روزهای بدتر برای صهیونیستها

نصرا... امروز چنان مورد توجه رسانه ها و مردم در جهان عرب قرار گرفته است که به نوشته برخی روزنامه ها حتی حالات چهره اش یا آهنگ صدایش مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار می گیرد و به عاملی تعیین کننده در آرامش دوستان یا نگرانی دشمنان تبدیل شده است.
در جنگ 33 روزه، مردم اسرائیل به دقت صحبتهای وی را دنبال می کردند و معتقد بودند از نصرا... حرفهای صادقانه تری بیان می شود، لذا گفته های او درباره جنگ و سرنوشت آن بر خلاف گفته های سران رژیم اشغالگر قدس واقعی و درست بودند.
«دانی روبنشتاین» روزنامه نگار اسرائیلی در روزنامه یدیعوت آحارونوت یک هفته قبل از اعلام آتش بس نوشت: «سیدحسن نصرا... شخصیت بزرگی است. فلسطینیان و مردم عرب معتقدند که او از عبدالناصر رئیس جمهور مصر در زمان خود نیز برتر است. عبدالناصر در جنگ سال 67 فقط توانست 6 روز استقامت کند، ولی سیدحسن نصرا... یک سوم اهالی اسرائیل را چهار هفته در پناهگاه حبس کرد.”
از سوی دیگر، مطبوعات انگلیس نیز بر شخصیت سیدحسن نصرا... متمرکز شده و روزنامه «ایندیپندنت» در دوم اوت سال 2006، نصرا... را نمادی از مقاومت بر ضد اسرائیل در سراسرجهان اسلام خواند.
این واقعیتها اظهارات دوشنبه شب نصرا... را هم با خود همراه داشت لذا رسانه های اسرائیلی که لحظه به لحظه کنفرانس خبری سید حسن نصرا... را پخش می کردند، به محض آغاز پخش فیلمهایی از هواپیماهای جاسوسی اسرائیل بین اظهارات سید حسن نصرا... پخش این کنفرانس خبری را قطع کردند که این امر دلیلی روشن بر ناتوانی اسرائیلیها برای ارزیابی این اظهارات و فیلمها و ضربه ای به آنها بود.
ضربه مهم دیگری نیز بر پیکره دستگاه امنیتی رژیم اسرائیل وارد شد، زیرا اسناد ارائه شده توسط نصرا... آنچنان دقیق و مستند بود که اساس رفتارهای امنیتی اسرائیل را زیر سؤال برد و نشان داد نیروهای حزب ا... با وجود تبلیغات رسانه ها در خصوص قدرت اطلاعاتی اسرائیل اشراف کاملی بر تحرکات این رژیم دارند و در حقیقت هرگونه حرکت نیروهای جاسوسی و امنیتی اسرائیل از چشم آنها پنهان نمی ماند.
اگر واقعاً قرار است دادگاه رسیدگی کننده به موضوع ترور رفیق حریری، به دور از مسائل سیاسی به این پرونده رسیدگی کند، قطعاً باید اظهارات و مستندهای نصرا... را لحاظ گرفته و به روند رسیدگی به این پرونده سمت و سوی جدیدی ببخشد، زیرا اکنون در یک موضوع مهم، دلایلی ارائه شده است که احکام قبلی را زیر سؤال برده است. در واقع، اکنون انگشت اتهام از حزب ا... و سوریه به سمت اسرائیل نشانه رفته و این رژیم باید در برابر دادگاه به مستندهای ارائه شده پاسخ بدهد.
البته با توجه به اعتماد مردم منطقه به نصرا... تاکنون هم صحبتهای وی تأثیر خود را به جا گذاشته و توانسته عده ای را که ناآگاهانه به دنبال القائات آمریکا و اسرائیل حرکت می کردند، دچار شک و تردید جدی کند.
این موضوع حتی در صورتی که دادگاه حریری نیز راه صحیح را انتخاب نکند، نقش عمده ای در حمایت بیشتر مردم از حزب ا... به عهده دارد، زیرا مستندهای ارائه شده و میزان اعتماد به نصرا... آنقدر خوب است که به راحتی می تواند هر فرد عاقل را به سمت خود جذب کند.
عدم پاسخگویی به اظهارات نصرا... با شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت می تواند اسرائیل را در شرایط بدتری قرار دهد، این رژیم اکنون با بحران جدی مشروعیت حتی در داخل مرزهای خود مواجه است، لذا احتمالاً دست به فرافکنی خواهد زد که در نهایت روزهای بهتری را نوید نخواهد داد.