صهیونیسم و مسیحیت

مسیحیت به سه شاخه کاملا جدا و مخالفت یکدیگر یعنی کلیسای کاتولیک روم، ارتدکس و پروتستان تقسیم شده است. کشورهای جنوب اروپا و آمریکا لاتین عمدتا کاتولیک، کشورهای شمال اروپا و ایالات متحده آمریکا پروتستان و پیروان کلیسای ارتدکس در اروپای شرقی هستند.
این سه کلیسا در اعتقادات دینی و مراسم عبادی کاملا از یکدیگر جدایند و مانند سه دین مختلف عمل می‌کنند و حتی انجیل کلیسای پروتستان با انجیل کلیسای کاتولیک تفاوت زیادی دارد. کلیسای کاتولیک و پروتستان از پنج قرن گذشته علیه یکدیگر مبارزه کرده‌اند، به گونه‌ای که بسیاری از جنگ‌های قرن هفدهم و هجدهم میلادی برخاسته از اهداف و آرمان‌های کاتولیکی و پروتستانی بوده است که نمونه زنده آن در جهان معاصر درگیری مسلحانه و دائمی بین پیروان کلیسای کاتولیک و پروتستان در ایرلند شمالی است.
تاکنون بیش از یک هزار فرقه و کلیسای مختلف در درون پروتستانیم ظهور کرده و هنوز هم تعداد فرقه‌های جدید در پروتستانیسم رو به افزایش است و آمریکا مرکز تولید فرقه‌های جدید در پروتستان می‌باشد.
یکی از ویژگی‌‌های کلیسای پروتستان رابطه بسیار نزدیک آنها با دولت‌های اروپایی می‌باشد و این دولت‌ها برای ترویج مسیحیت پروتستان از مبلغان خود در کشور جهان سوم حمایت‌های گسترده مالی، تبلیغاتی و سیاسی می‌کنند؛ به عنوان مثال در انگلیس دولت و کلیسای پروتستان از هم جدا نیست و ملکه انگلیس در راس دولت و کلیسا قرار دارد.

مبلغان انجیل
در یک قرن گذشته جریان جدیدی که در بین پروتستان‌ها فوق العاده قدرتمند شده است مکتب نو ظهور (مبلغان انجیل) می‌باشد. قبل از جنگ جهانی دوم این مکتب نوظهور به بنیاد‌گرایی معروف و شعار آنها بازگشت به انجیل و تغییر جامعه با تحول فرهنگی بود و هدف آنها به وجود آوردن حکومت در آمریکا بر مبنای بنیادهای انجیل می‌باشد. بعد از جنگ جهانی دوم بنیاد گرایان آمریکایی خود را مبلغان انجیل معرفی کردند و با استفاده گسترده از وسایل ارتباط جمعی توانستند در جامعه آمریکا نفوذ فراوانی به دست آورند و اکنون این جریان قدرتمند و فعال‌ترین تشکیلات دینی در آمریکا محسوب می‌شود و در مراکز سیاسی این کشور نفوذ زیادی دارند. یکی از ویژگی‌های جریان فوق‌ این است که وابسته به یکی از فرقه‌ها یا کلیسای پروتستان نیست، بلکه اعضای تمامی فرقه‌های کلیسای پروتستان عضو این جریان دینی می‌باشند. یکی دیگر از اهداف این جریان مسیحی نمودن سایر اقوام غیر مسیحی با تبلیغات گسترده می‌باشد.
کشیشان معروف آمریکایی وابسته به این جریان مانند بیلی گراهام، جری فالول، پت رابرتسون، هال لیندسی، مایک ایوانس و جورج کاری اسقف اعظم کلیسای انگلیس از مبلغان این جریان می‌باشند که شهرت جهانی دارند و مخصوصا در کشورهای ایالات متحده آمریکا و انگلیس، از نفوذ عمیقی در بین دولتمردان این دو کشور برخوردارند.

مکتب نوظهور صهیونیسم مسیحی
اصول و مبانی جریان مبلغان انجیل در آمریکا و انگلیس حمایت همه جانبه عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم می‌باشد و آنها اعتقاد دارند که پیروان کلیسای پروتستان برای ظهور دوباره مسیح باید چند خواسته مسیح را که در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان پیشگویی‌های انجیل بیان شده، عملی نمایند. این جریان نوظهور در پروتستانیسم با عنوان «صهیونیسم مسیحی» شهرت دارد. این جریان صهیونیسم مسیحی یک پدیده جدید دینی سیاسی در مسیحیت است که برای اولین بار توسط کلیسای انگلیس در اواخر قرن نوزدهم میلادی به وجود آمد. پروتستان‌های مقیم آمریکا و انگلیس این جریان نوظهور را «عملی نمودن خواسته‌های مسیح» و «عملی نمودن پیشگویی‌های انجیل» نیز می‌نامند.
در این زمینه در اواخر قرن نوزدهم یک مفسر معروف انجیل از آمریکا به نام سایرس اسکوفیلد تفسیر انجیل را مطابق افکار جدید جان داربی انگلیسی تحریر کرد. این تفسیر امروزه معتبرترین تفسیر انجیل برای پروتستان‌های سراسر جهان محسوب می‌شود و بهترین مرجع برای انجیل شناخته شده است.
پیروان این مکتب خود را از مبلغان انجیل می‌دانند و اعتقاد دارند پیروان این مکتب، مسیحیان دوباره تولد یافته می‌باشند که فقط اینان اهل نجات خواهند بود و دیگران هلاک خواهند شد. از ویژگی‌های ممتاز پیروان این مکتب اعتقاد راسخ و تعصب خاص به صهیونیسم می‌باشد، تعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست‌های یهودی مقیم اسرائیل و آمریکا می‌باشد.
مطابق اعتقادات مکتب فوق باید به وسیله پروتستان‌ها حوادثی به وقوع بپوندد تا مسیح دوباره ظهور نماید و پیروان این مکتب وظیفه دینی دارد برای تسریع در عملی شدن این حوادث کوشش نمایند. حوادثی که توسط آنها باید عملی شوند، عبارتند از:
1- باید یهودیان از سراسر جهان به فلسطین آورده شوند و کشور اسرائیل در گسترده‌ای از رودخانه نیل تا رودخانه فرات به وجود آید و یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت نمایند اهل نجات خواهند بود.
2- یهودیان باید دو مسجد الاقصی و صخره در بیت ‌المقدس را منهدم کنند و به جای این دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمایند. (از سال 1976 میلادی تا به حال دو مسجد الاقصی و صخره در بیت المقدس بیش از صد بار مورد حمله یهودیان و مسیحیان قرار گرفته است.)
3- روزی که یهودیان، مسجد الاقصی و مسجد صخره در بیت‌ المقدس را منهدم کنند، جنگ نهایی مقدس - آرماگدون - به رهبری آمریکا و انگلیس آغاز شده، در این جنگ جهانی تمام جهان نابود خواهد شد.
4- روزی که جنگ آرماگدون آغاز شود، تمامی مسیحیان پیرو اعتقاد «عملی نمودن خواسته‌های مسیح» که مسیحیان دوباره تولد یافته می‌باشند،‌ مسیح را خواهند دید و توسط یک سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل می‌شوند و از آنجا همراه با مسیح نظاره‌گر نابودی جهان و عذاب سخت در این جنگ مقدس خواهند بود.
5- در جنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح - دجال - در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور خواهد کرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست می‌دهد و حکومت جهانی خود را به مرکزیت بیت‌ المقدس بر پا خواهد ساخت و معبدی که به جای مسجد الاقصی و صخره در بیت ‌المقدس - توسط مسیحیان و یهودیان قبل از آغاز جنگ آرماگدون - ساخته شده - محل حکومت جهانی مسیح خواهد بود.
6- دولت صهیونیست اسرائیل با کمک آمریکا و انگلیس مسجد الاقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را نابود خواهد کرد و معبد بزرگ به دست آنان در این مکان ساخته خواهد شد و این رسالت مقدس به عهده آنها می‌باشد.
7- این حادثه پس از سال 2000 میلادی حتما اتفاق خواهد افتاد.
8- قبل از آغاز جنگ آرماگدون، رعب و وحشت، جامعه آمریکا و اروپا را فراخواهد گرفت.
9- قبل از ظهور دوباره مسیح، صلح در جهان هیچ معنایی ندارد و مسیحیان باید برای تسریع در ظهور مسیح مقدمات جنگ آرماگدون و نابودی جهان را فراهم نمایند.
رهبران مذهبی فرقه‌های پروتستان در ایالات متحده و انگلیس که به مکتب نوظهور «خواسته‌های مسیح» اعتقاد دارند، در دهه 1990 میلادی اعتقادات یاد شده را به شدت در جامعه آمریکا و اروپا تبلیغ کرده‌اند و در ده سال گذشته در آمریکا در این زمینه ده‌ها کتاب منتشر شده و فیلم‌های گوناگونی به نمایش درآمده‌اند.
در اوایل سال 2001 میلادی کشیش آمریکایی به نام هال لیندسی که مبلغ این مکتب می‌باشد، کتابی با عنوان «پیشگویی‌های انجیل؛ جای آمریکا کجاست؟» را تالیف کرده که یکی از پرفروش ترین کتاب‌های سال 2001 میلادی در آمریکا به شمار آمده است. در این کتاب نقش دولت واشنگتن در جنگ آرماگدون بیان شده است.نویسنده در این کتاب اثبات نموده است که دولت آمریکا جنگ آرماگدون را رهبری خواهد ‌‌کرد و مخالفان مسیح در سراسر جهان را که قبل از آغاز این جنگ باعث ایجاد رعب و وحشت در جهان شده‌اند، را شکست خواهد داد.

در این جنگ مقدس، دولت انگلیس همکار آمریکا خواهد بود
دولت آمریکا در اوج جنگ سرد موشک‌های هسته‌ای قاره پیمای خود را «شمشیر‌های جنگ مقدس» نامیده بود.
پیروان این مکتب در دهه گذشته تبلیغ کرده‌اند که عملیات توفان صحرا علیه عراق در سال 1991 میلادی فراهم کردن مقدمه برای جنگ آرماگدون بوده است.
مسیحیان صهیونیست از فرقه پروتستان‌ها در آمریکا و انگلیس اعتقاد دارند که مسیح همیشه در امور خاورمیانه به سود دولت اسرائیل مداخله نموده است و اعلام می‌دارند که خواست دولت اسرائیل در حقیقت خواست مسیح می‌باشد و مذاکرات صلح در خاورمیانه بیهوده است و تاسیس کشور اسرائیل بزرگ از رودخانه نیل تا فرات، خواست مسیح می‌باشد که به زودی عملی خواهد شد.
صهیونیست‌های یهودی هم مطابق اعتقاد به مجموعه قوانین دینی خود «تلمود» به مکتب «خواسته‌های خدا» اعتقاد دارند و مطابق این اعتقاد برنامه‌ای را اجرا می‌نمایند که با کمک دولت‌های آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای غربی بتوانند دو مسجد مقدس الاقصی و صخره در بیت المقدس را تخریب کرده، کشور اسراییل بزرگ را با نابودی کامل کشورهای اسلامی به وجود آورند به همین منظور میان صهیونیست‌های یهودی و صهیونیست‌های مسیحی از فرقه پروتستان اتحاد و هماهنگی کاملی وجود دارد و مسیحیان پیرو اعتقاد «خواسته‌های خدا» همواره اظهار می‌دارند هر عملی که از سوی دولت اسرائیل انجام می‌شود، در حقیقت از سوی مسیح طراحی شده است و باید توسط مسیحیان سراسر جهان مورد حمایت قرار گیرد.
به لطف حمایت همه جانبه جهان مسیحی غرب از دولت تل‌آویو اکنون ذخائر عظیم موشک‌های هسته‌ای و انواع و اقسام تسلیحات شیمیایی و میکروبی در اسرائیل وجود دارد و در واقع رژیم صهیونیستی را به یک «انبار مهمات و پادگان نظامی جهان مسیحی ایالات متحده آمریکا و غرب» تبدیل کرده‌اند.
البته هدف استراتژیک جهان مسیحی غرب این است که کشورهای اسلامی را در زمینه اقتصادی و نظامی برای همیشه ضعیف نگاه دارند.

صهیونیسم مسیحی در آمریکا
رهبران دینی و سیاسی پروتستان در انگلیس و آمریکا در حقیقت بانیان اصلی صهیونیسم می‌باشند. بعد از این که جان داربی کشیش معروف کلیسای انگلیسی نظریه صهیونیسم مسیحی را برای اولین بار به عنوان «عملی نمودن خواسته‌های مسیح» و تحقق پیشگوییهای انجیل ترویج کرد، دو نفر از کشیشان برجسته پروتستان مقیم آمریکا به نام‌های دی. ال. مودی و ویلیام بلاکستون صهیونیسم مسیحی را در این کشور تبلیغ کردند.
بلاکستون در دهه 1880 میلادی برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین با رهبران سیاسی و دینی و سرمایه داران بزرگ مسیحی در ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و آنها را متقاعد نمود که از دولت واشنگتن بخواهند برای به وجود آوردن کشور اسرائیل در فلسطین کوشش نماید.
در سال 1891 میلادی ویلیام بلاکستون نامه‌ای را که بعدا به نامه بلاکستون معروف گردید تقدیم رئیس جمهوری وقت آمریکا بنجامین هاریسون نمود. در این نامه چهارصد و سیزده نفر از رهبران ارشد سیاسی و دینی و سرمایه داران بزرگ آن زمان در آمریکا از دولت خود درخواست کرده بودند که دولت واشنگتن به وظیفه الهی و ملی خود عمل کند و در فلسطین کشوری برای یهودیان به وجود آورد و برای بازگشت یهودیان به فلسطین، باید کمک‌های مالی، سیاسی و نظامی خود را در اختیار نهضت صهیونیسم بگذارد. این نامه را حتی اسقف اعظم آن زمان کاتولیک‌های ایالات متحده کاردینال گیبن امضاء کرده بود.
کشیش ویلیام بلاکستون به عنوان پدر صهیونیسم مسیحی در ایالات متحده آمریکا معروف گردید. صهیونیسم یهودی بعد از این جریان قوت گرفت و آنها با ترغیب و حمایت رهبران سیاسی و دینی مسیحی از انگلیس و ایالات متحده آمریکا در سال 1897 میلادی به رهبری تئودور هرزل در شهر بال سوئیس اولین کنگره صهیونیست‌های یهودی را تشکیل دادند و اهداف خود برای به وجود آوردن کشور اسرائیل را در فلسطین اعلام کردند.
در سال 1908 میلادی بلاکستون کتابی با عنوان «مسیح می‌آید» را تالیف کرد. در این کتاب نویسنده به مسیحیان جهان وعده داده بود در سالی که در فلسطین کشور صهیونیستی اسرائیل تاسیس گردد، مسیح دوباره ظهور خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف، دولت لندن با تهاجم فرهنگی و نظامی، خلافت عثمانی ترکیه را متلاشی نمود و ارتش انگلیس در جنگ جهانی اول سرزمین فلسطین را تصرف کرد. در سال 1917 میلادی هم آرتور بالفور وزیر امور خارجه وقت انگلیس در بیانیه‌ای تعهد نمود دولت لندن به یهودیان سراسر جهان برای مهاجرت به فلسطین کمک کند و در تشکیل کشور اسرائیل در فلسطین فعالیت نماید.

پروتستانیسم در خدمت صهیونیسم
در سال 1809 میلادی کلیسای انگلیس جامعه خدمات روحانی کلیسا برای یهودیان را در لندن تاسیس کرد که اهداف این جامعه به قرار زیر می‌باشد:
1- تبلیغ نمودن ریشه‌های یهودی دین مسیحیت در بین مسیحیان جهان؛
2- کوشش برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین و تاسیس کشوری به نام اسرائیل در فلسطین.
یکی دیگر از موسسات فعال پروتستان‌ها که برای مهاجرت یهودیان به فلسطین فعالیت گسترده انجام می‌دهد «سفارت بین‌المللی مسیحیت در بیت‌المقدس» می‌باشد. در این مؤسسه تمام کلیسا‌های پروتستان‌ها عضویت دارند و برای انتقال یهودیان به فلسطین کمک‌های مالی زیادی به یهودیان و دولت اسرائیل می‌نمایند.
دیگر موسسات فعال پروتستان‌ها که برای انتقال یهودیان به فلسطین کوشش می‌نمایند از این قرار می‌باشند:
1- دوستان مسیحی اسرائیل؛
2- دوستان نیایش مسیحیت برای اسرائیل؛
3- پل‌های صلح.
این موسسات با دریافت کمک‌های مالی از دولت‌های مسیحی آمریکا و اروپا و مسیحیان سراسر جهان، هزینه‌ مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های فلسطین اشغالی را می‌پردازند.
برنامه کنونی این موسسات، انتقال بیش از یک میلیون یهودی از کشورهای مختلف مخصوصا از شوروی سابق و اروپای شرقی به فلسطین است و اخیرا نخست وزیر اسرائیل نیز طرح‌های عملی برای اجرای این طرح را رسما اعلام داشته است.

احداث معبد بزرگ در بیت المقدس
براساس اعتقادات صهیونیست مسیحی، بعد از سال 2000 میلادی و قبل از 2007 میلادی یهودیان مقیم فلسطین باید دو مسجد الاقصی و صخره را منهدم کنند و به جای آنها معبد بزرگ را بنا نمایند. روزی که یهودیان، مسجد الاقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را منهدم کنند جنگ آرماگدون آغاز خواهد شد. در این زمینه رهبران و نویسندگان پیرو مکتب صهیونیسم مسیحی کتاب‌های متعددی به چاپ رسانده و نام آنها را کتاب‌های آرماگدون گذاشته‌‌اند. عناوین این کتاب‌ها درباره انهدام مسجد الاقصی و مسجد صخره و احداث معبد بزرگ به جای آن به این قرار می‌باشد: 
1- جنگ برای بیت المقدس، نوشته جان هاگی؛
2- معبد روزهای آخر الزمان؛
3- معبد مسیح که می‌آید، نوشته جان شیمت و کارل لانی.
یک نویسنده آمریکایی در سال 1997 میلادی کتابی با عنوان «خیانت به بیت‌المقدس» را تالیف نمود که در آن هر مذاکره صلح با فلسطینیان را خیانت به تعلیمات انجیل و خواسته‌های مسیح می‌داند و این مطلب را به خوانندگان القا می‌نماید که مسیح با آغاز هزاره سوم و قبل از سال 2007 میلادی ظهور خواهد کرد و اسرائیل بزرگ را از نیل تا فرات به وجود خواهد آورد.
در این کتاب‌ها تبلیغ می‌گردد که برای تعجیل ظهور مسیح، مسیحیان باید کشور بابل را - که عراق کنونی می‌باشد - نابود کنند و رودخانه فرات باید کاملا خشک گردد. گفتنی است که آنها جنگ آرماگدون را «جنگ فرات» نیز می‌نامند.
پیروان این مکتب اعلام کرده‌اند که در آزمایشگاه دامپزشکی شهر تگزاس در حال پرورش گوساله ماده با کره سرخ رنگ بدون لکه‌ای هستند تا آن را در معبد بزرگ که در جای مسجد الاقصی و مسجد صخره ساخته خواهد شد قربانی کنند. رهبران دینی صهیونیستی مسیحی تبلیغات گسترده‌ای در این باره انجام داده‌اند.
در یک نظر سنجی که توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس در سال 1997 میلادی انجام شد، اعلام گردید بیست و پنج درصد جمعیت آمریکا اعتقاد راسخ دارند که با آغاز هزاره سوم جنگ نهایی آرماگدون در محل فلسطین آغاز خواهد شد و این جنگ تا مدت هفت سال ادامه خواهد داشت. در اثر این جنگ دنیا نابود می‌شود و در پایان این جنگ هفت ساله که آنها آن را مصیبت بزرگ برای کلسیا و مسیحیان می‌دانند، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته ظهور خواهد کرد و دجال را شکست می‌دهد و حکومت جهانی خود را با مرکزیت بیت‌المقدس تشکیل خواهد داد.
به همین مظنور آنها معبد بزرگ را که موجب جنگ آرماگدون می‌شود «معبد مصیبت بزرگ» می‌نامند. مطابق اعتقادات صهیونیسم مسیحی، غیر از معتقدان به خواسته‌های مسیح، تمامی مردم جهان، چه مسیحی و چه غیر مسیحی، به دست دجال کشته خواهند شد.
ارتش صهیونیستی در سال 1967 میلادی بخش شرقی بیت‌المقدس را تصرف کرد و مسجد الاقصی و مسجد صخره به دست صهیونیست‌های یهودی اشغال گردید. بعد از آن، رژیم تل‌آویو همواره اعلام کرد که بیت‌المقدس پایتخت ابدی اسرائیل است. به همین منظور صهیونیست‌ها هفتاد و هشت درصد بخش شرقی بیت‌المقدس را تصرف کرده‌اند و مردم فلسطین حق ندارند در بخش شرقی این شهر خانه سازی کنند و حتی خانه‌های فلسطینی‌ها در این بخش از شهر مرتب تخریب می‌گردد و یهودیان در آنجا ساکن می‌شوند. صهیونیست‌ها زیر محوطه مسجد الاقصی و مسجد صخره را کاملا حفاری کرده‌‌اند صهیونیست‌های مسیحی و یهودی مقیم فلسطین اشغالی و آمریکا اعلام نموده‌اند که آنها سقف و ستون‌های معبد بزرگ را آماده کرده‌اند و می‌توانند در کوتاهترین مدت، معبد بزرگ را در جای مسجد الاقصی و مسجد صخره احداث نمایند. آنها نقشه معبد بزرگ را در روی جلد کتاب‌های که در این موضوع نوشته شده است چاپ کرده‌اند. رهبران صهیونیست مسیحی و یهودی اعلام کرده‌اند مطابق تفسیر مکاشفه‌ یوحنا در انجیل، صهیونیسم رسالت الهی دارد و برای تاسیس دولت اسرائیل بزرگ حق دارند علاوه بر سلب مالکیت فلسطین حتی نسل کشی فلسطینیان و اعراب را انجام دهند.

خلسه روحانی
پروتستان‌ها اعتقاد دارند قبل از آغاز جنگ آرماگدون مسیح خود را مقابل مسیحیان دوباره تولد یافته ظاهر خواهد کرد و آنها با دیدار مسیح خلسه روحانی را تجربه خواهند کرد و از میان صهیونیست‌های یهودی که معبد بزرگ را بنا خواهند نمود، صد و چهل و چهار یهودی با زیارت مسیح و خلسه روحانی به مسیح ایمان خواهند آورد و آن گاه همراه مسیحیان دوباره تولد یافته به وسیله یک سفینه از دنیا به بهشت منتقل خواهند شد و از آنجا نظاره‌گر نابودی جهان به دست دجال خواهند بود. سپس مسیح همراه پیروانش دوباره به زمین بازخواهد گشت و در پایان جنگ آرماگدون دجال شکست خواهد خورد و حکومت یک هزار ساله مسیح آغاز می‌شود.
رهبران دینی پروتستان، مبلغان انجیل را از مسیحی کردن یهودیان منع می‌کنند، چرا که مطابق اعتقادات آنها باید یهودیان از سراسر جهان به فلسطین مهاجرت نمایند و اسرائیل بزرگ را تشکیل دهند و اقدام به ساخت معبد بزرگ نمایند. بیشتر مطلق یهودیان در جنگ آرماگدون توسط ضد مسیح کشته خواهند شد و تعداد اندکی زنده خواهند ماند که با ظهور حضرت مسیح به وی ایمان خواهند آورد.

تروریسم مقدس و مبلغان جنگجوی انجیل
مکتب صهیونیسم مسیحی در کشورهای پروتستان مخصوصا در ایالات متحده آمریکا و انگلیس توسط مبلغان انجیل در سطح گسترده ترویج می‌شود. مبلغان انجیل با عنوان «ایوانجیلیست» معروف هستند و تبلیغ انجیل را در سراسر جهان به عنوان جنگ صلیبی انجام می‌دهند. تبلیغ کردن انجیل با روحیه جنگ‌های صلیبی از خصوصیات ممتاز مبلغان انجیل در آمریکا و انگلیس می‌باشد. آنها در دهه گذشته با دامن زدن به تبلیغات گسترده درباره تفاسیری از پیشگویی‌های انجیلی و تبلیغ نابودی حتمی در آغاز هزاره سوم توسط شبکه گسترده تلویزیون و روزنامه‌های خود وحشت و اضطراب را در میان مردم آمریکا گسترده‌اند. آنها همچنین با فروش کتاب، نوار ویدیو و وسایل نجات دوران جنگ آرماگدون بازاری یک میلیارد دلاری در آمریکا به وجود آوردند. آنها تفسیر انجیل از سوی سایریس اسکوفیلد را با عنوان «انجیل آخرالزمان» تبلیغ می‌نمایند. آنها مجموعه‌ای را تحت عنوان دایرة المعارف پیشگویی‌های انجیل درباره آخر الزمان در سه جلد در سال 1999 میلادی به چاپ رسانده‌اند. یکی از دانشمندان مسیحی آمریکا به نام تام ماک آیور در سال 1999 میلادی کتاب‌شناسی توصیفی را درباره سه هزار و پانصد کتاب که در مورد مسائل و حوادث آخرالزمان در جهان غرب به چاپ رسیده است منتشر کرد. در آمریکا هشت حوزه علوم دینی بزرگ متعلق به پروتستان‌ها فعالیت دارند که مسائل مربوط به آغاز جنگ آرماگدون و حوادث آخرالزمان را به دانشجویان علوم دینی آموزش می‌دهند و این مراکز در آمریکا به مراکز آموزش دینی خواسته‌های مسیح معروف می‌باشند.
مرکز سینمایی هالیوود نیز در این زمینه نقش خود را ایفا کرده است. این مرکز در سال 1998 میلادی فیلم سینمایی با عنوان آرماگدون را تولید کرد که در این فیلم، ارتش ایالات متحده آمریکا حملات سفینه‌های هوایی دیگر سیارات را شکست می‌دهد. در همین سال از سوی هالیوود فیلم سینمایی دیگری با عنوان محاصره ساخته شده که در آن، نیروهای امنیتی سازمان اف. بی. آی در مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی اعراب مقیم آمریکا به مراکز حساس شهر نیویورک پیروز می‌شوند که نمایش این فیلم، با اعتراض شدید مسلمانان مقیم آمریکا رو به رو شد.
نویسنده معروف آمریکایی به نام گریس هالسل در دو کتاب معروف خود برنامه‌های مبلغان جنگجوی انجیل مقیم آمریکا را به خوبی افشا کرده بود. نویسنده در این کتاب با عنوان پیشگویی و سیاست و مبلغان جنگجوی انجیل در بیشتر جنگ‌ هسته‌ای برنامه‌های مشترک دولت‌های آمریکا، انگلستان و اسرائیل با همکاری مبلغان انجیل را برای به وجود آوردن اسرائیل بزرگ تشریح می‌کند.
هالسل که از کارمندان برجسته دفتر ریاست جمهوری آمریکا بود اتحاد محرمانه بین مبلغین انجیل در آمریکا و انگلستان با اسرائیل را آشکار می‌نماید.
تاثیر تبلیغات گسترده دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا که کاملا تحت کنترل صهیونیست‌ها می‌باشند، مردم آمریکا را به زود باورترین مردم جهان تبدیل کرده و حادثه 11 سپتامبر هم کینه و نفرت مردم آمریکا و جهان غرب را به خاطر تبلیغات هدایت شده علیه اعراب و مسلمانان برانگیخته است.
صهیونیست‌ها و طرفداران آنها که سال‌ها یک سلسله برنامه‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را تبلیغ می‌کردند، با حادثه 11 سپتامبر 2001 بهترین فرصت را به دست آوردند تا برنامه‌هایشان را با سرعت بیشتری به مردم آمریکا و اروپا بقبولانند و در حال حاضر می‌کوشند برنامه‌های خود را عملی نمایند. در دوران جنگ سرد، آمریکا اتحاد جماهیر شوروی سابق را امپراتوری شر معرفی می‌کرد و بعد از جنگ سرد دستگاه‌های ارتباط جمعی، آمریکا ترس از مسلمانان را تبلیغ کردند و بعد از حادثه 11 سپتامبر این تبلیغات علیه اسلام و مسلمانان جهان در دنیای غرب به اوج خود رسیده است.
گروه‌های مسیحی پیرو اعتقاد خواسته‌های مسیح در آمریکا صد میلیون پیرو دارند و آنها در هر دو حزب بزرگ آمریکا یعنی جمهوری‌خواه و دموکرات‌ صاحب نفوذ می‌باشند و همراه صهیونیست‌های یهودی، دولت واشنگتن را کاملا در اختیار دارند.
آمریکا و دیگر کشورهای پروتستان در جهان هزار و پانصد فرقه مسیحی حامل این اعتقاد برای جنگ آرماگدون تبلیغات گسترده در سطح جهان انجام می‌دهند و برای تسریع در ظهور مسیح، کوشش می‌نمایند تا وضعیتی را پیش آورند که سراسر جهان نابود شود.
نویسندگان غربی، این اعتقادات را به عنوان تروریسم، مقدس معرفی می‌کنند. این گروه‌های مسلح مسیحی در آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر از سوی اف. بی. آی متهم شده‌اند که در پخش سیاه زخم که این اسلحه بیولوژیکی می‌باشد، در آمریکا نقش داشته‌اند.
سیاست دولت آمریکا نیز بر نبرد تمدن‌ها استوار است و آنها خود را کدخدای دهکده‌ جهانی اعلام کرده‌اند و به بهانه‌ مبارزه با تروریسم می‌کوشند سلطه خود را بر سراسر جهان گسترش دهند، ولی آمریکا در حال فروپاشی از داخل می‌باشد و ریشه حوادث 11 سپتامبر در داخل خود آمریکا روز به روز قدرتمندتر می‌شوند و اکنون در واقع، دولت و مردم ایالات متحده آمریکا در دست این گروه‌ها گروگان می‌باشند.
به نظر می‌رسد دولت واشنگتن در حال حاضر به بیماری جنون و سوء ظن شدید همراه با هذیانی گویی و اختلال در رفتار دچار شده است.
آمریکا تنها کشور در جهان است که برای خود اسم ندارد و تعصب‌های مذهبی، نژادی و اختلافات تاریخ بین‌ ایالات شمال و جنوب این کشور رو به گسترش است. تبعیض‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در این کشور به اوج خود رسیده است و این ناهنجاری‌‌های اجتماعی برای این کشور عذاب شدید محسوب می‌شود. در این کشور شصت و پنج درصد ازدواج‌ها قبل از پایان یک سال به طلاق می‌انجامد و سالیانه در این کشور چهل میلیون سقط جنین انجام می‌شود.
ایالات متحده آمریکا در ارتکاب همجنس بازی، تجاوز به عنف، کودک آزاری، کتک زدن زن‌ها، قتل‌، دزدی و استعمال مواد مخدر صاحب مقام اول در جهان می‌باشد. امروز کشور امریکا در عمل به سوی مرگ طبیعی و تدریجی و حتمی خود گام برمی‌دارد و در آینده نزدیک، جهان فروپاشی ایالات متحده آمریکا را نظاره خواهد کرد. چرا که این یک سنت الهی است و خالق کائنات در طول تاریخ قدرت‌های مستکبر را همیشه نابود کرده است.
------------------------------------------------------------------
پی‌نوشت‌ها
1-Billy Graham
2- Jerrg Falwell
3- Pat Rodertson
4- Hal lindesy
5- Mike Evans
6- George Carey
7- Christian Zionism
8- جان نلسون داربی (John Nelson Darby) متوفای 1882م. کشیش معروف کلیسای انگلستان در اواخر قرن نوزدهم با تبلیغات خود مکتب جدید صهیونیست مسیحی را در بین پروتستان‌ها بنیاد نهاد.
9- Cyrus Scofild
10- Hal Lindsey
11- Theodore Herzl
12- John Hagee: The Battle For Jerusalem 1002
13- Randall Price: TheComing Last Days Temphe 9991
14- Hal Lindsaey Cliff Ford: Battle For Jerualem Armageddon Books 1002
15- a Billy Graham: Approaching Hoofbeats the For Horsemen of The Apocalypse 389
16- a John R Bisagno: And Then Sall The End Com 0002
b Marion F Kremers: God Intevenes in the Middl East 2990
c George Otis: Liftin g the Veil on Islam and the End Times 1991
17- Tom Mclver: The End of The World: An Annotated Bibliography Of End- Times Res Resources july 9991.