فرار از چنگال صهيونيسم

فرار از چنگال صهيونيسم

روژه گارودي: امروز اسرائيل به ناامن‌ترين نقطه جهان براي زندگي يهوديان تبديل شده است. 80 درصد يهوديان جهان از اين ناامني خبر دارند و ترجيح مي‌دهند در كشور‌هاي خود بمانند. متن کامل

«اسرائیل بزرگ» تئوری صهیونیستها

«اسرائیل بزرگ» تئوری صهیونیستها

تاریخ فلسطین همواره در گذر از مجادلات تئوریک و سیاسی مسیر ناهمواری را پیموده است ، منازعات آکادمیک در طول این سال ها نشان میدهد که جنگ اندیشه و عمل پایه های ثبات فلسطین آرام را همواره به لرزه درآورده است . متن کامل

بی‌اعتنایی شاه به تحریم نفتی اسراییل

بی‌اعتنایی شاه به تحریم نفتی اسراییل

به گفته وزير امور خارجه حكومت جمال عبدالناصر در مصر ، رژيم صهيونيستي سالانه بیش از سه میلیون تن نفت از ایران دریافت می‌کند که این میزان تقریبا 80 درصد نیاز اين رژيم به منابع انرژی را برآورده می‌کند. متن کامل

انتقال غير يهوديان به فلسطين

انتقال غير يهوديان به فلسطين

بسياري از كساني كه با تبليغات صهيونيستها به فلسطين اشغالي برده شده‌اند، يا يهودي نيستند و يا يهودي بودن آنها عميقاً مورد ترديد است. اين مسأله اختلافاتي را در ميان رهبران صهيونيسم و سردمداران رژيم اشغالگر قدس از يك طرف و برخي از رهبران يهودي از سوي ديگر دامن زده است. متن کامل

نفوذ رژيم صهيونيستي در اركان حكومت شاه

نفوذ رژيم صهيونيستي در اركان حكومت شاه

مئير عزري اولين سفير اسرائيل در ايران : با سلاحهاي يوزي اسرائيلي بود كه در هنگام به خاك و خون كشيدن مدرسه فيضيه در فروردين 1342 و يا قيام 15 خرداد همان سال، هزاران تن از مردم ايران به رگبار گلوله بسته شدند. متن کامل