برنامه های صهیونیسم در زمینه رسانه

برنامه های صهیونیسم در زمینه رسانه

رسانه ها در حوزه ها ی مختلف ، کارکردی متفاوت دارند . با استفاده از رسانه ها می توان در جامعه انگیزه و حرکت ایجاد کرد ویا فرهنگ عمومی را پایه ریزی و گسترش داد و همینطور افکار عمومی را در رابطه با موضوع خاص تبین نمود .رسانه ها میتوانند ارتباط دو سویه را بین افراد یک جامعه و حتی جامعه جهانی برقرار کنند . اما قدرتهای جهانی از رسانه برای گسترش نفوذ خود در جامعه جهانی استفاده می کنند .
نمونه بارز این فرایند اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغال شده فلسطین است . اسرائیل با استفاده از رسانه های داخلی و جهانی در تلاش است آن چه در سرزمین های اشغالی رخ می دهد را در راستای منافع به اصطلاح مشروع خود تفسیر کند و آن را به افکار عمومی جهان بقبولاند . در شصت سال گذشته اسرائیل برای ادامه حیات خود و توسعه آن از یک استراتزی کلی که استفاده از سه عامل موثر است استفاده کردن است :
 الف – نظامیگری قدرتمند
ب-هم پیمانان زئو پلتیکی 
ج- افکار عمومی در این میان نقش رسانه های خارجی طرفدار منافع اسرائیل در عوامل اول و دوم کاملا مشهود است .
اسرائیل که سرزمین فلسطین را با توسل به خشوتت و اعمال تروریستی تصاحب کرد ومردم عرب این سرزمین را آواره کشورهای دیگر کرده است با استفاده از رسانه های خارجی طرفدار خود از جمله آمریکا مشروعیتی برای خود ایجاد کرده است تا جائیکه مردم کشورهای غربی ، اسرائیل را در کشتار مردم فلسطین محق می دانند . وارونه منعکس کردن اخبار فلسطین به خصوص اخبار مربوط به تحولات نوار غزه نمونه هائی از قدرت رسانه های خارجی است که متاسفانه امروز اکثر رسانه های مطرح و قرتمند دنیا در اختیار نظام سلطه و در راستای اهداف غیر انسانی آنان قرار دارند .آنچه مسلم است جنگ رسانه ای از برجسته ترین مولفه های جنگ نرم و جنگهای مدرن در جهان کنونی محسوب می شود .
جنگ نرم به مثابه راهبرد و استراتزی انتخابی نظام سلطه برای تسلط بر افکار و اراده ملت ها تدوین و طراحی شده است .اما بیشترین کاربرد جنگ رسانه ها در زمان نبردهای نظامی شدت می یابد . نقش آفرینی رسانه ها در جنگ بیست و دو روزه اسرائیل علیه نوار غزه نشان می دهد که جنگ رسانه ای امروز به چه میزان در جهت دادن حقایق تلاش می کنند . زمانی که قدرتها توان به میدان آوردن نیروی نظامی خود را ندارند و یا جامعه آنان قادر به تحمل تلفات انسانی نیست به جنگ رسانه ای روی می آورند و از این ابزاربهره برداری می کنند .                                                                                                

نقش رسانه های خارجی در توجیه اقدامات اسرائیل
اسرائیل از بدو تاسیس بر دو محور نظامیگری و رسانه ای استوار شده است . اسرائیل حتی از توانمندی رسانه ای برای غلو در حوزه نظامی هم استفاده کرده است . راهبرد اسرائیل در حوزه نظامی همواره شامل کشاندن جبهه در سرزمین دیگران بوده است . یورش به کشورهای عربی ، تهدید سایر ملت ها و اجرای سیاست اشغالگری در زمره کارکردهای این رزیم در شش دهه گذشته بوده است .
ایجاد شبکه گسترده رسانه های فراگیر و نفوذ در حوزه تبلیغات بین المللی این امکان را برای رزیم اسرائیل فراهم کرده است تا تصویر مورد دلخواه خود را به افکار عمومی بقبولاند . بهره برداری همزمان از قدرت سخت و نرم که در نظامیگری و تبلیغات نمایان شده است . از جمله سیاست های راهبردی اسرائیل است اشغال سرزمین فلسطین در سال 1948، جنگ پیش دستانه 5 روزه سال 1967که منجر به اشغال بخشی از سرزمین های مصر ، سوریه و اردن شد و جنگ دهه 80 که به اشغال لبنان انجامید .
 نمونه ای از خوی تجاوز کارانه اسرائیل است . روند تاریخی نبرد رسانه ای نشان می دهد که اهمیت این ابزار و سلاح تبلیغاتی برای اسرائیل ذدر کنترل افکار و شستشوی مغزی مردم جهان چنان مهم و حیاتی بود که کنگره صهیونیسم در سال 1897 میلادی در سوئیس تصمیماتی درباره چگونگی سیطره بر رسانه های فراگیر گرفت که به پروتکل رهبران صهیونیسم معروف شد . در این پروتکل آمده است : ما هنگامی در تشکیل دولت اسرائیل موفق خواهیم شد که بر ابزار های تبلیغاتی و مطبوعاتی جهان ، تسلط داشته باشیم .
بدون شک می توان گفت در تمام کشورهای اروپائی و آمریکا ، لابی یهودی به قدری از نفوذ بالائی برخوردار هستند که تمام اقدامات اسرائیل در سرزمین های فلسطین را به نفع تل آویو و علیه فلسطینی ها تفسیر می کنند . بررسی چگونگی پوشش اخبار جنگ 22 روزه اسرائیل علیه مردم غزه توسط رسانه های خارجی حامی اسرائیل نقش پر رنگ لابی یهودی را در این زمینه آشکار می کند . سردمداران رسانه های بزرگ امروز جهان کاملا در کنترل لابی صهیونیسم است و اخبار مربوط به تحولات سرزمین ها ی فلسطینی را بر اساس راهبرد اسرائیل تنظیم و در اختیار مخاطبان  خود قرار می دهند .
جنگ غزه در پوشش رسانه های خارجی
طی 22 روزی که جنگ با شدت تمام در غزه جریان داشت و مردم بی دفاع آن از زمین ، هوا و دریا آماج بمب ها و گلوله های دشمن صهیونیستی بودند و در مقابل مبارزان مقاومت فلسطینی با تاکتیکهای ویزه خود در جبهه زمینی و نیز با پرتاب موشک به سرزمین های اشغالی به مقابله ای جانانه با اشغالگران همت گماشتند . جنگ دیگری نیز در کنار و به موازات جنگ نظامی جریان داشت .و آن جنگ رسانه ای با حضور شبکه های خبری و خبر گزاری های مختلف منطقه و جهان بود جنگی که اگر تاثیراتی بیش از جنگ نظامی برجای نگذاشته باشد کمتر از آن نیز نبوده و نخواهد بود..
اسرائیل در جنگ 22 روزه با تمام توان در حوزه قدرت سخت و نرم به میدان آمد . تحویل پیشرفته ترین سلاح های کشتار جمعی از سوی آمریکا ، حمایت سیاسی تمام عیار غرب و هخمسوئی کامل شبکه رسانه های جهانی و فراملیتی با اسرائیل را می توان نوعی صف آرائی کامل غرب در برابر مقاومت فلسطین در نوار غزه دانست .رسانه های وابسته به نظام سلطه در جریان تجاوز اسرائیل به مردم غزه آشکارا در جبهه صهیونیست های در مقابل مقاومت اسلامی صف آرائی کردند . ممانعت از ورود خبرنگاران به غزه کنترل شدید تصاویر در مناطق اشغالی و سری نگهداشتن تلفات نظامیان اسرائیلی نمونه ای از پای بندی سران تل آویو در جنگ رسانه ای اسرائیل در جنگ 22 روزه در نوار غزه بود.رسانه های غربی در جنگ 22 روزه هیچ گزارش میدانی از غزه نداشتند .
رسانه های حامی سیاست های جنگ طلبانه اسرائیل تصاویر مربوط به کشتار زنان و کودکان به ویزه در هفته اول جنگ غزه را سانسور کردند و اقدام ارتش اسرائیل را دفاع مشروع خواندند . پخش تصاویر مبهم دود بر فراز غزه ، خوردن ، آشامیدن و روز نامه خواندن سربازان اسرائیلی در کنار لشکر تانک ها و حرکت آرام خودروهای نظامی در محیطی سر سبز و آسمانی آبی همه آن چیزی بود که از میدان عملیتی پخش می شد .
این یعنی همان وداع یا عینی گرائی که البته یک دهه پیش در رسانه های عمل گرائی آمریکا نخستین پتک بر سر آن فرود آمد .تنها جلوه دادن مقاومت در برابر جامعه جهانی ، تخریب چهره مقاومت ، ساده سازی موضوع یورش به غزه ،تحریف علت شروع جنگ ، نپرداختن به ریشه های بحران فلسطین ، برابر دانستن جلاد (اسرائیل ) و مظلوم (مردم غزه ) ، تردید افکنی نسبت به آینده جنگ ، توازن دروغین ، ابهام زائی در مکورد انگیزه های مقاومت از جمله ترفندهای رسانه های غربی در قبال جنگ 22 روزه غزه بود تا جبهه اسرائیل را به زعم خود حق و جبهه مقاومت اسلامی را در برابر ارتش اسرائیل را باطل تفسیر می کردند و در اختیار افکار عمومی جهان قرار می دادند .
می توان آرایش رسانه ای در جنگ غزه را به دو اردوگاه از جمله شبکه خبری المنار و شبکه های رسانه ای جمهوری اسلامی ایران به خصوص پرس تی وی و العالم از یکسو و رسانه های وابسته به نظام سلطه حامی رزیم اسرائیل تقسیم بندی کرد. در این هم آورد رسانه های اردوگاه غرب کوشیدند با دروغ پردازیو وارونه منعکس کردن اخبار جنگ غزه مانع از آگاهی افکار عمومی جهان از فجایع رخ داده در غزه شود .
نقش رسانه های حامی مقاومت فلسطین و مظلوم در جنگ غزه
مقاومت اسلامی که از سه دهه پیش با پیام انقلاب اسلامی ایران پا به عرصه حیات گذاشته است با شناخت مناسب از توانمندی دشمن اقدام به مقابله با صهیونیست ها در هر دو حوزه نظامی و رسانه ای کرده است . تقویت بنیه دفاعی و کشاندن صحنه نبرد به درون پناهگاه امن رزیم صهیونیستی و بهره برداری هوشمندانه از قدرت رسانه ای برای تاثیر گذاری بر روی ذهن ساکنان درون سرزمین های اشغالی و افکار عمومی  بین المللی در این چار چوب قابل بررسی است . به ثمر نشستن اولیه این راهبرد مقاومت اسلامی در دهه پایانی قرن بیستم و تکمیل ذآن در جنگ 33 روزه تابستان 2006 بیانگر این واقعیت است . تاثیر راه اندازی رادیو النور و تلویزیون المنار در قالب سایت الحرب الاعلامیه نه فقط کمتر از سلاح حزب ا... نبوده بلکه در برخی مواقع کارائی قابل ستایشی داشت . مقاومت اسلامی فلسطین نیز با الگو گرفتن از مقاومت اسلامی لبنان از چند سال پیش اقدام به راه اندازی شبکه های تلویزیونی الاقصی و القدس کرد که دستاوردهای آن در جنگ 22 روزه نمایان شد .
 مقاومت هم با بهره گیری از توان رسانه ای کوشید با ارسال تصاویر واقعی از زنان و کودکانی که مورد یورش ضد بشری قرار داشتند به نبرد با تانکهای اسرائیلی برخیزد . افشاگری در مورد آمار ضد بشری اسرائیل در قبال کودکان، زنان ، نهادهای بین المللی ، خبر نگاران ، بمباران مدارس و استفاده اسرائیل  از سلاحهای کشتار جمعی نامتعارف مانند بمب فسفری هم از موارد ی بود که رسانه های مقاومت دنبال کردند .
خبرنگاران و تصویر بردارانی که جنگ 22 روزه رزیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه را روایت کردند همگی فلسطینی بودند . این نشان از آن دارد که نه فقط مقاومت اسلامی به تنهائی در برابر ماشین جنگی رزیم صهیونیستی و غرب ایستادگی کرد ، بلکه در حوزه رسانه نیز این خبرنگاران فلسطینی بودند که دستگاه تبلیغاتی غرب را به زانو در آوردند . بدون شک موفقیت کشورهای اسلامی در راه اندازی رسانه های تاثیر گذار ، عرصه را برای اقدامات خود سرانه اسرائیل و متحدانش در سرزمین های فلسطین تنگ کرده است . به جرات می توان گفت که موفقیت رسانه های منطقه ای حامی ملت فلسطین منجر به آن شده است که صدای نظام خواهی فلسطینی ها در کل جهان شنیده و با واکنش تاثیر گذار روبرو شود برخوردهای راخیر برخی کشورهای حامی اسرائیل با قطع پخش برنامه ها شبکه خبری العالم از طریق ماهواره های / عرب ست / فایل ست / به خاطر موفقیت رسانه منطقه ای العالم در پوش اخبار سرزمین های فلسطینی از جمله نوار غزه است .
تقسیم بندی رسانه های خبری و جنگ غزه
برخی شبکه های خبری علیرغم شعار آزادی تبلیغات و گردش آزاد اطلاعات ، در بحران های منطقه ای و بین المللی به تمام معنی بر اساس منافع و محورهای امنیت ملی کشور خود عمل می کنند . بدین ترتیب انتظار زیادی نمی توان از این گونه رسانه ها داشت و عملکرد این رسانه ها در جریان جنگ غزه همان طور که انتظار می رفت خنثی ، بی اثر و حمایت از جبهه اسرائیل در جنگ غزه بود .
شبکه بین المللی متفاوت به طور جدی در حمایت از جنایات صهیونیست ها بر آمدند و چشم بر قتل عام کودکان و زنان غزه بستند . متاسفانه هنوز هم علیرغم اعتراضاتی که در ئاخل و خارج از این شبکه ها ( از جمله بیبیسی ، سی ان ان  و خبرگزاری فرانسه ) می شود . همان خط را دنبال کرده و از عملکرد قبلی خود دفاع می کنند . بر خلاف شبکه های بین المللی شبکه های خبری منطقه ای در کشور های عربی و مسلمان وجود داشتند تا با وقوع بحران هائی در منطقه خاورمیانه  نقش تعیین کننده خود را بازی کنند . از جمله این شبکه ها شبکه خبری العالم بود که با پخش جزئیات در گیریها و نشان دادن ابعاد فاجعه در حال وقوع در نوار غزه و در کنار آن با تحلیلهای دقیق رویدادها ،میزگردهای متعدد و تماسها و ارتباط های زنده با شخصیت های اسلامی عربی و فلسطین زوایای رپیدا و پنهان اهداف صهیونیست ها را به بینندگان خود عرضه کرد .