ایران، کانون مبارزه با رژیم صهیونیستی

در مقالات قبل به برخی از مهمترین تاثیرات جهانی انقلاب اسلامی ایران از جمله «تغییر گفتمان انقلاب و تغییر در نظریه‌های سیاسی غالب در جهان»؛ «تغییر معادلات سیاسی جهان و فروپاشی نظام دوقطبی حاکم بر جهان»؛ «احیای ارزشها و اندیشه‌های ناب اسلامی»؛ «مبارزه با صهیونیسم جهانی»؛ «بازتاب انقلاب اسلامی بر مبارزات شیعیان لبنان» و «تقویت هویت اسلامی مسلمانان» اشاره نمودیم. در این نوشتار به بررسی بازتاب انقلاب اسلامی بر جهان اسلام بویژه فلسطین می‌پردازیم.
فلسطین همواره و در طول تاریخ به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و پرماجراترین مسئله جهان اسلام و خاورمیانه عربی مطرح بوده است. این پیچیدگی و حساسیت در اثر تحولات اسفبار سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول تاریخ و بویژه در نیم قرن اخیر، فلسطین را چهره کرده است.
طی این قرون متمادی، حکومت‌ها و نظامهای سیاسی و فکری به نام سرزمین فلسطین به قدرت رسیدند و چه بسیار رژیم‌هایی که به همین نام سرنگون و به بایگانی تاریخ سپرده شدند. به نام فلسطین خون صدها هزار نفر از فرزندان ملتهای مسلمان منطقه بر زمین ریخته شد و به نام فلسطین چه ثروتهای کلانی به هدر رفت. در قرن اخیر بهترین و پاک‌ترین فرزندان این سرزمین در بدترین زندانها و سیاه‌چالهای رژیم اشغالگر اسرائیل محبوس و یا با شکنجه‌های وحشتناک کشته شدند.
پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 موجب گردید، میان جوامعی که می‌کوشند هم از شر نظامهای ورشکسته و ناکارآمد رهایی یابند و هم سیستم کارآمد و با ثباتی را جایگزین نمایند، مذهب نقش مهم و چشمگیری در تحقق آرمانها و هویت بخشیدن به زیرساختهای نظامهای سیاسی و مشروعیت آنان پیدا کند. انقلاب اسلامی ایران توانست الگوی مناسب و قابل دسترسی برای نظامهای سیاسی که دچار سرخوردگی ناشی از بی‌هویتی دینی بودند ارائه دهد. انقلاب اسلامی ایران علاوه بر آنکه توانست الگوی مناسب جهت شکل‌گیری حکومت اسلامی ارائه دهد، بلکه باعث تغییر و تحول در ایدئولوژی جنبش‌های مبارزاتی بخصوص در سرزمین فلسطین، گردید به گونه‌ای که رهبران این جنبش‌ها اذعان دارند.
حمایت از مظلوم و دفاع از سرزمین‌های مقدس اسلامی، از اهدافی بودند که زمینه تاثیرپذیری از انقلاب اسلامی را در جهان اسلام به وجود می‌آورد. وقوع انقلاب اسلامی به اصول مشترک مسلمانان نمود بیشتری بخشید و بر تاثیرگذاری در زمینه آرمانها و اهداف خود بر کشورها و نهضت‌های اسلامی چون فلسطین افزود. با ورود امام خمینی (ره) به عرصه مبارزات سیاسی علیه شاه، سخت‌ترین حملات توسط ایشان به آمریکا و اسرائیل صورت گرفت. امام به عنوان سمبل روحانیت در قرن اخیر در سخنرانی عصر عاشورا 1342 به اسرائیل حمله کرد. ایشان در مواضع دیگری، تمامی گرفتاری‌های ملت ایران را ناشی از اسرائیل قلمداد نمود. امام در سال 1347 جواز پرداخت بخشی از حقوق شرعیه (زکات و صدقات) را برای تسلیح و تجهیز مجاهدان فلسطین صادر کرد و در سال 1352 از کشورهای درگیر با اسرائیل خواست نبرد با اسرائیل را با استقامت ادامه دهند. ایشان همچنین یکی از علل قیام ملت مسلمان ایران علیه شاه را حمایت بی‌دریغ شاه از اسرائیل برمی‌شمردند به گونه‌ای که دکتر فتحی الشقاقی، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفته است: «خطرناکترین قضیه قرن (مسئله فلسطین) در صدر اهتمامات ابرمرد قرن امام خمینی قرار داشت»(1).
پیروزی انقلاب اسلامی ایران صحنه عمل نیروها و گروههای مبارز و مقاوم در برابر تهاجم صهیونیسم سیاسی را به نفع نیروهای اسلامی تغییر داد و یاس مفرطی که بر جهان عرب در زمینه مبارزه با اسرائیل مستولی شده بود، با ظهور انقلاب اسلامی تبدیل به امید و پایداری شد: «با پیروزی انقلاب اسلامی کانون مبارزه با اسرائیل از جهان عرب به ایران منتقل شد و این کشور قلب تپنده مقاومت اسلامی علیه اسرائیل شد و پرچم مبارزه‌ای که سران خائن کشورهای عربی ناجوانمردانه به زمین گذارده بودند امام، با شهامت به دست گرفتند و به مبارزات ملت فلسطین هویت اسلامی بخشیدند.
از این زمان به بعد حرکت نوینی آغاز شد و جوانان به اسلام گرویدند. تعداد مساجد در کرانه باختری و نوار اشغالی غزه افزایش یافت، در چنین بستری مقاومت اسلامی شکل گرفت و مقاومت اسلامی که جهاد اسلامی، حزب الله فلسطین و حماس از مهمترین گروههای آنند که با تاکید بر نبرد مسلحانه، مبارزه با صهیونیسم سیاسی را وجهه همت خود قرار داده‌اند»(2)

پی‌نوشتها:
1. فتحی الشقاقی، انتفاضه و طرح اسلامی، صص 105-120‌
2. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر روند مبارزات ملت فلسطین، بعثت، ش 23