معناي واژه انتفاضه

معناي واژه انتفاضه


 
جنبه های مختلف انتفاضه را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1 - انتفاضه، تمام طبقات و اقشار مردم را در بر می گیرد و بعد اسلامی آن نیز برجسته است.
2- اسلحه مورد استفاده مردم، سلاح سنگ است که به وفور در فلسطین اشغالی یافت می شود. این امر باعث نگرانی صهیونیست ها شده است، به خصوص که یادآور داستان کشته شدن جالوت فلسطینی با سنگ پرتاب شده از فلاخن حضرت داوود (ع) است.
 3- استمرار انتفاضه، زیرا مردم به این نتیجه رسیدند که نه سران کشورهای عربی و نه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) برای آنها کاری انجام نمی دهد و این خود مردم فلسطین هستند که باید قیام کنند و آن را تا پیروزی نهایی ادامه دهند.
 4- استقلال و عدم وابستگی قیام به سیاست های غرب و شرق و کشورهای عربی و اسلامی و حتی سازمان آزادی بخش فلسطین چنان که یاسر عرفات و اسحاق رابین در سال 1993.م قرارداد سازش موسوم به توافق نامه غزه – اریحا درباره خودمختاری موقت سرزمین های اشغالی شامل نوار غزه و اریحا را برای رهایی از انتفاضه امضا کردند.
  5- انتفاضه یک حرکت آگاهانه و حساب شده است که توسط جوانان مبارز و انقلابی فلسطین شروع شده است.
  6- نقش سازمان های مبارز اسلامی مثل حماس که پس از قیام سراسری مردم فلسطین به وجود آمده و شاخه مبارزاتی جنبش اخوان المسلمین فلسطینی است و جهاد اسلامی فلسطین که از نظر نظامی در فلسطین شاخص است و مرکز اصلی آن شهر غزه است.
  انتفاضه دوم که با ورود شارون نخست وزیر پيشين اسرائیل به مسجدالاقصی شروع شد به انتفاضه دوم معروف است و تا کنون  ادامه دارد و موجب عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه شده است.