موشه‌ در اصفهان

هفته گذشته ضمن مسافرتي به اصفهان از مدارس يهوديان و همچنين كوي يهودي‌نشين اين شهر بازديد به‌عمل آورده و قبل از عزيمت به اصفهان به افتخار وي ضيافتي در منزل نوراله حي عضو انجمن كليميان تهران ترتيب داده شده بود.