شمارش معکوس زوال رژیم صهیونیستی

آنچه برای سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره رخ داد فقط بخشی از اتفاقاتی است که برای این رژیم غاصب در محیط عربی و اسلامی به وقوع خواهد پیوست که باید گفت موج این حرکت ها از مصر آغاز شده و رژیم صهیونیستی هم هرگز نخواهد توانست در برابر آن مقاومت کند و بدون تردید سقوط می کند؛ همانطور که دیوار سیمانی اطراف سفارت این رژیم در قاهره به دست مردم مصر ویران شد. اینکه سفارت رژیم صهیونیستی در میان میلیون ها شهروند مصری به فعالیت خود ادامه می داد، امری کاملا غیرطبیعی بود اما در مقابل، فرار دیپلمات های اسراییلی از این سفارتخانه در پی حمله جوانان مصری به آن امری کاملا طبیعی است که به علت سلطه رژیم دیکتاتوری مصر سال ها به تعویق افتاده بود. بنابراین انقلاب در کشورهای عربی همان طور که شیمون پرز و دیگر سران صهیونیست ها اعتراف کرده بودند، به نفع روند صلح میان اعراب و صهیونیست ها نیست بلکه کاملا برعکس به نفع ملت های مسلمان است که حق و حقوقشان فقط با نابودی کامل صهیونیست ها محقق می شود. این موضوع را باید کسانی که شعار همزیستی مسالمت آمیز با اشغالگران صهیونیست را سرمی دهند خوب بفهمند که مردم منطقه مجبور به فکر کردن در باره همزیستی با دشمن صهیونیست نیستند.
رژیم اشغالگر فقط دو راه پیش رو دارد: نخست کوچ از سرزمین های اشغالی فلسطین و دوم ماندن و به زوال رسیدن در سرزمین فلسطین که این پایان محتوم رژیم غاصب صهیونیستی است.
حمله به سفارت اسراییل در قاهره که موجب فرار ۷۰ دیپلمات این رژیم شد، علاوه بر این که اقدامی بود که لرزه بر اندام صهیونیست ها افکند، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که این تعداد زیاد دیپلمات اسراییلی این روزها در مصر چه ماموریتی بر عهده داشتند و آیا ماموریتشان جز فتنه انگیزی و ایجاد هرج و مرج طایفه ای و حمایت از دسیسه ها و توطئه های غرب برای منحرف کردن اهداف انقلاب مصر بود؟
حمله جوانان مصری به سفارت رژیم صهیونیستی موجب دستیابی آنان به اسناد و مدارک مهمی شد. اسناد محرمانه ای که مصری ها آن را از داخل ساختمان سفارت به بیرون پرت کردند و در آسمان قاهره به پرواز درآمد بسیار مهم بود. این همان اسناد خیانت مبارک به ملت مصر به ویژه فلسطینیان بود؛ از جمله مکاتبات بین مسئولان سفارت اسراییل و مقامات وزارت کشور مصر برای گرفتن مجوز بود تا مسئولان اسراییلی به راحتی در مصر سلاح حمل کنند که مسئولان رژیم مبارک به این درخواست به زبان انگلیسی پاسخ مثبت داده بودند. آنچه برای سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره رخ داد، پیام آشکاری بود مبنی براینکه مقاومت گزینه ملت هاست و درحال حاضر نوک پیکان انقلاب ها به سوی آزادی سرزمین فلسطین نشانه رفته است.
در اینجا باید به حکام عرب نسبت به بی توجهی به خواست ملت هایشان هشدار داد و اعلام کرد ملت های عربی عزم خود را جزم کرده اند تا کرامت ازدست رفته خود را بازپس گیرند. تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در مصر یک بخش آشکار از سناریو محو رژیم صهیونیستی است که دیگر هیچ دیوار حائلی نمی تواند مانع آن شود و فقط کافی است زمان مناسب آن فرا رسد که در آن زمان حرکت خیل عظیم مردمی بسوی این دیوارها شروع می شود و درپی آن، این دیوارها فرو می ریزند و فلسطینی ها به خانه و کاشانه خود بازخواهند گشت.