جنگ نرم ابزار اصلی یهود برای مقابله با اسلام

جنگ نرم ابزار اصلی یهود برای مقابله با اسلام

تعريف استكبار جهاني ازدیدگاه مقام مظم رهبری: دستگاه استکبار فقط ایالات متحده امریکا نیست یا فلان رئیس جمهور و فلان دولت امریکا یا فلان کشور اروپایی نیست متن کامل

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم

پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم

در سال 1265 ق، شورش بابیها در ایران پیش آمد و در پی آن، میرزا تقیخان امیرکبیر، به دستور ناصرالدین شاه تصمیم به سرکوبی آنان گرفت. متن کامل

تاریخ سازی برای صهیونیسم در« فهرست شیندلر»

تاریخ سازی برای صهیونیسم در« فهرست شیندلر»

در کارنامه سینمایی استیون اسپیلبرگ دو فیلم "فهرست شیندلر" (1993 )و "نجات سرباز وظیفه رایان" (1998 ) نسبت به دیگر آثار او برجستگی قابل توجهی دارد . متن کامل

یهودیت ، اسرائیلیت ، عبرانیت

یهودیت ، اسرائیلیت ، عبرانیت

یهودیان همواره درباره هر چیز دروغ می گویند و مردم و جهانیان را با یاوه گویی های خود گمراه و سرگردان می کنند . در این زمینه الگوی آنان این قاعده پلید است که "آن قدر دروغ بگو تا مردم حرف های تو را باور کنند". این مسأله باعث شده است که دروغ های آنان نزد غربیان حقیقت محسوب شود متن کامل

اسرائيل سگ هار امپرياليسم در خاورميانه

اسرائيل سگ هار امپرياليسم در خاورميانه

انتفاضه مسئله رهايي فلسطين را در مقابل جهانيان مطرح ساخته است. به همانگونه كه نيروهاي صهيونيست شورشيان جوان را زنده بگور مي كند، مسئله مردم فلسطين نيز بارها توسط كسانيكه مايلند اين مردم بفراموشي سپرده شوند، كنار نهاده شده است. مي گفتند فلسطيني ها در بهترين حالت قربانيان بدون گذشته و آينده، آوارگاني بي تقدير، و سرگردان در جهان هستند كه در هر كجا رحل اقامت افكنده اند، با بدرفتاري و ترشرويي روياروي بوده اند. متن کامل