پدیده ای به نام مهاجرت معکوس در اسرائیل

نشریه "فارین پالیسی" آمریکا گزارشی را روی پایگاه اینترنتی خود قرار داده است که در آن به بررسی دلایل گرایش گسترده یهودیان برای ترک رژیم صهیونیستی و زندگی در خارج پرداخته است. بر اساس گزارش های رسمی، کمترین جمعیت صهیونیست های مقیم خارج ۷۵۰ هزار نفر و یا به عبارت دیگر بیش از ۱۰ درصد جمعیت کل رژیم صهیونیستی گزارش شده که البته آمار مذکور از سوی وزارت مهاجرت و جذب رژیم صهیونیستی اعلام شده است. اما گزارش ها و آمارهای کنونی، جمعیت یهودیان صهیونیست مقیم خارج را به مراتب بیشتر از آمارهای قبلی اعلام کرده اند. در حالی که طی دهه نخست حیات رژیم صهیونیستی، شمار صهیونیست های مهاجر به خارج ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده بود، اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۰ اعلام کرد که ۲۷۰ هزار صهیونیست به مدت بیش از یک سال مقیم خارج بوده اند که این میزان مهاجر، ۷ درصد جمعیت کل رژیم صهیونیستی را شامل می شد، اما این آمار بعد از چند دهه از عمر این رژیم، رشدی کاملا تصاعدی داشته است. یهودیانی که از سرزمین های اشغالی خارج می شوند در پاسخ به دلایل خروج خود از سرزمین های اشغالی، می گویند: نباید بپرسید که چرا اسرائیل را ترک کردیم، بلکه باید بپرسید که چرا این همه مدت آنجا بودیم؟» علاوه بر این، نظرسنجی های جدید نشان می دهد که نزدیک به نیمی از جمعیت رژیم صهیونیستی را جوانان تشکیل می دهند که زندگی در خارج را ترجیح می دهند. بیشترین دلیل و توجیهی که صهیونیست ها برای تمایل خود به مهاجرت از این رژیم ذکر می کنند این است که وضعیت این رژیم برای یک زندگی آرام مطلوب نیست. با توجه به این مساله که ۴۰ درصد یهودیان رژیم صهیونیستی متولد خارج هستند، مهاجرت مساله تازه و عجیبی برای آنها نیست.
علاوه بر این، مهاجران صهیونیست در خارج نمی توانند در انتخابات شرکت کرده و رای دهند از این رو می توان گفت از جامعه صهیونیستی کنار گذاشته می شوند. مساله ای که باعث افزایش فشارها در ارتباط با مهاجرت معکوس صهیونیست ها می شود این است که بسیاری از آنها مقدمات مهاجرت به خارج را فراهم کرده اند و یکی از نظرسنجی ها نشان داده است که نزدیک به ۶۰ درصد از صهیونیست ها تماس های لازم با سفارتخانه های خارجی برای دریافت تابعیت کشورهای متبوعشان یا دریافت گذرنامه را انجام داده اند. همچنین، شمار زیادی از صهیونیست ها نیز تابعیت دوگانه دارند که این زمینه ای برای فرار از رژیم صهیونیستی است. بررسی های انجام شده درباره رشد جمعیت رژیم صهیونیستی نشان می دهد که یهودیان در شرایط کنونی موازنه جمعیتی را در اختیار خود دارند، اما در آینده نزدیک برای حفظ این اکثریت با مشکل مواجه می شوند که این مساله بیشتر ناشی از میزان بالای زاد و ولد غیریهودیان اسرائیل، کاهش این آمارها در میان مهاجران یهودی و از سوی دیگر، مهاجرت گسترده صهیونیست ها به خارج است. در نتیجه، برآوردهای جمعیتی، نشانگر تداوم کاهش جمعیت یهودیان در سرزمین های اشغالی طی دهه های آتی است.
مهاجرت پدیده ای رایج در کشورهای مختلف و به ویژه در میان قشر تحصیل کرده و دارندگان مهارت ها و تخصص های مهم به شمار می رود و دولت های مختلف با این مساله مواجه اند، اما در این میان، رژیم صهیونیستی با توجه به جمعیت نسبتا کم و ترکیب نژادی و همچنین رویکرد سیاسی خود در منطقه، با مشکل مهاجرت گسترده مواجه است. مهاجرت گسترده صهیونیست ها به تضعیف ایده صهیونیسم توسط یهودیان کمک می کند و زمانی که شمار زیادی از یهودیان اسرائیل خواستار مهاجرت به خارج باشند، چه دلیلی دارد که یهودیان کشورهای دیگر که به خوبی در جوامع خود ادغام شده اند به رژیم صهیونیستی مهاجرت کنند؟ علاوه بر این، یک چهارم یهودی های جوان مقیم کشورهای اروپایی همسران غیریهودی برای خود انتخاب می کنند و اکثر آنها نیز مانند دیگر اقلیت های مقیم کشورهای غربی، به محافل یهودی وابسته نبوده و در فعالیت ها و برنامه های یهودی مشارکت نمی کنند. از زمان حیات رژیم صهیونیستی، سران این رژیم بارها تاکید کرده اند که میزان جذب مهاجران یهودی به اسرائیل در حدی پایین تر از میزان لازم قرار دارد، اما در همین حال، میزان مهاجرت به خارج بیشتر از حد استاندارد و قابل پیش بینی است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی علاوه بر سیاست های تشویق مهاجرت به داخل، برنامه ها و فعالیت های تبلیغاتی فراوانی را برای تشویق بازگشت اسرائیلی های مقیم خارج به داخل این رژیم راه اندازی می کند. به رغم تمامی این تلاش ها، به نظر نمی رسد که این مشوق ها برای بازگشت یک میلیون صهیونیست مقیم خارج کافی باشد