قطعنامه‌های وتو شده برای اسرائیل توسط آمریکا

قطعنامه‌های وتو شده برای اسرائیل توسط آمریکا

از آغاز تجاوزات اسرائیل به سرزمین فلسطین تا به امروز، هر گاه که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و شورای امنیت در صدد تصویب قطعنامه‌ای علیه اسرائیل برآمده‌اند. این قطعنامه از سوی آمریکا «وتو» شده و به حاشیه رانده شده است.
در ذیل فقط نمونه‌هایی از این نوع قطعنامه‌ها را می‌خوانید. جالب است بدانید که نیمی از وتوهای سازمان ملل را آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی انجام داده است.
1972؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر کشتار صدها نفر در جریان حملات هوایی به سوریه و لبنان محکوم می‌کند.
1973؛ قطعنامه‌ای که حقوق فلسطینی‌ها را مورد تصریح قرار می‌دهد و از اسرائیل می‌خواهد تا از اراضی اشغالی خارج شود.
1976؛ قطع نامه‌ای که اسرائیل را به خاطر حمله به شهروندان غیر نظامی لبنان تقبیح می‌کند.
1976؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر احدات شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی محکوم می‌کند. 1978؛ قطعنامه‌ای که شرایط زندگی فلسطینیان را قابل قبول نمی داند.
1978؛ قطعنامه‌ای که از نظر حقوق بشر عملکرد اسرائیل در مناطق اشغالی را محکوم می‌کند.
1979؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد تا به نقض حقوق بشر پایان دهد.
1979؛ قطعنامه‌ای که خواهان کمک به مردم فلسطین است.
1979؛ قطعنامه‌ای که خواهان تهیه گزارشی در مورد شرایط زیستی فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی است.
1979؛ قطعنامه‌ای که خواهان بازگشت تمام آوارگان فلسطینی به سرزمینشان است.
1979؛ قطعنامه‌ای که در مورد مالکیت بر منابع ملی درمناطق اشغالی اعراب صادر شده است.
1980؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد تا آوارگان را به ماوای اصلیشان بازگرداند.
1980؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر شرایط زندگی مردم فلسطین تقبیح می‌کند.
1980؛ قطعنامه‌ای که تعیین حقوق مردم فلسطین را به خودشان وا می‌گذارد.
1980؛ قطعنامه‌ای که عملکرد اسرائیل در مورد حقوق بشر تقبیح می‌کند. 1981؛ قطعنامه‌ای که رفتار اسرائیل با مردم فلسطین را تقبیح و بمباران عراق را محکوم می‌کند. (هجده قطعنامه)
1982؛ قطعنامه‌ای که تهاجم اسرائیل را به لبنان محکوم می‌کند.
1982؛ قطعنامه‌ای که اقدام یک سرباز اسرائیلی را در تیراندازی به یازده مسلمان در مسجدی در بیت المقدس را محکوم می‌کند.
1982؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر تهاجم و اشغال جنوب لبنان محکوم می‌کند.
1985؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر استفاده از قدرت نظامی بیش از حد خود در مناطق اشغالی مورد سرزنش قرار می‌دهد.
1986؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر رفتارش با شهروندان غیر نظامی لبنان تقبیح می‌کند.
1986؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد تا به اماکن مذهبی مسلمانان احترام بگذارد.
1986؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر ربودن یک هواپیمای لیبیایی محکوم می‌کند.
1987؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد تا مردم فلسطین را از منازل خود بیرون نکند.
1987؛ قطعنامه‌ای که اقدامات اسرائیل را در لبنان محکوم می‌کند.
1987؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد نیروهای خود را از لبنان خارج کند.
1988؛ قطعنامه‌ای که رفتار اسرائیل را با فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی را محکوم می‌کند.
1995؛ قطعنامه‌ای که تایید می‌کند اراضی شرق بیت المقدس که اسرائیل را به تصرف در آورده به این کشور تعلق ندارد و اشغالی است.