انقلاب اسلامي و روز جهاني قدس

انقلاب اسلامي و روز جهاني قدس

اسلام به عنوان يك مكتب مترقي الهي كه براي سامان دادن به زندگي انسان در ابعاد گوناگون در قرن هفتم ميلادي در جزيره العرب طلوع نمود و از همان آغاز رسالت خود را براي زدودن جهالت و ظلمت و وضعيت فلاكت باري كه بر انسان هاي آن روزگار سايه گسترده بود ، اعلام نمود.
موفقيتهاي پيامبر (ص) و رهبران صدر اسلام توانست جامعه اي را بنيان نهد كه براي هميشه تاريخ ، يك الگوي مثال زدني براي نجات بشريت از كفر و شرك و بت پرستي و جنگ و ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي باشد.
تضاد چهارده قرني اسلام و غرب و به ويژه جنگ بي اماني كه در قرون اخير بين اسلام و كفر در سطوح مختلف شروع شده مي تواند آغازگر يك تجديد حيات دوباره براي بشريتي باشد كه هزار و چهارصد سال با پيامبر (ص) اسلام فاصله دارد و اما فرهنگ غني اسلام و آيات متقن قرآن با در نور ديدن زمان و مكان ، همچنان توانسته است ، پرچم عدالت و صلح و دوستي و همزيستي مسالمت آميز انسان ها را به دور از شرك و بت پرستي برافراشته نگاه دارد و بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و مليت آنها در سايه مشتركات انساني ، بشريت حاضر را به يك زيست جمعي سالم و بدون مخاطره دعوت كند.
مبارزات همه جانبه مسلمين تنها براي رهايي مسلمانان از يوغ استعمار بين الملل نبوده بلكه اسلام همه انسان ها را شامل است. نداي وحي و اسلام محمدي (ص) با توسعه تكنولوژي ارتباطات ، بيشترين تاثير خود را به ويژه در قاره اروپا و غرب به جاي گذاشته است.
گسترش اسلام و تشكلهاي اسلامي در اروپا مي تواند مطمئن ترين پشتوانه براي مكتب حيات بخش در قرن آتي باشد وجود دهها ميليون مسلمان در اروپا استكبار جهاني را با احساس خطر عميقي كه از گسترش اسلام ناب محمدي (ص) نموده واداشته تا بيشترين نيروي خود را صرف مبارزه و جلوگيري از توسعه روزافزون آن نمايد. مطالعات و تحقيقات كارشناسانه اي در جهت پيدا كردن روش هاي علمي براي مهر حركت جديد اين ايدئولوژي فراگير آغاز نموده است. بر اين اساس با تجهيز دولت هاي وابسته بويژه حمايت هاي تسليحاتي و اقتصادي از رژيم اشغالگر قدس مي خواهد هر چه بيشتر و گسترده تر از رشد آن بكاهد.
جهان اسلام در اين شرايط حساس تاريخي و به ويژه پس از آزاد شدن اقوام و مليتهاي مسلمان در آسياي مركزي – قفقاز و بالكان بايد از رسالت بزرگ خود در جهت زدودن و رفع موانع فراواني كه بر سر راه اتحاد و يكپارچگي مسلمانان نهاده شده آگاه بوده و به تقويت جبهه موحدين و اسلام همت گمارده و بهترين استفاده بهينه از فرصت هاي به دست آمده در عصر تكنولوژي رسانه ها و فراگير شدن فرهنگ ها و مكتب ها به عمل آورند.
امروزه عليرغم همخواني بسياري از دولتهاي اسلامي با نظم نوين مورد دلخواه غرب ، ملت هاي مسلمان و به ويژه اقشار تحصيلكرده جوان رسالت خود را آغاز كرده و دريافته اند كه مكتب هاي شكست خورده مادي و فرهنگ بي محتواي غربي نه تنها برنامه اي در جهت نجات بشريت ندارد بلكه امروزه حلاوت و جذابيت خود را در بين نسل امروز غرب نيز از دست داده است و دولتهاي لائيك و معتقد به انفكاك دين و سياست نيز به همان بن بست فرهنگي اي دچار گرديده اند ، كه مدعيان و مدافعان طبقه پرولتر.
در شرايط فعلي مسلمانان از فرق مختلف در جغرافياي گسترده جهان اسلام از شرق تا قلب اروپا از مركز آسيا تا آفريقا در جهت احياء هويت مذهبي ، ملي خود در يك نبرد نابرابر اما شجاعانه و اميدوار كننده مشغولند و با دستيابي بر ابزارهاي تكنولوژي نظامي ، پيشرفت و توسعه اقتصادي مي روند تا جهان آينده را تسخير نمايند.
تحولات جهان اسلام نشانگر اين واقعيت است كه انقلاب اسلامي ايران نيرو و نشاط لازم را جهت به حركت درآوردن ميليون ها مسلمان در سراسر جهان ايجاد نموده است و استكبار جهاني به جاي درگيري مستقيم با جمهوري اسلامي ايران امروزه بايد در جبهه هاي گوناگون فرهنگي نظامي و سياسي با مسلمانان از فرانسه و انگليس ، اندونزي و سودان به مبارزه برخيزد و اعترافات انديشمندان و سياستمداران غربي همانند وليعهد بريتانيا در مورد عدم درك غرب از اسلام و گرايش جوانان غربي به اين مكتب ، حكايت از نضج سريع اسلام در جهان دارد.
بزرگترين مانع بر سر راه اتحاد مسلمانان ، عدم وجود رهبران بزرگ در فرق اسلامي و عملكرد سالوسانه استكبار جهاني و اذنابش در ايجاد تشتت و فرقه گرايي در كشورهاي اسلامي است . با اين همه گسترش جغرافيايي اسلام در بين اقوام و مليتها با فرهنگ هاي مختلف تا كنون مانع از پيروزي اهداف غرب در جهان اسلام شده است . از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت كه وجود اختلاف ميان فرق اسلامي به عنوان يك عامل بازدارنده در راه ايجاد وحدت ، مختص مكتب اسلام نيست ، فرق مختلف مسيحيت نيز حتي در اروپا صدها سال با يكديگر به جنگ و خونريزي مشغول بوده و آخرين آن را در بالكان بين كرواتها و صربها شاهد بوده ايم ، در جايي كه در كشور كوچك لبنان يازده فرقه كوچك و بزرگ مسيحيت زندگي مي كنند و بارها بر سر اختلافات ايدئولوژيكي و سياسي به منازعات خونين پرداخته اند ، مسلمانان با پيروي از رهبري آگاه و با تكيه بر اصول محكم دين اسلام و قرآن كريم توانستند در اوج حضور استكبار جهاني در خاورميانه رژيم وابسته پهلوي را سرنگون نمايند و بزرگترين تحول تاريخ معاصر را در خاورميانه و در جهان اسلام ايجاد نمايند .
آنچه كه مطلوب و مقصود انقلاب اسلامي ايران بود همان بازگشت مسلمانان جهان به خويشتن خويش و رجعت به فطرت الهي خود بود . انقلاب اسلامي عليرغم تبليغات گسترده امپرياليزم تبليغ يك مذهب و يك فرقه خاصي را به عنوان يك استراتژي برنگزيد ، يك انقلاب ايراني و فقط براي ايراني مسلمان نبوده ، اين انقلاب پيامش را از پيامبري بزرگ از جزيره العرب گرفت و به خوبي توانست فرق مختلف اسلامي را در درون مرزهاي جغرافياي خود متشكل ساخته و الگوي مناسبي براي ديگر كشورهاي اسلامي بوجود آورد.
طنين فرياد وحدت كلمه ، صداي شب پرستان را در گلو شكست و اين استراتژي مقدس هم اكنون در اقصي نقاط جهان اسلام محترم شمرده شده است.
حركت جوانان پر شور فلسطين و انتفاضه و حزب الله لبنان عليه صهيونيزم و امپرياليزم توانسته با شجاعت وصف ناپذير مشتهاي آهنين صهيونيستها را در هم بشكند.
الگوي انقلاب اسلامي اكنون به بهترين نحو در شمال افريقا در مصر و الجزاير و تونس پذيرفته شده است . بدون آنكه جمهوري اسلامي قصد دخالتي در امور ديگر كشورها را داشته باشد و يا هيچگونه سنخيتي بين رهبران انقلاب اسلامي و اپوزيسيون مخالف در كشورهاي شمال آفريقا وجود داشته باشد ، تاثيرات انقلاب اسلامي در وراي مرزهاي جغرافيايي آنچنان گسترده شده كه آزاديخواهان آفريقاي جنوبي نيز با افتخار آن را سرمشق خود خواندند.
امروز مسلمانان از فرقه هاي گوناگون و در نقاط مختلف جهان با استكبار جهاني در جنگ و ستيزند.
… امروز اروپا خود را در محاصره اسلام گرايان مي بيند ، از تشكيلات نهضت اسلامي روسيه تا جنبش جوانان تحصيلكرده و حزب الله آناتولي و قهرماني هاي مسلمانان بوسني و موج توفنده اسلام خواهي در مرزهاي جنوبي اروپا (الجزاير – تونس – مصر و …) تا تنگه جبل الطارق و وجود چهارده ميليون مسلمان بومي و مهاجر در قاره اروپا اين منطقه را به سرگيجه اي خطرناك در عصر رويارويي تمدن ها گرفتار ساخته است.
اسلام گرايان با تاسي از ايدئولوژي انقلاب 22 بهمن ، سرسخت و معتقد به آرمان بلند اسلام ، رستاخيزي فرهنگي را بر تمدن به بن بست رسيده غرب آغاز كرده اند بطوري كه مي بينيم رژيم هاي دست نشانده عرب در كشورهاي شمال آفريقا حتي با بدترين شكل سركوب و اختناق نيز قادر به كنترل اوضاع و مانع پيروزي اسلام گرايان نبوده اند .
براستي غرب در جغرافياي گسترده ممالك اسلامي چه كاشت ؟ و چه درو مي كند ؟ در طرح چه آرزوهاي دراز مدت و بلند پروازانه اي بود ؟ در چه تحولي گرفتار آمده است . امروز فرهنگ پوسيده غرب حتي براي نسل امروزين خود قابل تغذيه نيست.
بحران هويت و شخصيت مسخ شده جوانان امروزي غرب بهترين اهرمي است كه فرهنگ پوياي اسلام و رنسانس جديد اسلامي مي تواند بر روي آن مانور دهد و از كاستيهاي فرهنگ غرب بر عليه خودش بهره برداري نمايد. ايدئولوژي اسلام توانسته است  روند و مكانيسمي را كه غرب در روزگاران قبل از 22 بهمن بر عليه ما مسلمانان به كار ميگرفت و جوان ما را در اسلام مسخ شده درباري خلع سلاح شده مي يافت و با تلقين باورهاي شيطاني خود ، او را و ممالك اسلامي اش را با همه نعمتهاي خدا دادي اش در اختيار ميگرفت ، متوقف كرده و به عنوان ابزاري عليه خودش به كار اندازد .
امواج توفنده انقلاب اسلامي در طي سه دهه عليرغم همه هجوم وحشيانه استكبار جهاني بر عليه آن توانسته از هفت خوان قانون جنگل حاكم بر نظام بين الملل بگذرد و اختاپوس هزار پاي امپرياليزم را در گرداب شيطنتهاي خود فرو غلطاند و به مسخ فلسفه پوچ زندگي غرب و غربيان بپردازد و شيرازه فرهنگ فرسوده قرون معاصر مغرب زمين را در هم بريزد.
تا ديروز كه انقلاب اسلامي به ثمر ننشسته بود ، زن شرقي و دانشجوي ايراني با طرد فرهنگ به تمسخر گرفته شده اش ، با افتخار ، شكل و شمايل زن بزك كرده غربي را به بازار فرهنگ جامعه اش ارزاني مي داشت ، ولي امروز در نقطه مقابل آن ، فرزندان اسلام نه در خاورميانه بلكه در مهد تمدن غرب در اروپا با تمسك به ايدئولوژي غني اسلام ناب محمدي (ص) و در پناه حرمت زن مسلمان و حجاب اسلامي به مبارزه اي شجاعانه برخاسته است و اين دقيقا همان پديده اي است كه در ديدگاه غرب به معجزه تعبير شده است.
اين تحول جهاني همان است كه دايان صهيونيست از آن به عنوان زلزله ياد كرد و امروز ارتعاشات ممتد و ويران كننده اش در سرزمين فلسطين و در شمال آفريقا لرزه به اندام صهيونيزم بين الملل انداخته است.
نسل امروز فلسطين كه جنايت و ستم مضاعف و سفاكي خون آشام صهيونيزم را با گوشت و پوست خود لمس كرده خط بطلان بر جريان سازش با صهيونيزم كشيده و به چيزي جز آزادي قدس عزيز و عقب نشيني خفت بار نظاميان اين رژيم از سرزمين هاي اشغالي راضي نخواهد شد.
امروز رهبران اسرائيل خود را در محاصره موج ويرانگري احساس مي نمايند كه اسلام گرايان در سختترين شرايط و در زير مشتهاي آهنين صهيونيزم برايشان ايجاد كرده اند.
روز قدس روز بيداري همه ملتهاي آزاده و بويژه مسلمانان عليه ظلم و بيداد استكبار بين الملل است ، روزي است كه مستضعفين انزجار و نفرت خود را از عملكرد صهيونيزم بين الملل در به خاك و خون كشيدن ميليون ها انسان در اقصي نقاط جهان بويژه در فلسطين اعلام مي دارند.
امپرياليزم جهاني كه حقوق بشر را تا سوراخ لانه هاي موش در كشورهاي مستقل جهان تعقيب مي نمايد ، از شش دهه جنايات بي رحمانه صهيونيستها در فلسطين در مي گذرد و حتي از تصويب يك قطعنامه بي محتوا عليه رژيم اسرائيل جلوگيري به عمل مي آورد.
روز قدس روز عزاي صهيونيزم جهاني است و روز ماتم قلم بدستان مزدوري چون سلمان رشدي مرتد است كه چاره اي جز خيزش به لانه هاي امنيتي غرب ندارد.
بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) با درك عميق از آثار و نتايج اين روز جهاني آخرين جمعه ماه مبارك رمضان هر سال را به عنوان مناسك برائت از مشركين آن هم نه تنها در حرمين شريفين و قدس عزيز بلكه در گستره جغرافياي اسلام و حتي در كانون شرك و ظلم استكبار در غرب معين نمودند و رهبري عظيم انقلاب اسلامي با پيروي از احكام آسماني قرآن كريم و تبعيت از خط مشي كفر ستيز رهبر فقيد ضمن هشدار دادن و آگاه نمودن مسلمين به وظايف خطير خود در عصر رويارويي تمدن ها و اسلام و كفر  مسلمانان را براي هرچه باشكوهتر برگزار شدن اين روز بزرگ فرا ميخوانند.
باشد تا با تمسك به ريسمان الهي و بدور از برخوردهاي سليقه اي و فرقه اي اين نداي وحدت را به جان و دل پذيرا باشيم و با شركت همه ساله در راهپيمايي روز قدس مشت محكم ديگري بر دهان دشمنان اسلام و ياوه گويان قافيه باز غرب وارد نمائيم.