اسناد طبقه بندی شده لابیگری اسرائیل در آمریکا

یکی از اسناد محرمانه کمیته روابط خارجی سنا ی‌آمریکا، درباره تحقیق و تفحص از شورای صهیونیستی آمریکا، یعنی بازوی لابی گر آیپک، این واقعیات را آشکار می‌ سازد. کمیته روابط خارجی سنا با بررسی اسناد داخلی شورای صهیونیستی آمریکا بین سال های 1962 تا 1963 فعالیت های آن را کارگزاران ثبت ‌شده اربابان خارجی نامیده، و به این نتیجه رسید که این شورا از طریق بخش آمریکایی آژانس یهود بیش از 5 میلیون دلار معافیت مالیاتی خود را تطهیر کرده است. این آژانس یک نهاد شبه ‌دولتی اسرائیل بوده و برخلاف مقررات مربوط به معافیت مالیاتی بنیادهای خیریه و قانون ثبت نهادهای خارجی عمل کرده است. اسرائیل در 50 سال گذشته به طور غیرقانونی عمل کرده و امروز گستاخانه‌ تر نیز رفتار می‌ کند. پس از اینکه در سال 1962 از شورای صهیونیستی آمریکا خواسته شد تا به عنوان یک نهاد خارجی ثبت شود، این شورا مسئولیت های خود را به آیپک احاله داد و آیپک نیز از ثبت خود به عنوان یک کارگزار اسرائیل خودداری نموده و از پذیرفتن این عنوان شانه خالی می کند.
در نوامبر / دسامبر 1960، موقعی که مجمع عمومی رآکتور اتمی جدید اسرائیل، و آوارگان عرب، پرونده آیشمن، کمک اسرائیل به کشورهای آفریقایی، و محل استقرار UAR در شورای امنیت را مورد بحث قرار می داد، رسانه ها گزارش های یکطرفه و همسو با اسرائیل را منتشر می ‌ساختند. می ‌توان گفت که مطبوعات ملی آمریکا در دهه 1960، عمدتا ضمن نشان دادن همسویی و طرفداری از مواضع اسرائیل، به مقابله با دیدگاههای اعراب می‌پرداختند. 60 نفر از شهردارهای ایالات متحده پس از بازگشت از کنفرانسی در اسرائیل، با خبرنگاران آمریکایی مصاحبه کردند که عمدتا گزارش هایی در حمایت از اسرائیل را به مطبوعات کشور خود می ‌فرستادند. اینها همچینن در مصاحبه‌ هایی با ایستگاههای رادیویی محلی نیز شرکت کردند. طرح های دیگری نیز برای اشاعه تفاسیر خبری حامیانه از اسرائیل صورت گرفت. علاوه براین، شکل دهندگان به افکار عمومی آمریکا با هزینه دولت به اسرائیل دعوت شده و برای ارائه گزارش هایی در حمایت از اسرائیل مبالغی را دریافت کردند. پس از اینکه معلوم شد در دانشکده جزیره مانتری سه استاد عرب تبلیغات زیان باری را راه انداخته‌ اند، به یک دانشجوی اسرائیلی بورس تحصیلی آن دانشکده اعطا شد. به همین منوال دیگر دانشگاهها نیز مورد نفوذ قرار می گرفتند. افزون براین «ما به همین صورت مبالغی را به کادر دانشگاهها در مناطق دیگر پرداخت کرده و پیشرفت هایی را نیز داشته‌ ایم... دوستان ما در سانفرانسیسکو تلاش می کنند تا دانشگاه استانفورد را به اخراج فیاض سایه تشویق کنند چرا که وی دیدگاههای یک طرفه‌ ای را [به نفع فلسطینیان] ارائه می دهد. در دیگر دانشگاههای ایالات متحده نیز اقدامات مشابهی صورت می گیرد –فشار آوردن بر اساتید طرفدار اعراب و جایگزینی شان با استادان طرفدار اسرائیل. از پروفسور آرنولد تویین بی دعوت شد تا پنج ماه در این کشور [اسرائیل] اقامت کند... هنگامی که اتهامات وی در مطبوعات منتشر شد، ما گروههای عمده غیرصهیونیست را به خط کرده و خط ‌مشی مشترکی را در پیش گرفتیم برای: بازداشتن تمامی سازمان های یهودی از ارسال دعوت نامه به تویین بی کنترل تمامی حضورهای عمومی وی و ممانعت از مطرح شدن مسئله اسرائیل یا یهودیان در آن ها. به طور کلی، تدابیری برای مواجهه با مواضع ضداسرائیلی وی اندیشیده شد، و این سیاست در قبال دیگر شخصیت های منتقد و در راستای بی‌ اعتبار کردن آنها اعمال گردید.
با نامیده شدن شورای آمریکایی یهودیت به عنوان «موثرترین نیروی ضدصهیونیست و ضداسرائیلی در صحنه آمریکا» اقداماتی برای توجه بیشتر به آن اتخاذ شد. در این راستا نشریات عمده ایالات متحده و نویسندگانش به خدمت گرفته شدند که از آن جمله می‌ توان به موارد ذیل اشاره کرد: Reader`s Digest، Atlantic Monthly، Look، ه Holiday، Parade، Saturday Review، the New York Times Magazine، و نشریات متعدد زنان و بازرگانی. هم اینک اکثر رسانه ‌های مهم ایالات متحده به عنوان بازوی تبلیغاتی و سخنگوی اسرائیل و ماحصل اقدامات شروع شده از 50 سال پیش عمل می کنند. علاوه بر این، مقامات شورای صهیونیستی آمریکا، جلسات سخنرانی برای شخصیت های حامی اسرائیل در سرتاسر ایالات متحده ترتیب دادند. ماموریت این سخنرانان –مقابله با تبلیغات ضداسرائیلی... بررسی دقیق روزنامه ‌ها، بولتن های خبری و دیگر منابع محرمانه ما، اطلاعات باارزشی درباره تحرکات و خط سیر مخالفین اسرائیل را در اختیار ما قرار می دهد. پس از آن زمینه های بی ‌اعتبارسازی این افراد فراهم می‌ شود.