جاسوسان تاریخ یهودیان

تنها عامل سکونت و اقامت این طایفه در یک منطقه تنها برای به دست آوردن سود مادی و جلب مصالح قومی بوده است. همین امر آنان را که معمولا برای امکان خروج سریع و به موقع از منطقه خطر در نوار مرزی و حاشیه کشور ها استقرار می یافتند، در شرایط روحی مستعدی برای جاسوسی قرار می داد. جمله قصاری به صورت ضرب المثلی در افواه مردم در طول تاریخ جاری بوده که «جنگ ها محصول توطئه یهود است» این جمله گویای این حقیقت است که اهتمام و تلاش این جماعت همواره متوجه اموری بوده که منافع آنان را تأمین نماید. حال اگر تأمین منافع آنان در شعله ور شدن آتش یک جنگ بود آن را شعله ور می ساختند. و اگر در واگذاری اطلاعات و به عبارت بهتر در گرو جاسوسی بود به این عمل دست می یازیدند. انجام اعمال جاسوسی توسط یهودیان سابقه ای دیرینه دارد، و همواره در طول تاریخ امتداد یافته است. هرودت مورخ یونانی در کتاب خود آورده است؛ کمبوجیه پادشاه هخامنشی پیش از حمله به مصر، تعدادی از یهودیان را به منظور جاسوسی و کسب اطلاعات مورد نیاز به آن سرزمین فرستاد. در قرون وسطی نیز یکی از مشاغل یهودیان که اتفاقا شغلی پر درآمد نیز محسوب می شد، حرفه جاسوسی بود. از جمله آن که «با کشمیر و ملل مسیحی غرب روابط تجاری تقریبا انحصاری داشتند. برای اینکه شمنان کشمیر و ترسایان فرنگ از مسلمانان متوحش بودند و می ترسیدند که اسلامیان کشور شان را تسخیر کنند ابداً چنین وحشتی از یهودی ها نداشتند. علی هذا یهودیان میان شمنان و اسلام و فرنگیان گاه گاهی به شغل پر منفعت جاسوسی، علی الخصوص جاسوسی اقتصادی و نظامی می پرداختند.»در قرون جدید نیز به عنوان نمونه الیور کرامول انگلیسی، از یهودیان در امر جاسوسی استفاده های فراوانی نمود. و نیز ناپلئون در جنگ با روسیه، گروهی از یهودیان را در جاسوسی علیه روسیه استخدام کرد، جالب توجه اینکه یهودیان در جنگ میان روسیه و فرانسه علاوه بر جاسوسی برای ناپلئون همزمان به جاسوسی به نفع روسیه نیز می پرداختند و در واقع جاسوسان دو جانبه بودند.
در خلال جنگ های فرانسه و آلمان نیز دستگاه های اطلاعاتی فرانسه، یهودیان آلزاس و لورن را که نسبت به آلمانی های شناخت کافی داشتند، برای جاسوسی به کار گرفتند. تئودور هرتسل که برای اولین بار مسئله تشکیل دولت یهود را مطرح نمود و از این لحاظ پدر معنوی صیهونیست ها به شمار می رود از این ظرفیت همکیشان خود استفاده نمود و از آنان می خواست برای دولت انگلستان جاسوسی کنند.
در جریان جنگ جهانی اول ظرفیت های جاسوسی یهودیان بر له متفقین و علیه آلمان به کار گرفته شد آنان با در اختیار گذاردن اطلاعات سری نظامی آلمانی ها خدمت بزرگی به متفقین و به طور مشخص به انگلیس انجام دادند.
صهیونیست ها با تأکید بر اینکه یهودیان جهان ملتی واحد را تشکیل می دهند، آنان را در راستای تأمین منافع و مصالح خود به کار گرفتند. از جمله فعالیت هایی که توسط یهودیان در کشور های مختلف به نفع صهیونیست ها انجام گرفت اعمال جاسوسی بود.