سیاست آمریکا بازسازى قدرت اسرائیل در برابر مقاومت است / گفت و گو با اسماعیل رضوان

در روزهاى اخیر که دوحه میزبان مذاکراتى حساس درباره آینده لبنان بود، مصر نیز پذیراى دو رشته مذاکره و دو گروه از بازیگران صحنه خاورمیانه بود. رشته نخست مذاکرات با کارگردانى بوش و مشارکت سران اردن، تشکیلات خودگردان فلسطین و نماینده رژیم صهیونیستى انجام شد که هدف آن خارج کردن پروژه سازش از بن بست و تلاش براى پیاده کردن پیشنهاد نظام دو دولتى بوش در سرزمین هاى اشغالى بود و رشته دوم مذاکرات که به سرنوشت آینده غزه اختصاص دارد و نمایندگان حماس و فرستادگان تل آویو در ملاقات هاى جداگانه با میانجیگران مصرى آن را دنبال مى کنند. در گفت وگو با اسماعیل رضوان سخنگوى حماس مجموع این تحولات را به بحث گذاشتیم.

* رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ با طرف هاى عربى و اسرائیلى دور تازه اى از مذاکرات را با وعده گشودن بن بست سازش شروع کرده است. حتى استفان هادلى مشاور امنیت ملى آمریکا ادعا کرده که ممکن است بوش براى پیگیرى این مذاکرات دوباره به منطقه بیاید. ارزیابى شما چیست
ما امیدى به این نشست ها نداریم. آمریکا به طور یکجانبه ۲ جنگ در منطقه خاورمیانه را آغاز کرد تا از رژیم صهیونیستى حمایت کند. هدف از سیاست هاى جنگى بوش ایجاد شرایطى به نفع اسرائیل در برابر مقاومت بویژه حزب الله و حماس و سایر گروه هاى مقاومت بود. بدون تردید این نشست ها به نشانه دشمنى با مردم فلسطین و نتیجه آنها انکار حقوق فلسطینیان است.

* بوش به صورت هاى مختلف در مصر و در عربستان باردیگر مدعى شد که خواهان تشکیل یک کشور فلسطینى است و سعى دارد این وعده اش را طرف هاى عربى بپذیرند.
این وعده اى دروغین و بیهوده است. زیرا بوش در کنست اسرائیل حقوق فلسطینى ها را انکار کرد. اما از رژیم صهیونیستى حمایت کرد. او درباره حقوق ما فلسطینى ها سخنى نگفت و حتى وعده داد که به نبرد علیه نیروهاى مقاومت ادامه مى دهد. درواقع اظهارات او به اقتضاى منافع و مصلحت دشمن صهیونیستى بود. او خواهان یک کشور پراکنده و قطعه قطعه فلسطینى و استقرار شهرک هاى صهیونیست نشین در خاک ماست. او مى کوشد که با جلب حمایت محمود عباس و جناح هاى عربى فقط امنیت اسرائیل را تأمین کند.

* مقامات بلندپایه فلسطینى و نمایندگان حماس مذاکره با مصرى ها را ازسر گرفته اند. اگر این نشست ها به نتیجه اى دست پیدا نکند شما به چه راه حل هاى دیگر مى اندیشید؟
ما از هرگونه اقدام بدون برنامه در برابر دشمن صهیونیستى که نتیجه اى دربر نداشته باشد اجتناب مى کنیم. زیرا در این صورت عواقب وخیمى به دنبال خواهد داشت. ما نمى خواهیم که در برابر اسرائیل نرمش نشان دهیم زیرا ما متعهد به دفاع از خاک خود و مردم کشورمان هستیم. تنها راه ما مقاومت است و سنگر خود را ترک نمى کنیم.

* اعضاى کابینه بوش پذیرفته اند که درهفت سال دوران ریاست جمهورى بوش نتوانسته اند اقدامى در جهت سازش اعراب و اسرائیل انجام دهند. آیا آنها قادر خواهند بود که طى ۷ ماه باقى مانده به موفقیتى در این زمینه دست یابند؟
یک سیاستمدار ناکام قادر نخواهد بود که در قضیه فلسطین موفقیتى حاصل کند زیرا ذهنیت عمومى از ناکامى و ناتوانى او بزرگترین مانع در این رابطه است. بوش در حال خروج از کاخ سفید است. بنابراین مجالى براى محقق ساختن این تلاش ها ندارد.

* در مورد ریاست جمهورى آینده آمریکا و مواضع احتمالى جانشینان بوش در قبال فلسطین چه ارزیابى دارید؟
ما هیچ امیدى به دولت هاى آمریکایى نبسته ایم. زیرا سیاست آنها همواره یکسان و مبتنى بر کمک به دشمن صهیونیستى بوده است. آنها همواره حقوق ما را نادیده گرفته اند.

* براى پیشبرد طرح هاى مقاومت در فصل آینده روى حمایت چه نیروها و منابعى حساب باز کرده اید؟
ما همیشه روابط مطلوب و مناسبى با تمام نیروهاى مقاومت داشته ایم. به اعتقاد ما آنچه ناپسند است صرفنظر کردن از حقوق و انکار ریشه هاى خود در برابر دشمن صهیونیستى و برقرارى رابطه با آن است. ما روابط خوبى با ایران، قطر، سوریه، مصر و یمن و تمام گروه ها و کشورهاى حامى خود داریم. رژیم صهیونیستى در حال زوال است و آنچه باقى است حق و مشروعیت ماست. آنچه ما را خرسند مى کند بازگشت همه آزادگان دنیا به فلسطین است.

* آقاى رضوان پس از چند روز مذاکره در قاهره در باره طرح آتش بس به چه جمعبندى رسیدید آیا به راستى طرف هاى اسرائیلى حاضر به پذیرش این طرح هستند؟
ما یک دوگانگى در مواضع آنها مى بینیم البته پیش بینى مى کردیم که به شرایط بحرانى که در دولت این رژیم پیش آمده موضع رژیم صهیونیستى درقبال طرح آتش بس مصر درنوار غزه، نیز دچار تزلزل شود. هم اکنون دو دیدگاه متضاد در داخل حکومت صهیونیستى بوجود آمده است یکى از طرفهاى صهیونیستى با آتش بس موافق و برخى دیگر مخالفند و در برخورد با نوار غزه از ابزار جنگ و تهدید بهره مى گیرند.

* آیا مشکل تل آویو در زمینه پذیرش طرح آتش بس غزه فقط مسأله احتمال کناره گیرى اولمرت است یا آنکه عوامل دیگرى هم دخیل بوده است؟
دلیل این بى ثباتى در موضع رژیم صهیونیستى یکسان نیست البته یک عامل آن اختلاف سیاسى و حزبى در کابینه صهیونیستى است عامل مهم تر شکست هاى سنگین نظامى است که ارتش این رژیم در رویارویى با مبارزان در نوارغزه متحمل شده است. در روزهاى اخیر بسیارى از مقام هاى این رژیم اقرار کردند که مقاومت مردم فلسطین در غزه همه طرح ها و نقشه هاى اشغالگران را درحمله گسترده نظامى به این منطقه ناکام گذاشته است. به نظر ما مسأله ناکامى طرح هاى نظامى وزارت جنگ باراک دراین مسأله تأثیر بیشترى داشته است. دشمن با وجود جنایتهاى بیشمار خود در نوار غزه تاکنون حتى از تحقق یکى از چندین اهدافى که در این منطقه دنبال مى کرد ناکام مانده است.

* آیا شما خود را براى پس از رد طرح آتش بس آماده کرده اید؟
ما بار ها گفته ایم که هیچ باکى از تهدیدات نظامى این رژیم نداریم و درهر حال آماده ایم که ازخود وملت خود دفاع کنیم ودر صورتى که علیه ما جنگى به راه انداخته شود با تکیه بر اراده ایمان و آرمان هاى ملى خود دفاع خواهیم کرد.

* در زمینه تماس طرف هاى اروپایى با حماس که این روز ها طرف هاى صهیونیستى از آن ابراز نگرانى کرده اند بگویید آیا این تماسهاواقعیت دارد و در چه سطحى انجام گرفته است؟
طرفهاى اروپایى داوطلبانه بار ها با رهبران سیاسى حماس دیدار و گفت و گو کرده اند آنها دراین دیدار ها تأکید براین داشته اند که اروپا نگاه متفاوت دارد. این اتفاق نشان مى داد که جهان به این باور رسیده که هرگز نمى توان حماس را از صحنه سیاسى منطقه کنار زد. حماس امروزه به یک نیروى تأثیر گذار در منطقه تبدیل شده وهر تصمیم در باره آینده این منطقه تنها با حضور این جنبش امکان پذیر است.

* یعنى فکر مى کنید این روند تماس ها به لغو کامل محاصره غزه بینجامد؟
ما پیشترنیز گفته ایم که اروپا نباید در برابر فشارهاى آمریکا تسلیم شود. البته انتظار مان این است که اکنون که حماس حسن نیت خویش را در مسئله آتش بس اثبات کرده و دست رژیم صهیونیستى رو شده است همه طرف هاى خارجى رأى و انتخاب ملت فلسطین را به رسمیت شناسند وهمان سیاست فرانسه را دنبال کنند.