مقاومت، عامل تغییر معادله قدرت

اگر در سه دهه اخیر، رژیم صهیونیستی نتوانسته علیرغم همراهی‌های سردمداران رژیم مصر و اردن و مراکش و سایر مرتجعان عرب به اهداف شوم خود برسد و حتی موقعیت مردم فلسطین مستحکم‌تر نیز شده است، به دلیل حمایت‌های مردمی از سراسر جهان اسلام به ویژه در راه پیمائی‌های روز قدس است. همین واقعیت نشان می‌دهد، تنها راه پایان دادن به اشغال فلسطین و شکستن شیشه عمر صهیونیست‌ها "مقاومت" است.
جبهه مقاومت که اکنون گسترده‌تر از هر زمان دیگری درحال اوجگیری است، از ثمرات انقلاب اسلامی مردم ایران است. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، آنچه در جهان عرب در زمینه برخورد با اشغالگران فلسطین وجود داشت نگاهی ملی گرایانه و سازشکارانه بود که رژیم صهیونیستی نه تنها از آن هراسی نداشت بلکه از آن استقبال می‌کرد. سران سازشکار عرب از یکطرف قضیه فلسطین را در انحصار خود قرار داده بودند و از مردمی شدن مبارزات جلوگیری می‌کردند و از طرف دیگر با سازش‌های پشت پرده و ساخت و پاخت‌هائی که با قدرت‌های استکباری داشتند، وانمود می‌کردند که مذاکره تنها را ه حل مشکل فلسطین است. این توطئه، برای فرصت دادن به رژیم صهیونیستی جهت تقویت خود و رسیدن به اهدافی که در نظر داشت طراحی شده بود و صهیونیست‌ها از این فرصت حداکثر بهره برداری را بعمل آوردند.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی و مواضع شفاف و قاطع بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که گفتند "اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود" در برابر چشمان مردم فلسطین افق‌های جدیدی گشود. آنها با مشاهده پیروزی‌های مردم ایران در برابر رژیم وابسته شاه و قطع نفوذ قدرت‌های استعماری و استکباری در ایران به این نتیجه رسیدند که اولاً باید نگاه خود به نهضت فلسطین را از عربی به اسلامی تغییر دهند و ثانیاً خود مردم باید وارد صحنه مبارزه علیه رژیم صهیونیستی شوند و مدیریت این مبارزه را باید خود به دست بگیرند و به سران رژیم‌های حاکم بر کشورهای عربی اعتماد نکنند.
این تفکر جدید، راه را برای پیدایش سازمان‌های جهادی مردمی در فلسطین با گرایش‌های اسلامی باز کرد و انتفاضه، که قیام خودجوش مردمی است، شکل گرفت. با پدیدار شدن نهضت اسلامی فلسطین، دست سازشکاران عرب برای ملت‌ها رو شد، سازمان‌های ریز و درشتی که سالها بود با نام و عنوان مبارزه با اسرائیل ولی سازشکارانه و سالوسانه درحال پر کردن جیب‌های گشاد خود بودند و هیچ قدمی برای آرمان فلسطین برنمیداشتند رنگ باختند و صهیونیست‌ها و حامیان بین‌المللی آنها با یک جبهه قاطع، مصمم و قوی مواجه شدند، جبهه "مقاومت اسلامی".
جبهه مقاومت اسلامی، دارای دو ویژگی مهم بود، اول اسلامی بودن و دیگری مردمی بودن. این هر دو ویژگی را مردم فلسطین از انقلاب اسلامی ملت ا یران گرفتند و نظام جمهوری اسلامی نیز به شکل‌های مختلف درصدد کمک به مقاومت اسلامی مردم فلسطین برآمد. ابتکار روز قدس و حضور حماسی ملت‌های مسلمان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در صحنه حمایت از مردم فلسطین، یکی از اقدامات مهم امام خمینی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین بود که توانست جنبه مردمی بودن نهضت فلسطین را هرچه بیشتر تقویت کند.
اینکه امسال ترتیبی داده شد تا مذاکرات سازش میان باقیمانده‌های سازشکاران و رژیم اشغالگر درست یک روز قبل از روز قدس در آمریکا برگزار شود، بدون تردید نوعی تلاش برای مقابله با آثار مهم حضور مردم مسلمان در این روز در صحنه‌ی مبارزه علیه رژیم صهیونیستی بود. این اقدام قبل از هر چیز نشان دهنده وحشتی است که صهیونیست‌ها و حامیان آنها از روز قدس و حمایت ملت‌های مسلمان از آرمان فلسطین دارند.
مذاکرات سازش، از قبل محکوم به شکست بود و ناکامی سازشکاران از همان روزها که زمزمه برگزاری این مذاکرات به گوش رسید برای همه مشخص بود. مردم فلسطین که صاحبان این سرزمین و تصمیم گیرنده اصلی درباره سرنوشت خود و سرزمین خود هستند از مدتی قبل این مذاکرات را محکوم کردند راه پیمائی‌های دیروز و حضور حماسی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان در تجمعات روز قدس برای محکوم کردن اشغالگران و حمایت از ملت فلسطین نیز سند زنده‌ای است که محکومیت مذاکرات سازش را فریاد می‌زند.
اکنون قدرت "مقاومت اسلامی" به برکت بیداری مردم فلسطین و حمایت ملت‌های مسلمان از آرمان فلسطین، در اوج قرار دارد. پیروزی مردم غزه در جنگ 22 روزه بر ارتش رژیم صهیونیستی، قدرت مقاومت را نشان داد. این قدرت، در سال 1385 نیز در جنگ 33 روزه لبنان توسط حزب الله جلوه کرده بود.
ویژگی مهم این دو پیروزی اینست که هر دو بر مقاومت مردمی استوارند و از سرچشمه مکتب اسلام سیراب می‌شوند. آنچه توانسته معادلات قدرت را در خاورمیانه و جهان عرب و در موضوع فلسطین تغییر دهد، همین ویژگی هاست و تا زمانی که مقاومت ملت فلسطین از مردمی بودن و محتوای اسلامی برخوردار است همچنان به پیش خواهد رفت و زوال رژیم صهیونیستی را در پی خواهد داشت.