فلسطین در سازمان ملل

فلسطین در سازمان ملل

وی گفت: "وقتی حضرت موسی با عصای خود به صخره زد و دوازده چشمه آب از آن جوشید، به این فکر افتاد که تنی به آب بزند و به همین خاطر، لباس هایش را از تن به درآورد و بر روی صخره گذارد. وقتی دوباره به سراغ لباس ها آمد، آنها را نیافت و بعد متوجه شد که یک اسرائیلی آن را دزدیده است."
با بیان نکته كنايه آمیز فوق، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به خشم آمد و گفت: "این داستان از نظر تاریخی فاقد هر گونه موضوعیت است ؛ زیرا در آن زمان چیزی به نام اسرائیلی وجود نداشت تا دست به این سرقت بزند."
نماینده فلسطین در واکنش به اظهارات این چهره صهیونیستی گفت: "پس در این نکته که چیزی به نام اسرائیلی وجود نداشته است، با هم توافق نظر داریم."
به هر رو، موقعیت هایی مشابه موقعیت های فوق که صهیونیست ها در سازمان ملل دچارش می شدند، کم نبود. احمد الشقیری، نماینده پیشین عربستان در سازمان ملل می گوید که در ده ها مناسبت مختلف و در جمع اعضای سازمان، بینی صهیونیست ها را به خاک مالیده است.
الشقیری می افزاید: "یک بار گولدا مایر در سازمان ملل مشغول صحبت بود و می گفت که اسرائیل نیازمند مهاجران جدید است. در این لحظه بنده خواستار اظهار نظر در خصوص گفته این مقام صهیونیستی شدم و گفتم: واقعا نمی دانم چرا اسرائیل به دنبال انتقال مهاجران جدید از سراسر جهان به فلسطین است، مهاجرانی که هیچ چیز در مورد این سرزمین نمی دانند و این در حالی است که در کشورهای عربی اطراف اسرائیل صدها هزار فلسطینی هستند که در فلسطین زاده شده و رشد کرده اند و دل های شان برای بازگشت به این سرزمین پر می کشد ؛ ولی اسرائیل به آنها اجازه بازگشت نمی دهد. آیا این رفتار خنده دار و مضحک نیست؟"
جالب است بدانید که نماینده فلسطین در جمع نمایندگان دیگر کشورها چنین گفت: "تمامی اعضای هیات فلسطینی حاضر در سازمان ملل که به زعم اسرائیل حق بازگشت به فلسطین را ندارند، متولد این کشور هستند و از آنجا بیرون رانده شده اند و این در حالی است که در میان اعضای هیات اسرائیلی حاضر در سازمان ملل، هیچ کدام در فلسطین زاده نشده اند."
ضمنا وقتی که مجمع عمومی سازمان ملل با مصوبه مربوط به حل عادلانه مشکل پناهندگان که در واقع حذف مشکل پناهندگان بود، موافقت کرد نماینده عربستان در سازمان مذکور به این نتیجه رسید که این مصوبه به خاطر حمایت ایالات متحده و کشورهای غربی نهایی می شود و به دنبال این ماجرا، فندک را از جیب خود بیرون آورد و سیگاری روشن کرد و بعد شروع به گشتن در زیر میز کرد و چنین نشان می داد که چیزی را گم کرده است. داگ هامرشولد، دبیر کل وقت سازمان ملل با دیدن این صحنه گفت: "به نظر می رسد که نماینده عربستان چیزی را گم کرده اند. جناب آقای شقیری چیزی گم کرده اید؟ بفرمایید چیست تا شاید بتوانیم کمک تان کنیم."
در این لحظه شقیری ایستاد و گفت: "دنبال عدالتی می گردم که در دالان های سازمان ملل که شما دبیر کلی آن را به عهده دارید، گم شده است . فکر می کنید شانس بیاورم و آن را پیدا کنم."
به دنبال اظهارات نماینده عربستان در خصوص عدالت گمشده در سازمان ملل، آقای دبیر کل سرش را به نشانه شرم و خجالت پایین انداختند و چیزی نگفتند.
شقیری در خاطرات خود می نویسد که دیپلمات های عرب در سازمان ملل بارها پوزه صهیونیست ها را در این سازمان به خاک مالیدند و در هر مناسبی که با بحث بحران های خاورمیانه همراه بود، پرده از ماهیت نژادپرستانه رژیم اشغالگر قدس بر می داشتند ؛ ولی اینها چه فایده ای دارد وقتی که اسرائیل پوزه ما را در صحنه نبرد به خاک می مالد؟!