اسرائيل، مطرود انقلاب اسلامي

اسرائيل، مطرود انقلاب اسلامي

روز ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ به فاصله يك هفته پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مراسمي با حضور ياسرعرفات رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين ، سفارت فلسطين در تهران در محل سابق سفارت اسراييل گشايش يافت. متن کامل

ارتباط نظامي صهيونيست ها با منافقين

ارتباط نظامي صهيونيست ها با منافقين

"اليعازر تسفرير" رئيس دفتر سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي(موساد) در کردستان عراق در گفتگو با راديو ارتش اسرائيل اظهار داشت : ما مدتهاست که با کُردهاي معارض در کردستان عراق ارتباط خوبي داريم و هيئتهاي گوناگوني براي همکاري به اين منطقه اعزام کرده ايم که در برخي موارد، مشاوران نظامي نيز در اين هيئتها حضور داشتند. متن کامل

ادعا نامه آيت‌الله كاشف‌الغطاء عليه امريكا، انگليس و صهيونيسم

ادعا نامه آيت‌الله كاشف‌الغطاء عليه امريكا، انگليس و صهيونيسم

علما و روحانيون همواره خود را پاسدار اسلام و قرآن مي‌دانند. در راه تحقق آرمان‌هاي اسلامي مجاهدت مي‌نمايند. خاصه آن جا كه از سوي دشمنان احساس خطر نمايند، يا سلطه‌ي اجنبي را بر جامعه احتمال دهند، يا توطئه‌هاي پنهان دشمنان اسلام و جوامع اسلامي را مشاهده نمايند، از پاي نمي‌نشينند تا آن مانع را برطرف و آن نقشه‌هاي شيطاني را، نقش بر آب نمايند.متن کامل

اسرائيل، مطرود انقلاب اسلامي

ترديدي نيست كه يكي از شعارهاي اصلي و اوليهٔ نهضت امتن کامل

اسرائیل شناسی امام‌خمینی

در مقاله پیش‌روی، دیدگاه های اصولی حضرت امام خمینیمتن کامل

انقلاب اسلامي، رژيم صهيونيستي و استراتژي جنگ پست مدرن

نوشته ي حاضر در پي آن است تا با بررسي استراتژي هايمتن کامل

انقلاب اسلامی، رژیم صهیونیستی و استراتژی جنگ پست مدرن

جنگ پست مدرن نبردی است که استراتژی مسلط و وجه غالبمتن کامل

آیا جنگ ششم زوال حکومت ائتلافی اولمرت تسریع می بخشد؟

«اگر امروز اولمرت از جنگی که خود بدان اقدام کرده فمتن کامل

تحریم ارتباط با اسرائیل از سوی امام خمینی رحمه الله در سال 1346

چکیده
فلسطین، حادثه تمام دنیای اسلام است و صمتن کامل

رویاروئی امام خمینی با سلطه‌ی صهیونیسم بر ایران

اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائمتن کامل

1 ... 678910...14