اسرائیل ناتوان در کنترل عملیات های قهرمانانه فلسطینیان در قدس

عملیات مذکور توسط یک جوان نوزده ساله فلسطینی به نام قاسم صالح المغربی از اهالی محله "جبل المکبر" شهر قدس و در شامگاه دوشنبه 22/9/2008 انجام گرفت و طی آن، این جوان مبارز و شهادت طلب با خودروی خود 19 شهرک نشین از جمله 17 سرباز صهیونیستی را زیر گرفت و زخمی کرد.
رئیس پلیس صهیونیستی شهر قدس به شهرک نشینان یهودی که در قدس اشغالی زندگی یا تردد می کنند، سفارش کرد که باید خود را به چنین عملیات هایی عادت دهند.
این مقام نظامی رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد: "هیچ نهاد امنیتی نمی تواند مانع از اجرای عملیاتی شود که طرحش تنها در ذهن مجری آن ساخته و پرداخته می شود."
جالب است بدانید چیزی که باعث ناکامی و ناامیدی نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در کنترل چنین عملیات هایی شده، این است که مجریان آنها هرگز دارای "پروفایلی" مشابه مجریان عملیات های شهادت طلبانه نمی باشند یعنی اینکه مذهبی نیستند و دستگاه های امنیتی هیچ اطلاعاتی در دست ندارند که نشان دهد مجری عملیات رابطه ای با سازمان های مختلف فلسطینی (گروه های مبارز) داشته است.

جنگی که پیروزی در آن ممکن نیست
از آغاز سال جاری تا کنون و در جریان شش عملیات قهرمانانه که در قدس انجام گرفته است، 13 شهرک نشین صهیونیست به هلاکت رسیده اند و ده ها نفر نیز زخمی شده اند که البته تمامی این عملیات ها با انگیزه های فردی صورت گرفته و مجریان آن هیچ وابستگی گروهی یا سازمانی نداشته اند.
عاموس هریل، خبرنگار نظامی روزنامه عبری زبان "هاآرتص" در خصوص تازه ترین عملیات قهرمانانه فلسطینیان در قدس اشغالی گفت: "اینگونه عملیات ها یکی از عوامل اصلی احساس عدم امنیت در میان شهرک نشینان ساکن قدس بوده است. امروز این احساس در میان افراد وجود دارد که مقابله با عملیات هایی از این دست غیر ممکن است."
وی می افزاید: "اگر چه دست یابی به تفنگ و سلاح های کمری برای فلسطینیان ساکن قدس سخت است ؛ ولی این امکان برای شان وجود دارد که بولدوزر یا خودرو سوار شوند، بدون آنکه توجه نیروهای امنیتی به سمت آنان جلب شود و از آنجایی که فلسطینیان از آزادی کامل رفت و آمد در قدس برخوردارند و دارای تابعیت اسرائیلی می باشند، می توانند به هر جایی که می خواهند بروند."
این خبرنگار صهیونیست در ادامه خاطرنشان می سازد: "آیا مجریان عملیات اخیر در شهر قدس در واقع اعضای یک گروه مخفی هستند که بر اساس یک برنامه زمانی مشخص، به اجرای عملیات مبادرت می ورزند؟"
بسیاری از تحلیلگران صهیونیستی در اسرائیل نیز با استناد به راهکاری که در گذشته اولمرت برای حل مشکل عملیات های فلسطینیان در قدس ارائه کرده بود، می گویند: "تنها راه رهایی از این مسئله، جداسازی محله های فلسطینی نشین قدس است."

اقدامات پیشگیرانه
بعد از عملیات قهرمانانه اخیر فلسطینیان در شهر قدس، سیاستمداران و فرماندهان دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی برای یافتن راهکاری جهت پیشگیری از بروز چنین عملیات هایی در این شهر دست به کار شدند. ایهود باراک، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار کوتاه کردن روند قانونی تخریب منازل مجریان عملیات ها در قدس شد.
ایهود باراک که به دیدار فرماندهان نیروهای مستقر در مناطق صهیونیستی اطراف نوار غزه رفته بود، به خبرنگاران گفت: "باید برای خنثی سازی عملیات ها در قدس، بخش اطلاعات را تقویت کرد؛ البته خنثی سازی عملیاتی که طراحی آن را تنها یک نفر عهده دار می باشد ـ اگر نگوییم غیر ممکن ـ ولی سخت است."
شایان ذکر است که سازمان اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) به خانواده قاسم صالح المغربی در خصوص برپایی هر گونه مراسم عزا هشدار داد تا جایی که نماینده این سازمان با حضور در یکی از مراسم های برگزار شده، تاکید کرد مراسم باید فورا خاتمه یابد.
"آوی دیختر" وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پی عملیات روز دوشنبه 22/9/2008 در قدس اشغالی همچون گذشته گفت: "باید فکری برای اخراج فلسطینیان از قدس کرد ؛ زیرا اینان عامل همه گونه ناامنی در شهر هستند."