رئیس سابق سیا ؛ قربانی دام موساد

 سخنان رئیس سابق سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا ( سیا) باعث شد سازمان جاسوسی خارجی رژیم صهیونیستی ( موساد ) برای وی دام پهن کند و به شیوه افشای رسوایی های جنسی ، وی را از میدان به در کند.
 ژنرال دیوید پترائوس گفته بود جانبداری آمریکا از اسرائیل باعث تنفر مسلمانان و اعراب از آمریکاست و باید کشور فلسطین تشکیل شود.رسوایی اخلاقی ژنرال دیوید پترائوس پس از افشاگری جدید در روابط غیر اخلاقی اش با زنان روز به روز بزرگتر می شود به ویژه آنکه وی قبلا فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی ها را به عهده داشت .حوزه فرماندهی مرکزی نیز از مرزهای چین آغاز می شود و تا مرزهای آفریقا ادامه دارد.پرونده پترائوس فقط به یک زن لبنانی از آل بردویل که تصمیم گرفته بود زندگینامه پترائوس را بنویسد محدود نمی شود بلکه وی با یک زن عراقی در بغداد و چند زن در افغانستان رابطه غیر اخلاقی داشت.اطلاعات نشان می دهد وی زنان مورد علاقه اش را با هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا یعنی با هزینه دولت این کشور جابجا می کرد در صورتیکه این زنان ربطی به مأموریت پترائوس نداشتند.پترائوس به شخصی که زن لبنانی را به وی معرفی کرده بود « کارت سبز» آمریکا را داده است.با بر ملا شدن رابطه پتر ائوس با بردویل ، معاونان و منشی های وی به اقدامات خارج از قانون پترائوس اذعان کردند.ادامه….
 قرار بود پترائوس در سال ۲۰۱۶میلادی نامزد ریاست جمهوری آمریکاشود اما رسواییهای اخلاقی اش به حیات سیاسی وی پایان داد.گزارشها نشان می دهد ژنرال پترائوس درکاخ یکی از پادشاهان اسبق افغانستان اقامت داشت و در آنجا مرتکب اقدامات غیر اخلاقی می شد.حتی برخی می گویند پس از تجربه افغانستان با مسلمانان و تجربه عراق ، وی گفته بود آمریکا تا زمانیکه از اسرائیل به این صورت جانبداری می کند در بین مسلمانان و اعراب منفور باقی خواهد ماند. پترائوس همچنین گفته بود باید کشور فلسطین تشکیل شود.
 شاید همین باعث شد پترائوس به این رسوایی ها دچار شود و موساد با تشخیص نقطه ضعف وی یعنی علاقه به زنان باعث شد زنانی را مأمور کند تا به رسوایی وی بیانجامد.پترائوس استعفا کرد و این رسوایی برای وی مشکلات خانوادگی نیز داشته و تصمیم گرفته است آپارتمانی را در واشنگتن اجاره کند و تا صدور عفو نهایی در آن سکوت کند و شاید تصمیم بگیرد با دختر لبنانی نیز ازدواج کند.