آیا اسراییل از اراضی آذربایجان به ایران حمله خواهد کرد؟

روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» از توافق مخفی بین اسراییل و آذربایجان علیه ایران خبر داده است. روزنامه انگلیسی به نقل از منابع نظامی، نوشته است که اسراییل سیستم مطمئن برای دفاع از موشکهای بالستیک ایران ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، موشکهای ایرانی پیش از شلیک توسط رادارهای آمریکایی شناسایی و اسراییل نیز از طریق هواپیماهای بدون سرنشین مستقر در خاک جمهوری آذربایجان موشکهای ایران را در محل پرتاب هدف قرار خواهد داد.
 ولی، باکو خبر روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» را بی اساس می داند. به گفته المان عبداله اف سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان، جمهوری آذربایجان همواره بر روابط حسن همجواری با کشورهای همسایه تاکید دارد. وی گفته است: «جمهوری آذربایجان هیچ گاه اجازه استفاده از اراضی خود برای حمله علیه کشور ثالث را نخواهد داد».ـ زاهد اروج عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان جمهوری آذربایجان نیز به روزنامه «اکسپرس» گفت که هدف اصلی از انتشار چنین گزارشات، کشاندن آذربایجان به جبهه مقدم جنگ بین المللی است. وی گفت : قابل تصور نیست که آذربایجان در عملیات نظامی علیه ایران شرکت کند و در این زد و بندها ضمانتهای ویژه ای به آذربایجان داده شود. وی معتقد است که آذربایجان نیاز به جنگی علیه ایران ندارد. وی گفت: عواقب حمله به ایران برای آذربایجان بسیار سنگین خواهد بود.وی همچنین گفت که ایران با گسترش دامنه جنگ سعی در راه اندازی مکانیزم دفاع از خود دارد. زبدگان دینی و سیاسی ایران چنین طرحی را تهیه کرده اند که شرکت ترکیه، آذربایجان و سایر همسایگان ایران در این تحولات می تواند خطراتی برای این کشورها در پی داشته باشد و این امر می تواند مخالفان ایران را از جنگ علیه ایران اجتناب کند.ادامه….
وی انتشار خبر حمله اسراییل به اهداف هسته ای و غیر هسته ای در ایران را دور از واقعیت خواند و گفت که این یک توطئه خبری است.
ـ راضی نوراله اف معاون امور روابط خارجی حزب جبهه خلق آذربایجان نیز خبر روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» را بی اساس خواند و گفت: حمله اسراییل به ایران از طریق اراضی آذربایجان غیر ممکن است. زیرا، ایران به لحاظ نظامی یک کشور قدرتمند است و بزژینسکی دیپلمات مشهور آمریکایی نیز در مورد عواقب حمله علیه ایران به آمریکا هشدار داده است. موشکهای «شهاب» ایران از امکان هدف قرار دادن همه نقاط در جمهوری آذربایجان را دارد. از این رو، هم دادن آذربایجان به چنین ریسکی لطمه ای بزرگی به همه طرح های انرژی و معادن نفتی در دریای خزر است و این امر می تواند تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد آذربایجان داشته باشد. موشکهای پرتاب شده از سوی ایران می تواند موسسات استراتژیک آذربایجان از جمله خطوط لوله نفتی را نابود کند.
راضی نوراله اف با اشاره به زندگی بیش از ۳۰ میلیون آذربایجانی در ایران گفته است که بمباران ایران از طریق اراضی آذربایجان می تواند زندگی ترکهای آذربایجان در این کشور را با خطر مواجه کند. من به عنوان تحلیلگر سیاسی می گویم که حمله اسراییل علیه ایران از طریق اراضی آذربایجان به هیچ وجه ممکن نیست. /ل
روزنامه «اوچ نقطه»: عزیر جعفراف کارشناس نظامی آذربایجانی نیز خبر روزنامه «ساندی تایمز» را مضحک و خنده دار خواند و گفت : هدف از انتشار چنین اخبار دروغ، ایجاد خللی در روابط آذربایجان با همسایگان خود و خدشه دار کردن وجهه آذربایجان است.
وی گفته است که هیچ پایگاه نظامی کشور خارجی در اراضی آذربایجان وجود ندارد. ما مخالف جنگ علیه ایران هستیم. زیرا، عواقب حمله احتمالی به ایران می تواند برای آذربایجان وحشتناک باشد. اکنون هیچ کسی این گزارشات را جدی تلقی نمی کند و انتظار ندارم که این گزارشات باعث نگرانی جدی ایران نیز بشود.
روزنامه «گوندلیک باکو» : الخان شاهین اوغلو رییس مرکز مطالعات «اطلس» نیز قرار گرفتن آذربایجان در طرح های اسراییل علیه ایران را غیر ممکن خواند و گفت: در صورت وقوع جنگ بین ایران و اسراییل، ایران آذربایجان را مورد هدف قرار خواهد داد و آذربایجان با خطرات جدی مواجه خواهد شد. وی تکذیب شفاهی این گزارشات از سوی حکومت آذربایجان را ناکافی خواند و گفت که باکو باید شرایط لازم برای انجام بررسی ها از سوی نمایندگان رسانه های غربی در آذربایجان فراهم کند.
روزنامه «اولایلار»: قابیل حسینلی کارشناس سیاسی آذربایجانی نیز بر این عقیده است که روسیه و ایران در پشت انتشار گزارش جنجالی روزنامه انگلیسی در رابطه با جمهوری آذربایجان قرار دارند. زیرا، آنها شبکه های جاسوسی در این کشور دارند و در موقع دلخواه می تواند گزارش دلخواه خود را منتشر کنند. وی گفته است: معتقدم که مقامات آذربایجان به دیگران اجازه استفاده از ارضی خود برای حمله علیه ایران را نخواهد داد. زیرا، ایران کشور همسایه آذربایجان است و همتباران ما در این کشور زندگی می کنند. حوادث رخ داده در ایران فقط عواقب منفی برای آذربایجان در پی خواهد داشت. /ل
 روزنامه «پارالل» می نویسد این یک توطئه برای ایجاد تشنج در مناسبات آذربایجان و ایران است . ناطق میری رییس مرکز مطالعات استراتژیک ملی در مصاحبه با سایت «پوبلیکا آذ» خبر روزنامه «ساندی تایمز» را بی اساس خواند و گفت که هدف از انتشار چنین گزارشات ایجاد اختلاف مصنوعی بین دو کشور مسلمان و توطئه دیگری برای ایجاد تشنج در مناسبات ایران و آذربایجان است.
وی افزود: البته آذربایجان چنین تجهیزاتی به کمک اسراییل تولید کرده است ولی، این تجهیزات هیچ ارتباطی با اسراییل ندارد. بدون تردید، آذربایجان به دیگران اجازه استفاده از این تجهیزات نظامی برای حمله به کشور ثالث را نخواهد داد. این سیاستی که با منافع استراتژیک آذربایجان مطابقت دارد.
به گفته این کارشناس سیاسی، غرب مایل به عدم گسترش روابط بین آذربایجان و ایران است. آمریکا تحریمهای اقتصادی علیه ایران اعمال کرده است و قصد شرکت آذربایجان در این تحریمها را دارد.