معلم قرآن يهودي

به: 316    تاريخ گزارش: 10/10/49
از: 20 ه‍ 3    شماره گزارش: 10405/20 ه‍ 3
موضوع: سيدمحمود سدهي
    نامبرده بالا در ساعت 1940 روز 5/10/49 در مسجد رسول اكرم (ص) واقع در خيابان نواب چهارراه اناري منبر رفت و ضمن سخنان خود شديداً از وضع وزارت آموزش و پرورش انتقاد و اظهار نارضايتي كرد سدهي گفت چندي قبل فرزند من به منزل آمد و گفت امروز براي ما معلم قرآن فرستاده‌اند وقتي به سر كلاس آمد گفت بچه‌ها من نمي‌توانم به شما قرآن بياموزم دانش‌آموزان سئوال كردند چرا خانم جواب داد براي اين كه يهودي هستم سدهي افزود مردم فكر نكنيد من و يا شما از پاسبان مي ترسيم خير. من شخصاً نه از پاسبان مي‌ترسم و نه از آن هفت‌تيري كه به كمرش بسته است بلكه من از از خدا مي ترسم و ترس من و هر مسلمان مؤمني كه از خداد دليل ايمان او است. به خدا قسم وقتي در كشور و مملكتي ايمان در ميان مردمش نبود آن ملت و مملكت دو پول ارزش ندارد درست مثل ما ايرانيها.
نظريه شنبه: شنبه نظري ندارد
نظريه يكشنبه: يكشنبه نظري ندارد. آساي
نظريه چهارشنبه: نظري ندارد
بايگاني شود. 12/10