شهيد فتحي شقاقي كيست؟

شهيد فتحي شقاقي كيست؟

همچنين در فصل دوم، به پيدايش جنبش جهاد اسلامي فلسطين، ايدئولوژي جنبش جهاد اسلامي، جنبش جهاد اسلامي و انتفاضه و استراتژي جنبش جهاد در قبال قضيه فلسطين پرداخته شده است.
فصل سوم اين كتاب نيز حول محور فلسطين در آينه قرآن و حديث و شقاقي پرچمدار وحدت مذاهب اسلامي مي باشد.
ترور فتحي شقاقي، سوگواره شهيد از زبان حضرت آيت ا... خامنه اي، وصيتنامه دكتر فتحي شقاقي، شقاقي از نگاه جانشين خود، دبير كل حزب ا... لبنان و علامه سيدمحمد حسين فضل ا... از جمله عناويني است كه در فصل چهارم كتاب حاضر به چشم مي خورد.
در مقدمه اين كتاب آمده است: «در دو سال آخر حيات دكتر شقاقي در دمشق اقامت داشتم. در آن هنگام بسيار علاقه مند بودم به بهانه انجام مصاحبه خبري به ديدار رهبران و مسئولان جنبش هاي فلسطيني، از جمله دكتر فتحي شقاقي در اردوگاه اليرموك دمشق بردم. او هم هرگاه فرصت پيدا مي كرد، ما را در دفتر كار ساده اش به حضور مي پذيرفت.
آخرين بار براي گفتگو درباره ناكامي گفتگوهاي صلح اوسلو، به ديدار دكتر رفتم. او ضمن داشتن روحيه شوخ طبعي، در تحليل مسائل بسيار جدي بود.»
نشرشاهد كتاب «فتحي شقاقي كيست؟» را در شمارگان سه هزار نسخه و قيمت 2200 تومان و به نويسندگي حسن خامه يار منتشر كرده است.