برنامه های صهیونیسم در زمینه رسانه

برنامه های صهیونیسم در زمینه رسانه

نظام بین المللی امروز به خصوص در عصر جهانی شدن ، عرصه جنگ بین رسانه هاست . رسانه ها بر اساس رویکرد بی طرفی برای رساندن واقعیات به مردم جهان کارکردی دو سویه دارند . اما عملا رسانه های امروزی در خدمت نظام سلطه هستند .متن کامل

نقش صهيونيستها در جنگ آمريكاعليه عراق

نقش صهيونيستها در جنگ آمريكاعليه عراق

پروژه جنگ عراق توسط سه نفر از يهوديان معروف آمريكايي به نام هاي ريچارد پرل مشاور پيشين وزير دفاع ، پل وولفوويتز و نيز داگلاس فيت پيش برده شد. اين افراد، اهداف جنگ را ترسيم كردند و نقش عمده اي در تحريك كاخ سفيد براي حمله به عراق ايفا كردند. متن کامل

دروغی به نام هولوکاست

دروغی به نام هولوکاست

غرب به سرکردگی انگلیس و آمریکا با به وجود آوردن اسرائيل نطفه فساد و غارت زمین را در فلسطین مظلوم کاشتند و ملت فلسطین را در خاورمیانه با چنين حکمی محکوم کردند تا تاوان گناهی مشکوکي را که حتي در صورت صحت ، عوامل ارتكاب آن ديگران بوده اند ، بپردازند. متن کامل

داريوش همايون كارگزار آژانس يهود در ايران

داريوش همايون كارگزار آژانس يهود در ايران

داريوش همايون روابط نزديك و صميمانه‌اي با محافل قدرت موجود در هرم حاكميت پهلوي، نظير جناحهاي صهيونيستي و فراماسونري و انجمن بازرگانان كليمي و آژانس يهود ايران داشت . ميزان اعتبار داريوش همايون نزد گروههاي قدرت، بويژه آژانس يهود ايران و جناح صهيونيستي فراماسونري به حدي بود كه در اواسط دهه 1340 كه صهيونيستهاي ايران ضرورت در اختيار داشتن يك روزنامه پرتيراژ را احساس كردند و تصميم به تأسيس روزنامه آيندگان گرفتند، او را نامزد سرپرستي و اداره امور اين نشريه كردند. متن کامل

قطعنامه‌های وتو شده برای اسرائیل توسط آمریکا

قطعنامه‌های وتو شده برای اسرائیل توسط آمریکا

شورای امنیت که به درخواست اتحادیه عربی جهت برسی جنایات رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه داده بود بار دیگر بدلیل استفاده آمریکا از اهرم حق وتو ناکام ماند، جالب است بدانید که بیش از نیمی از وتوهای صورت گرفته در سازمان ملل را آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی انجام داده است. متن کامل