حضور بهائیان ایران در کنگره جهانی لندن

حضور بهائیان ایران در کنگره جهانی لندن

مجله اخبار امری (ارگان رسمی محفل ملی بهائیان ایران)مورخ اردیبهشت و خرداد1342ویژه نامه ای بمناسبت گردهمائی بهائیان در لندن منتشر نمود و در قسمتی از آن به انعکاس اجلاس لندن در مطبوعات آن روز ایران پرداخت . مطالعه این بریده روزنامه ها نشان می دهد که چگونه اما م خمینی با درایت سیاسی و هوشمندی نسبت به اوضاع جاری مملکت متوجه توطئه مشترک بهائیت و رژیم پهلوی و اسرائیل برای تشکیل اولین هیات رهبری بهائیان شدند.
اخبار امری در بخش پایانی این مجله از قول مطبوعات ایران چنین می نویسند:
      1-روزنامه هفتگی "دنیا " در شماره741 مورخ 7 اردیبهشت ماه 42 چنین می نویسد:
« تا دیروز دو هزار نفر از زن و مرد ایرانی با هواپیماهای شرکت هواپیمائی لبنان موسوم به میدل ایست رهسپار لندن شدند. دوهزار زن و مرد ایرانی  وابسته به یکی از فرقه های مذهبی  که از پانزده روز قبل را ه لندن را در پیش گرفتند. هر روز سه تا چهار هواپیما از فرودگاه مهر آباد تهران بر می خاست و از طریق بیروت راهی لندن می گردید. هرهواپیما گنجایش یکصد تا یکصد وبیست مسافر داشت و شرکت میدل ایست مبلغ قابل توجهی تخفیف منظور داشت و بهای بلیط دوسره (تهران – لندن – تهران )را مبلغ 40 هزار ریال می باشد فقط 2980 تومان دریافت نمود.
فرقه مذهبی مزبور روز هشتم اردیبهشت ماه در سالن رویال آلبرت هال اجتماع 15 هزار نفری خود را برپا می کند . این اجتماع بمنظور پایان برنامه ده ساله و تعیین راه و رویه آینده می باشد. بقیه شرکت کنندگان از اتباع کشور های مختلف بوده و البته تعداد ایرانیها بیش از سایر ممالک می باشد. ایرانی های مزبور از هشت ماه قبل تقاضای گذر نامه از اداره گذرنامه شهربانی کل نموده بودند و در طی این مدت گذرنامه همه درخواست کنندگان صادر و تسلیم شد. مدت کنگره شش روزه بوده و دو هزار شرکت کننده ایرانی تا پایان اردیبهشت ماه به ایران مراجعت خواهند کرد ولی بلیط هواپیما برای مدت یکسال اعتبار خواهد داشت. تا دیروز در سالن فرودگاه مهرآباد موج می زد و هرکس وارد فرودگاه می شد متوجه اجتماع عظیم زن ومرد با قیافه های گوناگون می گردید که هریک دارای چند مشایعت کننده می باشند.
در فرودگاه لندن برای مسافرین ایرانی راهنمایان که بزبان انگلیسی آشنائی کامل دارند در نظر گرفته شده تا بین هتل های مختلف لندن تقسیم شوند. البته بانک مرکزی به هرمسافر ایرانی پانصد دلار به نرخ ارز دولتی فروخت. هر ایرانی در این سفر چند روزه به لندن با بهای بلیط در حدود هشتاد هزار ریال خرج خواهد داشت. با مسافرت دو هزار ایرانی به انگلستان رکورد مسافرت اتباع ایرانی به آن کشور که مجموعآ در سال به هشتصد نفر نمی رسید شکسته شد. قرار است در این کنگره 9 نفر از کسانیکه از این به بعد باید فرقه مزبور را در تمام جهان اداره کند به پانزده هزار نفر شرکت کننده معرفی شوند . از 9 نفر مزبور سه نفر ایرانی و بقیه امریکائی و افریقائی می باشند . ایرانیهای مزبور که هفته گذشته انتخاب شدند عبارتند از : نخجوانی، دکتر حکیمی و هوشمند اعظم»
     2-روزنامه "صبح امروز"در شماره 62 خود چنین می نویسد:
« در جند روز اخیر عده ای از ایرانی ها وسیله هواپیما و اتومبیل و حتی اتوبوس عازم لندن شدند. یک مقام مطلع می گفت اینها از پیروان مذهب (بها) هستند که برای شرکت در کنگره مذهبی به لندن می روند. مطلعی میگفت بیش از دو هزار از بهائیان ایران در کنفرانس اخیر (بهائی ها )در لندن شرکت کرده و تصمیماتی برای توسعه تبلیغاتی خود گرفته اند .یک ایرانی که اخیرا به تهران آمده می گفت امسال بهائی ها کنگره خود را در لندن بطور مفصل تشکیل داده بودند. کاخ مجللی را برای 7 شبانه روز اجاره کرده و مبلغ هنگفتی اجاره داده و از ایران دو هزار نفر شرکت داشتند که ریاست آنها با یک مقام بازنشسته بود.»
     3-مجله هفتگی "خوشه " در شماره 10 خود مورخ 23 اردیبهشت 42 چنین می نویسد:
« بسیاری از خوانندگان گرامی اطلاع دارند که امسال جمع کثیری از بهائیان مقیم ایران برای شرکت در کنگره ای که درلندن تشکیل شده بود  به لندن عزیمت کرده اند . ظاهرا بهائیان مقیم دنیا برای اشاعه کار خود برنامه ای بنام "فتح دهات" دارند و به این منظور هر دو سال ونیم یک بار چنین کنفرانسی را تشکیل میدهند. در کنفرانس اخیر  که 12000 بهائی از سراسر دنیا شرکت کرده بودند 2200 نفر هم از ایران رفته اند که 1600 نفر آنها را شرکت هواپیمائی "میدل ایست" با تخفیف قابل ملاحظه ای حرکت داده و بقیه از راه زمین رفته اند
     4-مجله هفتگی "روشنفکر" در شماره 504 خود مورخ اول خرداد 42 چنین می نویسد:
«می گویند از طرف یکی از روحانیون نامه ای برای مک میلن نخست وزیر انگلستان ارسال شده و در آن به انعقاد کنگره یکی از فرقه های مذهبی در لندن اعتراض شده است.»