جايگاه هولوكاست در پروژه صهيونيسم

جايگاه هولوكاست در پروژه صهيونيسم

اصطلاح هولوكاست پس از بروز جنگ جهاني دوم توسط صهيونيست‌ها جعل شد. اين محافل مدعي بودند كه پس از به قدرت رسيدن حزب نازي در آلمان به سال 1933، به دستور هيتلر و سران نازي 6 ميليون يهودي در كوره‌هاي آدم‌سوزي و اتاق‌هاي گاز سوزانده و كشته شده‌اند. آنان با توسل به زور، محققان و دانشمندان آزادانديش را كه در پي نقد و بازكاوي اسطوره بودند، تحت فشار قرار مي‌دهند و اسطوره هولوكاست را حقيقتي مي‌دانند كه نبايد درباره‌ي چگونگي و ميزان تلفات يهوديان سؤال شود.
محافل صهيونيستي براي مستند نشان دادن ادعاهاي خود ادبيات هولوكاست را نيز به وجود آوردند. اما در مقابل، اخيراً مكتب رويزيونيستي در اروپا و ساير محققان آزاد درباره‌ي ميزان ارقام ارائه شده و يا حتي درباره‌ي اتفاق افتادن چنين حادثه‌اي كاملاً ترديد كرده‌اند.
كتاب «جايگاه هولوكاست» در پروژه صهيونيسم كه توسط سيد محمد تراهي به رشته تحرير درآمده و توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده، داراي قطع رقعي و 298 صفحه است.