زمین های اشغال شده و تجاوز به کشورهای همسایه برای اشغال هر چه بیشتر بخش های جهان اسلام است. اقدامات صهیونیست ها در کشتار و به اسارت گرفتن مردم بی دفاع فلسطین و یورش های متناوب این رژیم به لبنان، این موضوع را تأیید می کند. بر اساس اندیشه امام خمینی رحمه الله ، حرکتی پنهان و پشت پرده برای سلطه صهیونیزم بر دنیای اسلام وجود دارد.
دعوت به اتحاد و برادری
امام خمینی رحمه الله ، نقش مردم کشورهای اسلامی را در برابر رژیم صهیونیستی بسیار مهم پنداشت. ایشان همواره بازگشت به اسلام و متحد شدن را شرط نجات فلسطین و جلوگیری از خواسته های توسعه طلبانه صهیونیزم می دانست و همواره با تأکید بر اینکه خواسته اصلی اسرائیل، نابود کردن اسلام است، خواستار کنار گذاشتن اختلاف ها بود. امام خمینی رحمه الله درباره اتحاد مسلمانان چنین فرمود: «اگر مسلمین متحد بودند، هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند، او را سیل می برد.» در جای دیگر می فرماید: «فقط با فداکاری، پایداری و اتحاد دولت های اسلامی می توان از شر این کابوس سیاه استعمار رهایی یافت».
لزوم ریشه کنی فساد
حضرت امام خمینی رحمه الله همواره تأکید داشت که دولت های اسلامی و مسلمانان سراسر دنیا باید با اراده ای جمعی در مورد مسئولیت خود در بیرون راندن اسرائیل، سعی بر ریشه کنی فساد از سرزمین های اشغالی داشته باشند. ایشان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی، لزوم این کار را این گونه بیان می فرماید: «اسرائیل، این جرثومه فساد همیشه پایگاه امریکا بوده است. من در طول نزدیک به بیست سال خطر اسرائیل را گوشزد نموده ام. باید همه به پاخیزیم و اسرائیل را نابود کنیم.» ایشان در جای دیگر این گونه می فرماید: «کشورهای اسلامی باید در مقابل اسرائیل اشغالگر که اکثر گرفتاری های کشورهای اسلامی به دست آن است، وضع خصمانه داشته باشد و با تمام نیرو از آرمان فلسطینی و لبنان عزیز دفاع کند».
راه دفع اسرائیل
راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل قضیه فلسطین پذیرفته نیست. نشان دادن مخالفت همگانی جهان اسلام با موجودیت اسرائیل، مهم ترین راه دفع این رژیم دست نشانده استعمار است. امام خمینی رحمه الله همواره در سخنان خویش راه دفع اسرائیل را جهاد مسلحانه، قیام عمومی، استفاده از رمز شهادت و یاری گرفتن از خدا می دانست. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در سخنان خود تنها راه نابودی اسرائیل را بدین سان بیان می دارد: «اسرائیل با زور و سلاح و مشت، عقب خواهد نشست».
نداشتن رابطه سیاسی
رژیم صهیونیستی نه تنها دشمن ملت فلسطین، بلکه دشمن دنیای اسلام است. از این رو، هرگونه اقدامی در زمینه برقراری روابط یا عادی سازی روابط با این رژیم جنایت کار، نه تنها به مردم ستم دیده فلسطین کمک نمی کند، بلکه در راستای پذیرش خواسته ها و دستورهای امریکا به شمار می آید. بر این اساس است که می بینیم حضرت امام خمینی رحمه الله در مورد هرگونه رابطه دیپلماتیک ایران با اسرائیل فرمود: «اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد».
حرمت رابطه تجاری با اسرائیل
امام خمینی رحمه الله یکی از وظایف مهم دولت های اسلامی را تحریم اقتصادی اسرائیل می دانست. هدف از تحریم اقتصادی، منزوی کردن اسرائیل در عرصه بین الملل، تضعیف اقتصادی و اعمال فشار برای از بین بردن این رژیم صهیونیستی است. امام بزرگوار در پیام های خود، لزوم تحریم این رژیم را این گونه گوشزد می کرد: «این جانب کرارا خطر دولت اسرائیل و عُمّال آن را به ملت گوشزد کردم که باید مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها احتزاز جویند» و در جای دیگر چنین می فرماید: «بر همه حرام است که اموال مسلمین را، آن اموالی که مال یک ملت است به باد بدهد و به دشمن های اسلام مثل اسرائیل بفروشد».
نفت فروشی به اسرائیل ممنوع!
یکی از شیوه هایی که امام خمینی رحمه الله در راه مبارزه با اسرائیل طرح کرد، ضرورت استفاده از حربه تحریم نفت دولت های نفت خیز اسلامی در برابر اسرائیل و حامیانش بود. ایشان در پیامی به دولت های اسلامی می نویسد: «دولت های ممالک نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند، به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت به آن دولت هایی که به اسرائیل کمک می کنند خودداری ورزند.» ایشان همچنین در مصاحبه ای با شبکه سی بی اس امریکا، از اسرائیل این گونه یاد می کند: «اسرائیل مطرود ماست و برای همیشه، نه نفت به او می دهیم و نه آن را به هیچ وجه [به رسمیت [می شناسیم».
استفاده نکردن از کالاهای اسرائیلی
هدف از تحریم، به زانو درآوردن یک کشور است. برقراری داد و ستد کالا با اسرائیل، اسباب پویایی زیرساخت های اقتصادی آن رژیم را فراهم خواهد ساخت؛ در حالی که تحریم همه جانبه آن رژیم از سوی کشورهای اسلامی، می تواند اسرائیل را در بسیاری از طرح های کشاورزی و صنعتی با مشکل روبه رو سازد و به زانو درآورد. ایران در دوران رژیم طاغوت، بازار واردات انبوه کالاهای رژیم صهیونیستی بود که به اقتصاد اسرائیل رونق می بخشید. ازاین رو، امام رحمه الله در خرداد 44 درباره تحریم همه جانبه اسرائیل، پیامی بدین مضمون منتشر کرد: «کمک به اسرائیل، چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه نفت، حرام و مخالفت با اسلام است. رابطه با اسرائیل و عُمّال آن، چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام و مخالف اسلام است. باید مسلمین از استعمال امتعه اسرائیل خودداری کنند».