رسمي ترين تعريف صهونيسم

از سال 1986 صهيونيسم به يك جنبش سياسي اطلاق مي شود كه توسط تئودورهرزل تاسيس شد . صهيونيسم گرفته شده از نام كوه صهيون بر فراز شهر تل آويو در نزديكي شهر قديمي يافا مي باشد. جایی که حضرت داوود پس از مهاجرت از حبرون (الخلیل) به بیت المقدس در قرن یازده قبل از میلاد قصر خود را در آن مکان بنا نهاد. این اسم به بازسازی مجدد معبد حضرت سلیمان و مملکت حضرت داوود (ع) به پایتخی قدس دلالت دارد.يهوديان در زمان دولت عثماني كنيسه بزرگي در كنار كوه ساخته اند كه در سالهاي تشكيل اين حزب به نام اينكوه آرزوي سكونت درآن را شعار مي دادند . اين مكتب سياسي كه زاده ناسيوناليسم هاي قرن 19 اروپاست و به دست تئودور هرزل اتريشي (روزنامه نگار یهودی که در تاریخ 2/5/1860م. در بوداپست به دنیا آمد. وی در سال 1878 در دانشگاه فینا لیسانس حقوق گرفت و هدف اصلی و آشکار وی رهبری یهود و حکومت بر جهان بود که ابتدا با تشکیل دولتی برای یهودیان شروع می شد) پايه ريزي شده واز سوي افرادي چون بن گوريون و گلداماير وساير بنيانگذاران صهيونيسم مورد ستايش قرار گرفته است براي توجيه خود نيازمند بازيابي مسئله "سرزمين موعود" بود كه از ماور بديهي تورات مي باشد . نبابرين اين جنبش تنها با حمايت بنيادگراترين ولفظ گراترين عناصر دستگاه خاخام ها مي توانست اين امر را بقبولاند كه يك " سرزمين فتح شده " همان سرزمين موعود است. آنها ادعا مي كردند اين سرزمين ( كه از سوي خدايي به آنها داده شده بود كه هيچ ايماني به او نداشتند ) برترين سرزمين هاست . به يكباره قول باشكوه حضرت ابراهيم راجع به پيمان خدا با انسان وبه قول تورات پيمان خدا با تمامك خانواده هاي روي زمين از سوي خدايان كنعان به وعده يك سرزمين بدل شد . اسطوره باشكوه مهاجرت دسته جمعي قوم بني اسرييل كه نمونه بارز هر جنبش رهايي بخش است به معجزه اي از سوي خداي سپاهيان وخداي انقام تغيير يافت كه قوم بني اسراييل را به قتل عام بوميان فرا مي خواند. بدين ترتيب صهيونيسم نيز مانند ساير ناسيوناليسم ها براي توجيه خود از مذهب بهره مي گرفت. از زمان جنگ هاي صليبي سربازان فرانسوي جمله " اين فرانسويان هستند كه امر خدا را به انجام مي رسانند " را سر مي دادند . سربازان هيتلر براي شكست دادن دشمن به وسيله آتش وآهن مي گفتند" خدا با ماست".سفيد پوستان ساكن آفريقاي جنوبي براي ساختن آپارتايد چنين ميگفتند :"ما ازسوي خداماموريتي براي متمدن كردن داريم " . ناسيوناليسم صهيونيستي اسراييل از اين قاعده مستثني نيست . سران بي ايمان آن ادعا مي كنند كه اين سرزمين از سوي خدايي به آنها داده شده است كه هيچ ايماني به او ندارند . به عنوان نمونه هرزل بنيانگزاراصلي اين جنبش بي ايماني خود را كتمان نمي كند . او در جلد اول ژورنال خود در تاريخ 23 نوامبر 1985 چنين مي نويسد :"من به خاخام اعظم لندن و خاخام اعظم پاريس گفتم كه من در طرح خود از هيچ محرك مذهبي استفاده نمي كنم"و"در تاريخ 26 نوامبر 1985 آشر مايرز ازگاهشمار يهود لندن ازمن پرسيد: شماچه رابطه اي با تورات داريد؟ در پاسخ گفتم: من يك متفكر آزاد هستم ". درواقع دولت صهيونيستي از مذهب براي اهداف صهيونيستي خود بهره مي گيرد. ريشه صهيونيسم هيچ ربطي به دين يهوديت ندارد و آنها از اين دين به عنوان يك ماسك استفاده ميكنند.اين جنبش اززمان هرزل تاكنون ازناسيوناليسم هاي اروپايي و استعماري قرن نوزدهم سر چشمه مي گيرد.