اسراری از زرادخانه هسته ای اسرائیل

اسراری از زرادخانه هسته ای اسرائیل

گروهی از کارشناسان روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن موفق شدند از اسرار کارخانه ای مخفی که در ساخت تسلیحات هسته ای اسرائیل مشارکت داشت، پرده بردارند. به نوشته ساندی تایمز،‌ این کارخانه که در زیر صحرای نگو مخفی است، در 20 سال گذشته محل ساخت کلاهک های اتمی بوده است.
این کارخانه مدتهاست به كار توليد تسلیحات هسته ای حرارتی سرگرم است . تسلیحاتي که می تواند کل یک شهر را با خاک یکسان کند.
اطلاعات درباره توانایی اسرائیل برای ساخت بمب اتمی نخستین بار از اظهارات "موردخای وانونو" به دست آمد که حدود 10 سال به عنوان تکنسین هسته ای در پناهگاه زیرزمینی فوق سری "ماچون-دو"(Machon-2) کار می کرد. این پناهگاه برای تامین قطعات حساس ساخت تسلیحات هسته ای در دیمونا (تاسیسات تحقیقات هسته ای اسرائیل) ایجاد شده بود.
اظهارات وانونو، کارشناسان هسته ای را که برای تعیین صحت و سقم گفته های او آمده بودند،‌ متحیر کرد ، زیرا این اظهارات نه تنها نشان می داد که اسرائیل -چنانچه از مدت ها پیش گمان می رفت- بمب اتمی دارد، بلکه به قدرتی هسته ای تبدیل شده است.
مدارک و تصاویر وانونو که به دقت تحت نظر کارشناسان هسته ای قرار گرفت، نشان می دهد، اسرائیل به فناوری های پیچیده و به شدت محرمانه برای آرایش زرادخانه مخوف خود دست یافته است.
این کارشناسان تایید کردند که اسرائیل اکنون پس از امریکا، شوروی سابق، انگلیس، فرانسه و چین در رده ششمین کشور قدرتمند هسته ای در جهان است و زرداخانه آن از کشورهایی مانند هند ، پاکستان و افریقای جنوبی که گمان می رود سرگرم ساخت این تسلیحات باشند، بسیار بزرگتر است.
اسرائیل بیش از دو دهه کارخانه مخفی ساخت تسلیحات هسته ای خود را حفظ کرده و در طول دهه 1960 با پنهان کردن آن در زیر ساختمانی معمولی و متروک، مراحل استخراج پلوتونیوم آن را از دید ماهواره های جاسوسی و بازرسان مستقل دور نگه داشته است. این کارخانه به فناوری فرانسوی استخراج پلوتونیوم مجهز است که دیمونا را از تاسیساتی تحقیقاتی به مجموعه ای برای تولید بمب های اتمی تبدیل کرد. تولید پلوتونیوم در این مجموعه به چهل کیلوگرم در سال می رسد که برای ساخت ده بمب اتمی کافی است. اسرائیل در 6 سال گذشته تجهیزات بیشتری را برای ساخت اجزای سلاح های هسته ای حرارتی به آن اضافه کرده است. این راکتور 26 مگاواتی توسعه یافته است و احتمالا اکنون در حد نیروگاهی 150 مگاواتی فعالیت می کند که به آن امکان می دهد پلوتونیوم بیشتری استخراج کند.
دانشمندان هسته ای که ساندی تایمز با آنها گفتگو کرده است، گفتند حدود 100 تا 200 سلاح هسته ای با قدرت تخریبی مختلف ساخته شده است. این برآورد قدرت زرادخانه هسته ای اسرائیل را 10 برابر بیشتر از برآورهای پیشین نشان می دهد.
یکی از این دانشمندان « تئودور تیلور » بود که در طراحی نخستین بمب اتمی امریکا فعالیت داشت و پس از آن به عنوان رئیس برنامه آزمایش تسلیحات اتمی پنتاگون انتخاب شد.
وی با بررسی تصاویر وانونو از داخل دیمونا گفت: دیگر نباید هیچ تردیدی درباره این موضوع وجود داشته باشد که اسرائیل دست کم از یک دهه قبل یک قدرت هسته ای تمام عیار بوده است. برنامه تسلیحات هسته ای اسرائیل کاملا پیشرفته تر از آن چیزی است که تاكنون به آن اشاره شده است.