ستاره تاريك

ستاره تاريك

پيدايش قوم يهود ، از خروج تا دوران اسارت ، از اسارت تا آوارگي ، يهود و ظهور اسلام ، پيمان نامه ها ، سيماي يهود در قرآن ، يهود پس از رحلت پيامبر (ص) تا امروز صهيونيسم ، پروتكل ها ، و ... عناوين مهمترين سرفصلهاي اين كتاب است .