ايران و تحولات فلسطين

ايران و تحولات فلسطين

اين كتاب كه با اتكا به اسناد وزارت امور خارجه در فاصله سالهاي 1317 (آستانه جنگ دوم جهاني) تا 1357 (سال پيروزي انقلاب اسلامي) تأليف شده به قلم دكتر علي اكبر ولايتي به رشته تحرير درآمده و توسط مركز اسناد و خدمات پژوهشي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران چاپ و منتشر شده است.